کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه
|امضا =
}}
'''کیوس گوران اوریمی''' که '''کیوس''' یا '''کیوز''' نوم جه هم معروف بیّه (بزائه ۷ خرداد ۱۳۱۷ هجری خورشیدی برابر ۲۸ می ۱۹۳۸ میلادی جه - [[سوادکوه]] [[اوریم]]، [[مازرون]] دله) اتا [[مازرونی]] شاعر، خونش‌کَر، نویسنده و روزنومه‌نویس هسته. وه مازرونی اجتماعی و انتقادی شعر ِپایه‌گذار، اَمه عصرِ دله هسه.<ref name="mazennume1"> {{یادکرد وب|نشانی=http://www.mazandnume.com/?PNID=V10524|عنوان=چل سال عاشقی|زبان=فارسی و تبری|ناشر=مازندنومه|تاریخ بازدید=۱۳۸۹/۳/۸}}</ref> کیوس اتا خانواده‌ی دله دنیا بمو که ونه پی‌یر نوم''میرزداش'' بی‌یه و [[پهلوی|پهلوی حکومت]] مخالفون جه بی‌یه که اون گادر [[مازرون]] دله دَیینه و کیوس گوران وَچه‌گی گادِر، ونه پی‌یر [[سیاسی زندونی]] بیّه.<ref name="mazennume3">{{یادکرد وب|نشانی=http://www.mazandnume.com/?PNID=V681|عنوان=تا نفس دارمه، ته وسه زمبه دم|زبان=فارسی|ناشر=مازندنومه|تلمبار لینک =http://archive.is/hPUFy|تاریخ بازدید=۱۳۸۹/۳/۸}}</ref>
 
وه راهنمایی و دبیرستون ِاولیه تحصیلات ره مازرون دله بگذرنی‌یه و بعد بورده [[تهرون]] و پزشکی مدرک بَیتن وسّه تبریز دله امتحان هدائه که مردود اعلام بیّه. اَی شه درس ره دمباله هدائه که تحصیل دَم ره ونه وسّه بَییتنه و بائوتنه که ۱۰سال نَنشنه که ایران دله درس بخونده. همین وسه [[هلند]] راه ره پیش بَییته ولی اتی توم بئی په اعلام بیّه که علومِ وزارت اون هلندی دانشگاهِ مدرک ره هم قبول نکانده. کیوس گوران هم وردگردسته ایران.<ref name="mazennume3" />
کیوس گوران شه انگیزه خَوِر گاته:
{{نقل قول|من بمومه [[مازرونی]] شعر ره اون دِ بیتی ِشکل جه دَربی‌یاردمه. اعتقاد داشتمه تبری شعر هم بتونده غزل یا قصیده بائه، مثنوی بائه، و دِ‌ بیتی هم بائه و اینکه مازرونِ قدیمی شعرون، همون شه معروف دِبیتی‌ئون سَر نازِنه که فقط شِکوه بی‌یه و غالباً عاشقونه شکوه؛ یا عاشق و معشوق ِظلم مطرح بی‌یه و یا ارباب و رعیتِ ظلم. همیشه این دِتا بینه. بعد من بمومه و باتمه مثلاً آقا بِئیم باوّیم ئو چه گل بیّه، وَلگِ چه زرد بیّه، چی بکانیم اون زمستون وسّه که گاز قطع وانه، چی بکانیم خان جا که هیچ‌گادر اون خانی عاج جه جـِر نوانه. این دُم‌کلفتون که گانّه، شه دم ره کاجه کلفت هاکردنه! و من وشون‌ها همه ره غزل و قصیده دله بَوِردمه که البته ناخِشی هم پیش بموئه و اَمه اوقات خله جاهان تَل بیّه که چچی وسّه اینتی تل-تلی کاندی و اتی تعبیر گانّه، «''عجب تل طنزی''» که اِما گامبی، «''عجب شیرین ِحقیقتی''».<ref name="dw" />}}
 
گوران اشعارِ قالب برخلاف دیگه مازرنی شاعرون، خله متنوع و ادبی آرایه‌ئون جا پر هسته. وه [[غزل]]، [[قصیده]]، [[مثنوی]]، [[نیمایی]] و دِ‌ بیتی قالبون ره استفاده کانده. ونه اشعار دله که اکثراً طنز و تمثیل‌واری هستنه، بَنشنه راحت خله مضامین ره پیدا هاکردن، وه خله انتقادات ره هم همین شکل جه گانه.<ref name="dw" />
 
ونه اشعار دله کمتر فارسی دخیل واژه‌ئون جا استفاده وانه و اغلب تبری زوون گرامر هم پایدار هسه. گذشتگون ِزندگی ِابزار و وسایل جا یا مازندرونِ طبیعت جا، استعاره بَییت وانه به اسایی جامعه‌یِ اوضاع و حکومتی سیاستون که باعث وانه ونه شعرون خله قشنگ بائِن. همینتی گورانِ بنویشته‌ئون دله اغلب طنز بَدی‌یه وانه و تقریباً این طنز ره همه‌جا بنشنه پیدا هاکردن.<ref name="mazennume1" />
 
وه گانه که هیچ گادِر نخاسته اتی شعر باوّه که گت-گتون ره خِش بئه ولی انقلاب بئی په باور نکارده اَی همون آش هسته و همون کاسه و نتونده شه گپ ره بدون ممیزی بزنه ولی چاره‌ای نداشته که شه آثار ره اتی گلچین هاکنه که وه ره مجوز هادن. وه گانه مجبور بی‌یه اتی انتشارات پیدا هاکنه که ونه شعرون ره تنک هاکنن و همینسه مازرون فرهنگخنه ره رو هاکرده و وقتی بدی‌یه مردم استقبال هاکردنه، تصمیم بَییته همون چارچوب و ممیزی جه کنار بئه و این گدر مهرآوایِ انتشارات جه کار هاکرده. <ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://web.archive.org/web/20170328104159/http://www.mehrava.com/talks/341-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.html|زبان=فارسی|عنوان=مصاحبه با استاد کیوس گوران|تاریخ= 28 دی 1395|ناشر=مهرآوا}}</ref>
 
 
=== کاستون ===
|'''مه ره خجالت اِنه'''||
|}
 
=== اشعار خصوصیات ===
گوران اشعارِ قالب برخلاف دیگه مازرنی شاعرون، خله متنوع و ادبی آرایه‌ئون جا پر هسته. وه [[غزل]]، [[قصیده]]، [[مثنوی]]، [[نیمایی]] و دِ‌ بیتی قالبون ره استفاده کانده. ونه اشعار دله که اکثراً طنز و تمثیل‌واری هستنه، بَنشنه راحت خله مضامین ره پیدا هاکردن، وه خله انتقادات ره هم همین شکل جه گانه.<ref name="dw" />
 
ونه اشعار دله کمتر فارسی دخیل واژه‌ئون جا استفاده وانه و اغلب تبری زوون گرامر هم پایدار هسه. گذشتگون ِزندگی ِابزار و وسایل جا یا مازندرونِ طبیعت جا، استعاره بَییت وانه به اسایی جامعه‌یِ اوضاع و حکومتی سیاستون که باعث وانه ونه شعرون خله قشنگ بائِن. همینتی گورانِ بنویشته‌ئون دله اغلب طنز بَدی‌یه وانه و تقریباً این طنز ره همه‌جا بنشنه پیدا هاکردن.<ref name="mazennume1" />
 
=== آثار نمونه ===
۲۱٬۳۸۹

ویرایش

ناوبری منو