پرش به محتوا

دار: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== دارهای دسته بندی==
دارها ر بتوننه با صفاتی که دارننه دسته بندی هکنیمهکنن.
 
=== سرسبزی===
# همیشه سبز مثل پرتغال دار و نارنج دار
۵۰۳

ویرایش