تمام سیاهه‌های عمومی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمایش یک‌جای تمام سیاهه‌های موجود در ویکی‌پدیا. می‌توانید با انتخاب نوع سیاهه، نام کاربری (حساس به کوچکی و بزرگی حروف) و صفحه‌های تغییریافته (حساس به بزرگی و کوچکی حروف)، نمایش را محدودتر سازید.

سیاهه‌ها
(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۵۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۲۰ مه ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۴۵ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:Mehran qorbani.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = مهران قربانی |منبع = * [https://saveig.org/stories/mehran.ghorbani.1/?lang=it اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۰ مه ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۴۵ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:Mehran qorbani.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = مهران قربانی |منبع = * [https://saveig.org/stories/mehran.ghorbani.1/?lang=it اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۱ مه ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:میلادهاشمی.JPG را ساخته ({== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = میلادهاشمی |منبع = * [https://www.instagram.com/p/BvmrDbvALiz/?igshid=1e0wg5n1d3acy اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۱ مه ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:میلادهاشمی.JPG ره بار بی‌یشته ({== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = میلادهاشمی |منبع = * [https://www.instagram.com/p/BvmrDbvALiz/?igshid=1e0wg5n1d3acy اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۱ مه ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۱ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ میلادهاشمی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام =میلاد هاشمی | تصویر = | توضیح_تص...» ایجاد کرد)
 • ‏۶ مـارس ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۶ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ صادق مدرسی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «'''صادق مدرسی''' (بزائهٔ ۱۳۶۳ - یزد) ئه‌تا ایرونی فرد هسته گه داوطلب بیّه بوره م...» ایجاد کرد)
 • ‏۵ مـارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ محمدعلی امیری گرمرودی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «'''محمدعلی امیری گرمرودی''' ۱۳۸۹ دی جه، مازندرون آموزش پرورشِ مدیرکل بیه.<ref>{{ی...» ایجاد کرد)
 • ‏۳ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۰ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:سمیرشجاعی.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = سمیر |منبع = * [https://www.instagram.com/p/BYbAODVAQRP/?igshid=15xejlprs3l29 اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۳ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۰ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:سمیرشجاعی.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = سمیر |منبع = * [https://www.instagram.com/p/BYbAODVAQRP/?igshid=15xejlprs3l29 اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۳ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ سمیر را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام = سمیر شجاعی | تصویر = | توضیح_تص...» ایجاد کرد)
 • ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ شاهین خسروآبادی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام = شاهین خسروآبادی | تصویر = | توض...» ایجاد کرد)
 • ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۰ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:دریاخنکدارسنگدهی.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = دریا خنکدار |منبع = * [https://instagram.com/darya.khonakdar_mojri?igshid=klqmc62howwu اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۰ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:دریاخنکدارسنگدهی.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = دریا خنکدار |منبع = * [https://instagram.com/darya.khonakdar_mojri?igshid=klqmc62howwu اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:روفیارحمانی.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = روفیا قدمی |منبع = * [ https://www.instagram.com/p/BpEPRgvD4Lb/?igshid=kf6m9bgox9si اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:روفیارحمانی.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = روفیا قدمی |منبع = * [ https://www.instagram.com/p/BpEPRgvD4Lb/?igshid=kf6m9bgox9si اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:فاطمه محمدی نژاد گنجی.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = فاطمه محمدی نژاد |منبع = * [https://www.instagram.com/p/Bq0H8A3gVnM/?igshid=q9cwtc785il4 اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۱۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:فاطمه محمدی نژاد گنجی.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = فاطمه محمدی نژاد |منبع = * [https://www.instagram.com/p/Bq0H8A3gVnM/?igshid=q9cwtc785il4 اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۴ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:یاحاکاشانی.jpg را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = یاحا کاشانی |منبع = * [http://ipause.ir/tag/%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۴ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:یاحاکاشانی.jpg ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = یاحا کاشانی |منبع = * [http://ipause.ir/tag/%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۰۶ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:حدیث دهقان.jpg را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = حدیث دهقان |منبع = * [https://tilarmusic.ir/artist/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۰۶ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:حدیث دهقان.jpg ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = حدیث دهقان |منبع = * [https://tilarmusic.ir/artist/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۵ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ رج:ایران شاعرون را ساخته (ایجاد صفحه خالی)
 • ‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۴۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ یاحا کاشانی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام = یاحا کاشانی | تصویر = | توضیح_ت...» ایجاد کرد)
 • ‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ حدیث دهقان را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام = حدیث دهقان | تصویر = | توضیح_تص...» ایجاد کرد)
 • ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۵ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:عباس رجبی.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = عباس رجبی |منبع = * [http://www.shomalnews.com/?view&sid=189719 اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۵ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:عباس رجبی.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = عباس رجبی |منبع = * [http://www.shomalnews.com/?view&sid=189719 اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۷ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ عباس رجبی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «''' عباس رجبی بیجاربنه''' (بزائه‌یِ ۱۳۵۶ - لاهیجان) ۱۲ مرداد ۹۸ جه ساریِ شهردار...» ایجاد کرد)
 • ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ همت محمدنژاد را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «'''همت محمدنژاد کلکناری''' (بزائه‌یِ ۱۳۵۴ - ساری) ۲۴ شهریور ۹۸ جه جویبارِ شهردا...» ایجاد کرد)
 • ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۷ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:سیدحمیدهاشمی.jpg را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = حمید هاشمی |منبع = * [http://www.ebaarat.ir/content/news/41718/سید-حمید-هاشمی-شهردار-آمل-شد اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۷ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:سیدحمیدهاشمی.jpg ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = حمید هاشمی |منبع = * [http://www.ebaarat.ir/content/news/41718/سید-حمید-هاشمی-شهردار-آمل-شد اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۳۰ آگوست ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۷ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:نداناطق ساری.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = ندا ناطق تصویرِ میون، چارقد ون سر. |منبع = * [http://isl.stanford.edu/eit/participants.html اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۳۰ آگوست ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۷ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:نداناطق ساری.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = ندا ناطق تصویرِ میون، چارقد ون سر. |منبع = * [http://isl.stanford.edu/eit/participants.html اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۲ آگوست ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۱ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پریا سعادت را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «'''پریا سعادت''' (بزائه ۱۳۶۷ - ساری) ئه‌تا ایرونی نخبه هسته گه ۱۳۸۵ ت...» ایجاد کرد)
 • ‏۱۲ آگوست ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ سید محمدمهدی حاتمی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «'''سید محمدمهدی حاتمی تاکامی''' (بزائه ۱۳۸۰ - ساری) ئه‌تا ایرونی نخب...» ایجاد کرد)
 • ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۰۴ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:Asadollahemadikavardi.JPG را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = اسدالله عمادی |منبع = * [http://www.mahnamesokhan.ir/1397/01/15/08/40/42/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۰۴ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:Asadollahemadikavardi.JPG ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = اسدالله عمادی |منبع = * [http://www.mahnamesokhan.ir/1397/01/15/08/40/42/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۲۰ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:Aronafshar.jpg را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = آرون افشار |منبع = * [https://vafamusic.com/آرون-افشار-چال-رو-گونتو-دوست-دارم/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۲۰ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:Aronafshar.jpg ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = آرون افشار |منبع = * [https://vafamusic.com/آرون-افشار-چال-رو-گونتو-دوست-دارم/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۱۵ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ مهراد جم را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام =مهراد جم | تصویر = | توضیح_تصویر...» ایجاد کرد)
 • ‏۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ مصطفی مومنی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام = | تصویر = | توضیح_تصویر = | ان...» ایجاد کرد)
 • ‏۲۹ جـون ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۱ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:سعیدزمانی.jpg را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = سعید زمانی |منبع = [https://www.instagram.com/p/BWC-3kBF42Z/?igshid=1dl16wz2aq52c اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۹ جـون ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۱ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:سعیدزمانی.jpg ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = سعید زمانی |منبع = [https://www.instagram.com/p/BWC-3kBF42Z/?igshid=1dl16wz2aq52c اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۱۸ جـون ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۱۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ سعید زمانی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام =سعید زمانی | تصویر = | توضیح_تصو...» ایجاد کرد)
 • ‏۱۸ جـون ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۵۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ فرشید ادهمی را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام =فرشید ادهمی | تصویر = | توضیح_تص...» ایجاد کرد)
 • ‏۱۲ جـون ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۵ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ آرون افشار را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی | نام =آرون افشار | تصویر = | توضیح_تصو...» ایجاد کرد)
 • ‏۲۲ مه ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۰۸ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:فرزانه.jpg را ساخته ({{اطلاعات |توضیحات = عبدالحمید فرزانه |منبع = * http://www.shomalnews.com/view/63126/به-دلایل-نامعلوم-،فرزانه-سرپرست-شهرداری-نشد/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۲ مه ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۰۸ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:فرزانه.jpg ره بار بی‌یشته ({{اطلاعات |توضیحات = عبدالحمید فرزانه |منبع = * http://www.shomalnews.com/view/63126/به-دلایل-نامعلوم-،فرزانه-سرپرست-شهرداری-نشد/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۲۱ مه ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۲ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ عبدالحمید فرزانه را ساخته (صفحه‌ای تازه حاوی «''' عبدالحمید فرزانه کناری''' ۲۹ اردیبهشت ۹۸ جه ساریِ شهردار هسته. ==بن مایه== {{ت...» ایجاد کرد)
 • ‏۶ مه ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون صفحهٔ پرونده:سحرمقدس.jpg را ساخته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = سحر مقدس |منبع = * [https://www.instagram.com/p/BmGARGVDXAr/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
 • ‏۶ مه ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۳ Mohamadhosein.a گپ کایری‌ئون پرونده:سحرمقدس.jpg ره بار بی‌یشته (== کار ِگزارش == {{اطلاعات |توضیحات = سحر مقدس |منبع = * [https://www.instagram.com/p/BmGARGVDXAr/ اینجه] |تاریخ = - |پدیدآور = {{منصفانه استفاده|آدمون عکس|چرخه‌تو هاکرد عکسه}} |اجازه_نومه = |دیگه_نسخه‌ئون = }})
(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۵۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)