فهرست نشانی‌های اینترنتی که دسترسی‌شان به طور سراسری قطع شده‌است

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

جستجو برای یک قطع دسترسی سراسری
(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۵۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 86.178.37.93 (‏۲ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۱:۵۱ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۹: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 37.111.130.166 (‏۲ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۷:۳۹ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۸: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 119.155.234.222 (‏۲ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۷:۳۸ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۲: BRPever (meta.wikimedia.org) دسترسی 24.60.53.179 (‏۲ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۰:۴۲ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۵: BRPever (meta.wikimedia.org) دسترسی 93.125.107.26 (‏۲ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۰:۳۵ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۴: BRPever (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.21.20.196 (‏۲ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۰:۳۴ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۸: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 109.240.225.190 (‏۲ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۵:۴۸ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 128.114.255.186 (‏۲ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۹:۲۶ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۳: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.38.181.0 (‏۱۶ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۸:۳۳ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross wiki abuse)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۷: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 176.107.180.39 (‏۲ اکتبر ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۷:۴۷ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۴: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.101.69.229 (‏۲ اکتبر ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۷:۴۴ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 76.169.112.4 (‏۱۶ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۷:۴۳ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 135.180.50.133 (‏۲ اکتبر ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۷:۴۳ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۸: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 176.194.243.220 (‏۲ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۷:۱۸ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۴۷: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.104.21.11 (‏۵ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۵:۴۷ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۴۷: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 92.21.148.170 (‏۵ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۵:۴۷ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۵: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.92.213.180 (‏۲ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۰۴:۰۵ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۳: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 45.86.14.148 (‏۲ اکتبر ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۴:۰۳ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۵۶: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 216.74.255.182 (‏۲ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۰۳:۵۶ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۵۵: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 102.68.77.251 (‏۲ اکتبر ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۳:۵۵ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۳۷: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) دسترسی 176.235.178.178 (‏۲ آوریـل ۲۰۲۳ دله، ساعت ‏۰۳:۳۷ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (No open proxies)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۳۷: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) دسترسی 183.89.54.36 (‏۱۶ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۳:۳۷ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross wiki abuse)
 • ‏۲ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲: Sakretsu (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:5EF0:2086:559A:7A0D:9963:D78A (‏۳ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۰:۰۲ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۴۸: Sakretsu (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:5C85:6A97:D157:E28F:5B56:795D (‏۲ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۲۳:۴۸ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۳۶: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A01:4C8:1C10:2D12:1:0:CDB5:12A5 (‏۳ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۵:۳۶ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۳۲: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.99.99.60 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۲۲:۳۲ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۸: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) دسترسی 184.95.0.82 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۳ دله، ساعت ‏۲۱:۰۸ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (No open proxies)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۸: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) دسترسی 45.10.232.75 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۳ دله، ساعت ‏۲۱:۰۸ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (No open proxies)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۷: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 108.59.0.40 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۳ دله، ساعت ‏۲۱:۰۷ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۳: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) دسترسی 42.150.197.12 (‏۱ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۹:۱۳ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۹: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 42.118.127.224 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۹:۰۹ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۵۹: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 59.0.90.124 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۸:۵۹ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۵۱: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 106.156.28.201 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۸:۵۱ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۸: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 27.117.207.14 (‏۳۱ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۸:۲۸ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۵: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 193.161.221.20 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۸:۲۵ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۵۰: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 82.74.115.222 (‏۱ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۷:۵۰ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۳: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 201.113.47.213 (‏۱۵ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۷:۴۳ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۳۵: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 202.14.123.187 (‏۳ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۰۰:۳۵ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۲۶: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 61.41.224.63 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۷:۲۶ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۲۲: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 121.74.70.233 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۷:۲۲ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۲: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 73.112.102.50 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۷:۱۲ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 50.3.192.20 (‏۱ مه ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۷:۱۰ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۵۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 190.21.68.27 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۶:۵۸ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.169.198.19 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۶:۴۶ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۳: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) دسترسی 202.142.191.194 (‏۱۵ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۶:۳۳ دِرِس وونه) را به طور سراسری بست (Cross wiki abuse)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.107.166.105 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۵:۵۱ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 24.86.158.114 (‏۱۵ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۵:۴۵ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 79.240.4.66 (‏۸ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۱۵:۴۰ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 86.107.129.72 (‏۱ آوریـل ۲۰۲۱ دله، ساعت ‏۱۵:۱۳ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱ آوریـل ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۹: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 84.224.19.90 (‏۲ آوریـل ۲۰۲۰ دله، ساعت ‏۲۲:۰۹ دِرِس وونه، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
(نـو تـریـن | کـوهـنـه تـریـن) هارشائن (۵۰ تـا نـه‌ته‌ر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)