پرش به محتوا

روزون سال: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
Mjbmr (گپ | کایری‌ئون)
بدون خلاصۀ ویرایش
بند ۱:
'''ماه‌ئون میلادی''' [[گریگوری تقویم]] دله به ترتیب زیر هستنه. اگه خانّی اتا روز وقایع ره هارشین، ونه ماه سر کلیک هاکنین تا ونه روزها به ترتیب بئن:
{| table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable"
! رج || ماه ایسم || روز
|-
۹۸

ویرایش