واری دأچیـه‌ن‌ئون

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این بـِن فهرستی تازه دگاردسته‌ئونی که این صفحه جه لینک دارنه (یا ونه رج دله درنه) جه وینّی. صفحه‌هایی که شمه دمبال‌هاکرده‌ئون لیست دله دَواشه پررنگ سِراق هِدا وانه.

تازه دگاردنی‌ئون ِگزینه‌ئون نـِشون هـِدائن ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ پایانی دَچی‌‌یه، ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر دله
ثبت‌نوم هاکرده کارورون پنهون هاکن | ناشناس ِکارورون پنهون هاکن | مه دچی‌یه‌ئون پنهون هاکن | ربوت‌ئون سِراق هاده | پچیک دچی‌یه‌ئون پنهون هاکن | نمایش رده‌بندی صفحه‌ها | سِراق هاده ویکی‌دیتا
نِمایش تازه‌دگاردسته‌ئون با شروع از ‏۲۰ آگوست ۲۰۲۲ ‏۰۶:۱۸
   
صفحه ایسم:
اختصاری کلماتِ معنی:
د
ویکی‌دیتا دچی‌یه
نو
اینتا ویرایش اته نو صفحه ایجاد هاکرده (تازه بساته صفحه‌ئون ره هم هارشین)
جز
اینتا ویرایش خله جزئی بیه
ربات
اینتا ویرایش‌ره اته ربات انجام هدائه
(±۱۲۳)
صفحه‌ی ِقایده انده بایت تغییر هاکرده
صفحه موقتاً پیگیری‌شده

‏۱۷ آگوست ۲۰۲۲