کارور گپ:محک/بایگانی ۷: نسخه‌ئون ِفرق

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه
آقا شما چه چور اجازه دارنی مه نوشته ره حذف هکنی بی دلیل ؟؟؟ اگه توضیح قانع کننده ای داشتی که هیچ .در اونصورت ونه توضیح هدی که چرا با دتا نام کاربری اینی و فعالیت کنی ؟؟؟ این مثل پارسال نیه من این دفعه ونه شمه تکلیف ره مشخص هکنم اینجور که ناونه شما حق ندارنی زبون و فرهنگ اتا ملت بزرگ ره خراب هکنی .من اون بار کوتاه بیمه و ادامه ندامه مکاتبات ره با ویکی انگلیسی و شخص خود مدیریت.اما این دفعه اگه بخای ادامه هدی و با آی دی بساتن و هوچی گری بازار گرمی هکنی و خود رایی هکنی و شه حرف عاشق باوی و بطور خلاصه تمام صفاتی که دارنی و باعث بیی اینجه سوت و کور بمونه .من کوتاه نیمه و شمه تکلیف و شه تکلیف هر دتا ره مشخص کمه .من شمه دشمن نیمه قطعا فکر کمه شمه قصد در نهایت بد نیه اما با بی تجربگی و ...... دری خود رایی کنی و همه چی ره خراب کنی .مه کامنت ره حذف کنی ده دنی بشرزاد ( آی دی ساختگی ) گردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بد نیه زشت نیه ؟؟؟؟؟انه گتی آدم.baboli 19 ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۰۸ (UTC)
::مرد باش و بور هر مدیری که ته دِل خانه و قبول کانده پَلی شه گپ همه ره کلمه به کلمه ترجمه هاکِن؛ اون گادِر اگه بائوته مِن خطاکار هستمه، هرچی ته باتی قبوله. آخه مرد حسابی، همین خط بالا دَری اتا کارور (اسا مِن و بشرزاد نا؛ هرکی دیگه) ره تهمت زندی که زاپاس ِکارور دارمی، درحالیکه این کار ِمجازات فارسی یا انگلیسی ویکی‌پدیائون دله قطع دسترسی هسته یا مثلاً اگه اتا کارور ره باوی که مه جه خوردتری یا ته سن و سال فلانه، اونجه مجازات دانّه. اگه شه گپ ِپه ره امضا نکانی، ات-دِ بار ته ره تذکر دِنّه و بشرزاد واری ته گپ ِپه همون شابلون که وه بی‌یِشته ره یِلنه، دفه سوم دیگه ته جِزا قطع دسترسیه... آخه برار چه ته ره حالی نوونه؛ به قرآن مِن و دیگه مدیرون اینجه خله ته ره آوانس هِدامی وگرنه الآن وسّه «قطع دسترسی مادام» بَیبی‌بائی. مِن دیگه ته جه هیچ گپی ندارمه، اگه خانی بِتوندی بوری دیگه ویکیون جه ات‌نفر ره بیاری که اَمه میون قضاوت هاکِنه که مه شرط این کار وسّه اینه که شه گپون ره تمام و کمال اون زوون جه وَردِگاردنی. همین<small>شمه گِگا: </small>[[کارور:محک|<span style="font-family:IranNastaliq;">محک</span>]]<sup>[[کارور گپ:محک|گپ بزوئن]]</sup> ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)
 
 
تو شه نوشته ره هارش اول چی باتی (مرد بواش) زشت نیه ؟ بد نیه ؟من ونه قطع دسترسی باوم؟ یا تو؟
چی فکر هکردی؟
ای هم تره توصیه کمه به اینکه اتا کم شه رفتار ره بازنگری هکنی و خلاف آداب حرف نزنی .متاسفمه که مجبورمه ته جا حرف بزنم و اینا ره ننویسم هم ممکن نیه.مه وظیفه توصیه و تکرار توصیه ها هسِّه که با کمال بی احترامی به من به هیچکدوم عمل نکردی اگه قرار بر قطع بین هسه تو همان پارسال از کل ویمی ها وسه قطع دسترسی باوی. اما چیکار هکنم که قحط الرجال هسه و کسی دنیه غیر از حضرتعالی که شه حرف ره وره باوم.تو هم وقتی دوهون ره وا کنی هر بخواسی گنی و ته جلو دار کسی نیه .کیباوته ویکی دله گت تر خوردتری معنی ندارنه ؟ مه منظور اینه که از نداشت پر همون اول ها کل پر ره باوتنه آقاجان جان .وگر تو کجه و مدیریت ویکی مازندرانی کجه.شهر کی بی صاحاب باو ه...... ضمنا اگه خلاف ها ره دونی پس چه رعایت نکنی؟
100 بار تره باوتمه اون مقاله آذربایجان ره حذف هکن با سند و مدرک هم باوتمه.
لابی گری در ویکی مجازه که شما دتا ( دتا آی دی) هم دیگی ره ..... قرض دننی ؟
ته خلاف ها اونقدر زیاده که تره 1000 سال هم قطع دسترسی هکنن ای کمه و متاسفانه ته نوه نتیجه ونه ته جور ره بکشن و قطع دسترسی باون البته اگه عمر نوح ره داری که هیچ که اینشالله داری و تا اون زمان بتونی شه هدف ره برسی که از بین بوردن ......
۵۰۳

ویرایش

ناوبری منو