پرش به محتوا

ستی النسا آملی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ستی النسا آملی
شخصی معلومات
بزا-روز
بمردن
زوونی که گپ زوئه
حرفه
برار-خاخِر

ستی النسا آملی اتا زنا نوم بی‌یه که مازرونی زوون ِمهم‌ترین شاعرون جه هسته. وه طالب آملی ِخاخِر بی‌یه و «طالبا منظومه» ره وه بائوته. این معروف ِشعر ونه برار ِزندگی‌نومه هسته. وقتی طالب مازرون جه بورده هند، ستی‌نسا چاردَه سال دوری په، بورده ونه دِمبال و بتونسته آگره دله وه ره پیدا هاکنه.

شبلی نعمانی شه کتاب دله گانه وقتی ستی‌نسا بورده هند، چون ادبیات و طبابت دونسته، هند ِشا وه ره شه کیجا، جهان‌آرابیگم، ِمعلّم هاکرده و ونه مقام دربار دله زیاد بی‌یه. ستی‌نسا و طالب بورده کاشان و ات‌کمه اونجه دَیینه تا طالب تیناری وردگرسته هند و وه ره سَر بی‌یشته. ستی‌نسا کاشان دله نصیرای کاشی جه ازدواج هاکرده. (نصیرای کاشی همون صائب تبریزی ِمعلم هسته) و بعدته شه شی هِمراهی بوردنه هند.

ستی‌نسا اون‌گادِر که طالب جه دور بی‌یه، ونه وسّه طالبا شعرون ره بائوته که هنتا مازرون دله خله معروف هستنه. بعضی گانّه شاید طالبای ِاصلی شعر دله ستی‌نسا شه سرگذشت ره بنویشت بائه و کم‌کم تغییر هاکرده و «زهره» ونه جا ره شعر دله بَییته.

منابع[دچی‌ین]

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۶۹۵.