بابل برج

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

مختصات: شرقی‌″۱۵ ′۲۵ °۴۴ شمالی‌″۱۱ ′۳۲ °۳۲ / °۴۴٫۴۲۰۸۲۵۲شرقی °۳۲٫۵۳۶۲۵۸۳شمالی / ۴۴٫۴۲۰۸۲۵۲;۳۲٫۵۳۶۲۵۸۳

معروفترین نقاشی که این برج جه بکشینه.

طبق اونچی مسیحیون و یهودیون ِمقدس کتاب دله بموئه، آدمون نوح ِطوفان توم بیّه په، فقط بابِل دله زندگی کاردنه و چون وشون ِجمعیت انبسی خله بَیی‌بی‌یه و این شهر وشون وسّه پچوک بی‌یه، ات‌سری بائوتنه ونه تنک‌تِرو بوائیم ولی بعضی دیگه که خاستنه آدمون شه اتحاد ره حفظ هاکنن، پیشنهاد هدانه که برج بسازن. وشون اتا گتِ برج بساتنه و گاتنه که خانّه این برج ره اتنده بلند هاکنن تا بهشت جه وَرِسِن ولی خدا این طرح جه مخالفت هاکرده و وشون ِغرور ره بشکستن وسّه البسو جه این برج ره رِقِد هدائه و تموم آدمونی که بابِل دله دَیینه، دنیا دله تنک بَیینه و زوون‌ها و گِنِشون مختلف پیدا هاکردنه و جوغرافی وشون قیافه‌ئون و اخلاقون سَره تأثیر بی‌یشته.

اسا این برج ِرِقِدبدا پـِی ره بغداد ِ90کیلومتری و فرات ِدَم پیدا هاکردنه و دونّه وه اتا 90*90متری و چارگوش برج بی‌یه.

منبع[دچی‌ین]