ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال ۲۰۲۱

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

رجه[دچی‌ین]

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون[دچی‌ین]

هفته انگوس‌گتی بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۱ Damavand-Iran-2018.jpg دماوند که مازرون و ایران ِگت‌ترین چکل هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ George Orwell, c. 1940 (41928180381).jpg جورج اورول اتا انگلیسی نویسنده بی‌یه که آنارشیستی افکار داشته. ونه معروفترین کتابون «حیوون‌های بنه» و «١٩٨۴» هستنه، که دیکتاتوری کشورون ره بررسی کانده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴ Mazerun in 1352.svg مازرون اوستان ِنقشه، سال ۱۳۵۲ دله. اون گادِر هنتا گلستان اوستان نَی‌بی‌یه و مازرون دله دیّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۶ European otter 02.jpg اتا ئو شنگ که ماهی بئیته، دَرخانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ Qur'an Tabari.jpg محمد بن جریر طبری ِکتاب ِاولین صفحه که فاتحه سوره شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ Hajji Firuz & sun.svg شمه نو سال موارک! عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۲ Sari tomb of abbas01.jpg امامزاده عباسِ مقبره، ات‌تا زیاتگا ساریِ شرقِ دله عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳ گرمابه کهن سنگچال یک.jpg اتا عمومی حمبوم، سنگ‌چالِ روستا دله. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴ Beverly Cleary 1938.jpg بورلی کلی‌یری، اتا وچونِ داستانون بنویشت‌کر (=نویسنده) بی‌یه. وه ۲۵ مارس ۲۰۲۰، ۱۰۵ سالگی گادر بمرده. اینتا عکس وه ره سالِ ۱۹۳۸ دله سِراق دنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۵ Nader Dastneshan 2019.jpg نادر دست‌نشان که نساجی ِاسطوره‌ای فوتوالیست بی‌یه و فروردین ۱۴۰۰، کرونا جه بمرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷ Mazerun Province density 2020.svg مازرون ِجمعیت انبسی ِنقشه. قائمشهر ِشهرستون، مازرون دله انبس‌ترین شهرستون هسته. کلاً استان ِجمعیتِ انبسی حدود ۱۳۷٬۷۷۴۶ نفر\هر کیلومتر مربع دله، هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸ Elk Eber - Kampf in Warschau-Vorstadt, 1940.jpg دِ آلمانی سرباز ۱۹۴۰ گادر ِنقاشی. جهونی جنگ دوم دله میلیون‌ها نفر بکوشته بئینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۹ Mazerun in 1956.svg مازندرون-گرگان ِاوستان نقشه که سال ۱۳۳۵ شنه. اون گادِر هنتا سمنان سیوا نَی‌بی‌یه و حتا کاشان هم مازرون دله دیی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۰ SallaridMapHistoryofIran.png سالاریون اتا دیلمی و مسلمون ِ‌حوکومت بینه که دیلم جه بمونه و آذربایجان و آران و ارمنستون ره هم بئیتنه. وشون اولین گروهی بینه که بدون اینکه عباسی خلیفه جه مشروعیت داشت‌بون، تمام این سامونون ره شه سلطه بِن دربیاردنه که تاریخِ گواهی جه خله سختِ کار بی‌یه. وشون شیعه بینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۲ Paul von Franken - Der Jungfrauenturm (Qiz Qalasi) in Baku (1880).jpg اتا نقاشی که پائول فرانکین، آلمانی هنرمند، سال ۱۸۸۰ مازرون دریای نماشون جه بکشی‌یه. این تابلو باکوی بندر ره مازرون دریا په، سِراق دِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۴ پرونده:Gorgan tower 1.jpg گرگان گلستون اوستان ِگت‌ترین و مرکزی شهر هسته. این شهر نوم پیشتر اِستارآباد بی‌یه و مازرون اوستان دله دیّه. گرگانِ بومی مردمونِ زوون مازرونی هسته ولی اسا شهر دله مختلف نژادون هِئی جه قاطی بیینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۸ Coupe à l'oiseau et au poisson - 10° s -11° siècle - Sari (Iran) - Musée national de céramique - Sèvres - Inventory number 22682.JPG اتی سرامیکی دَئیل که ونه سر مرغی ره بکشینه؛ اینتی دئیل‌ها ره ساری ِشهر جه نسبت دِنّه و خله گت‌گتِ موزه‌ئون دله اینجور ظروف دیار هسته. این عکسی که وینّی فرانسه‌ی ملی موزه شنه.
ویکی‌تلمبار دله تونّی چنتا ساروی دئیل دیگه که موزه‌ئون مختلف دله درنه ره پی‌دا هاکنین.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۰ Zik 1.jpg زیک اتی مرغونِ نومه که شه پچیک‌بی‌ین وسّه بشناسی‌یه وونه. این حیوون قدیم تاسا مازرون دله فراوون پیدا بی‌یه، ولی جدیداً ونه جمعیت کمته بیّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۳ Presidential Palace - panoramio (8).jpg افغانستان ریاست‌جمهوری اَرگ که این کشور مهمترین سیاسی جا هسته.
تازگی این کشورِ رییس‌جمهور شه جنگ‌بزه مملکت ره سربی‌یشته، بورده و اسا کشور دکته طالبان دس و حتا ارگ ِساختمون ره هم طالبان اشغال هاکردنه.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۴ Empedokles, figure at the attica of Naturhistorisches Museum, Vienna 8947.jpg امپدوکلس موجستمه که وی‌ین دله بساتنه. امپدوکلس اتا پیشاسقراطی فیلسوف بی‌یه که گاته چار عنصر (ئو، خاک، تش، و وا) هِدی جه ترکیب وانّه و تموم موجودات ره بوجود یارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۵ Sari as ECOs tourism capital.jpg ساری سال ۲۰۲۲ وسّه، اکو کشورون ِتوریستی نیشتنگا بیّه.
عکس دله ساری ِمیدون ایمام ره وینّی که اکویِ اعضایِ پرچم ره نصب هاکردنه. بترتیب راست-تا-چپ: Flag of Turkmenistan.svg ترکمنستان، Flag of Kyrgyzstan.svg قرقیزستان، Flag of Tajikistan.svg تاجیکستان، Flag of Afghanistan (2004–2021).svg افغانستان، Flag of Iran.svg ایران، اکو پرچم (وسطی)، Flag of Turkey.svg تورکیه، Flag of Pakistan.svg پاکستون، Flag of Uzbekistan.svg ازبکستان، Flag of Kazakhstan.svg قزاقستان و Flag of Azerbaijan.svg آذربایجون
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۶ Tabarestun-e Melli Ittihad - HojabrSoltan 2.jpg هژبر سوادکوهی سردار بی‌یه که قاجارون ِحکومتِ اواخر، مازرون دله قیام هاکرده و تبرستون انجمن ِنظامی چلّه دله دیّه. ونه بمردن په، اتا سوت ونه وسّه دوستنه که خشرو بعدها اتا آلبوم دله، بخوندسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۷ Radkan Tower -golestan.jpg کردکوی شهری هسته که گلستون استان دله قرار دارنه و ونه غربی‌ترین شهرستون هسته. این عکس دله کردکوی ِنماد ره وینّی که رادکان نوم دارنه و باوندیون دوره شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۱ ColombusMap.jpg نقشه‌ای که کریستوفر کلمب دنیا جا بکشی‌یه ره عکس دله وینّی. کُلُمب اولین اروپایی بی‌یه که آمریکای قاره ره پیدا هاکرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۳ Al-Kefayat fi-elm al-erab.png اتا خطی‌نسخه که الکفایة فی علم الاعراب ِکتاب شنه. این کتاب ره تبرستون علویون که زیدیه په‌روو بینه کتابت هاکردنه و ونه دله بعضی جائون ره مازرونی زوون جه دگاردنینه تا کسی که کتاب ره خوندنه، معنی ره دَر بَوِره. این صفحه که وینّی کتاب ِآخرین ولگه هسته و اتا مازرونی شعر هم ونه دله بدی‌وونه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۵ Ca' Rezzonico - Eraclito 1705 - Giuseppe Torretti.jpg هراکلیتوس اتا یونانی فیلسوف بی‌یه که وه ره جامعه و مردمون جه بد اِمو. وه همه چی ره در حال تغییر دونسته و گاته «دِ بار ننشنه شه لینگ ره بی‌یلی اتا روخنه درون». هراکلیتوس «برمه‌دیگ فیلسوف» لقب دارنه و ونه موجستمه دله هم ونه اَسری دَر جِر وانه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۷ Nassaji Mazandaran v Rah Ahan 10.jpg نساجی مازندران تماشاچیون ِاتا قدیمی عکس؛ اسا دِ فصل هسته که ایران دله، کورونادکتی وسّه، نی‌یلنه فوتوال ِتماشاچیون بورِن استادیوم دله و کا هارشن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۹ Borjedidbanibbl.jpg بابل دیدبانی برج که پهلوی دوره وه ره بساتنه و اسا بابل ِسمبول‌ها جه هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون[دچی‌ین]

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: