پرش به محتوا

خارشید: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
{{For|اسپهبد خورشید|}}
'''خورشید''' که وره '''خارشید''' (نماد: [[file:Sun symbol (fixed width).svg|16px|☉]]) هم گننه، [[خورشیدی منظومه]] ره [[اساره]] هسه که اتا گازی توده هسه. نُه‌تا [[سیاره]] ونه دور چرخ گیرننه. گننه ونه حجم ۱۳۰۰۰۰۰بار [[زمین]] توم گت‌تر هسه. ونه روئه دما ۶۰۹۳ درجه و ونه دله‌ی دما ۱۵۰۰۰۰۰هسه. ونه گرمی و سو اینتا وسّه هسه که ونه دله [[هیدروژن]] اتم، [[هیلیوم]] اتم ره تبدیل بونه. خورشید تاج ونه گرم و گازی قسمت هسه. ۵۵٪ خورشید گرمی ره [[زمین]] ِجو گیرنه و بقیه زمین ره رسنه. ونه جرم ۳۰^۱۰*۲ کیلوگرم هسه. وه هر ۲۵ روز اتا بار شه دور چرخ گیرنه.
 
== نگارخنه ==