فدرالیسم

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
فدرالیسم کشورون نقشه
ایدئولوژی‌ئون

سیاسی-اجتماعی

  • فدرالیسم

فدرالیسم (به انگلیسی: Federalism) نظام سیاسی ویژه‌یی هسته که به موجب وه:

  • در کنار اتا حکومت مرکزی، چن حکومت خودمختار و محلی دیگر هم وجود دانّه که اقتدار و وظایف دولت، میون حکومت مرکزی و حکومت‌ئون محلی تقسیم وانه.
  • دولت‌ئون محلی هر کومتا بنا به موقعیت، از حاکمیت یا قسمتی از شه حاکمیت به نفع دیگری که قدرتمندتر هسته و یا به نفع دولت مرکزی، صرفنظر کانّه و در عوض مورد حمایت اون دولت قرار گرنه. البته روش‌ئون خاصی حل اختلاف میون حکومت مرکزی و حکومت‌ئون محلی وسّه مقرر وانه.
  • به بخش‌ئون و حوزه‌ئون محلی کشور، حقوق و وظایف ویژه‌یی واگذار وانه.
  • این روش و جریان سیاسی دله اغلب دِتا فاکتور مورد نظر هسته:
  1. تمرکززدایی کشور دله و به رسمیت بشناسی‌ین خودمختاری و قدرت‌ئون منطقه‌یی
  2. بساتن و تقویت فدراسیونی بین کشورون مختلف دارای حاکمیت ملی

منابع[دچی‌ین]

  • کتاب اصطلاحات سیاسی، به کوشش عبدالرحمان میاح
  • فرهنگ تفسیری ایسم‌ئون/ممد حاجی‌زاده.-تهران: جامه دران، ۱۳۸۴.