کارور گپ:Esmaeil/telembar 3

Page contents not supported in other languages.
ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

نوی گب ره اینجه بزن[دچی‌ین]

برار شما خاننی لاتینی پیش فرض بوئه؟ یا عربی؟ ضمن دله اتا بار آذربایجانی ویکی ره هارشین. اگه خامی الفبا ره اصلاح هکنیم ونه نو ولگ بشتن ره دس بیریم و خله زود اینتا کار ره انجام هدیم. --فیروز ‏۱۰ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۰۲ (UTC)

لاتینی تا اونجه که مه بدیمه همه ونه سر توافق داشتنه، ضمن دله نخانه که حتمن 2 تا خط اتا ولگ دله دبوئن، اسا اتا سیستم دره که شه لاتینکی ئو عربکی دگرس کنده )_|_\\_\ ‏۱۱ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۳۵ (UTC)

لوگو[دچی‌ین]

برار اینجه اتا از این دِتا (1 2) ره انتیخاب هاکن که وه ره بی‌یلیم لوگو سرجا.--شِمه خورد ِگــَـگَ: محکگپ بزوئن ‏۷ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۱، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)

Edits by 46.36.108.226[دچی‌ین]

Hi Esmaeil, I reverted some of 46.36.108.226's edits, and some I am not sure if they are bad. Please check them. Thank you.Bencmq ‏۲۱ فـه‌وریـه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۲۰ (UTC)

رای‌گیری[دچی‌ین]

Vote2 final.png
'شما بتوندی رای‌گیری «کاربر:Amolbot؛ مجوز ربوت وسّه» دله شرکت هاکنی و شه نظر ره باری.--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۱۹ مـارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای‌گیری[دچی‌ین]

Vote2 final.png
'شما بتوندی رای‌گیری «مهدی مدیریت» دله شرکت هاکنی و شه نظر ره باری.--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۱۹ مـارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دتا درخواست[دچی‌ین]

سلام. دِتا درخواست شمه جا دایمه. اول اینکه ویکی‌پدیا:مدیرون تابلو اعلانات ره شه دمبال هاکرده‌ئون لیست دله اضافه هکنین و اگه وقت داشتنی ونه دله درخواستون ره جواب هادین. دومین اینه که اته زحمت بکشین وره خارهارشین و بعضی جوملات ره من نتونسمه خارترجمه وشونه وسه گیر بیارم، اونهانی که # جا مشخص هاکردمه ره شما ترجمه هکنین و بقیه ره هم اته دید بزنین. اگه تائید هکردنی من ونه مقالات ره بسازم. سپاسگزارمه--MehdiTalk ‏۱۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شه نظر ره بئو[دچی‌ین]

شه نظر ره ونه درباره بئو.--فیروز (بحث) ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گت صفحه[دچی‌ین]

آقا گت صفحه اینتی عوض هاکردن سه ونه بحث صورت بییره. یا نظرسنجی راه دکفه. در ضمن اینتی که هاکردنی خله نخاش بی‌یه. ونه ترکیب ره اگه قرار خورون بئن بالاتر ونه عوض هاکنیم. اینتی قیشنگی ندانّه و گت صفحه ره نخاش کانده. بتتره اول اتا صفحه ره شه زیرصفحه دله بساجین و بقیه‌ی نظر ره ونه خَوری هاپورسین. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اینجه ره هارش.--فیروز (بحث) ‏۲۲ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من اینجه شه نظرات ره بئوتمه و شما ره منابعی ره ارجاع هدامه تا وشون ره اثبات هاکنم. شه نظر ره تا زمانی که منابعی مه ره نشون ندین و یا محکم دلایل نیارین درست دومّه. لطفا شه دلایل ره مخالفت سر ذکر هاکن.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نظرات[دچی‌ین]

سلام اسماعیل جان، در اینجا به نظرات شما پاسخ دادم لطفا نگاهی بیندازید.--MaHaN MSG ‏ ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تلمبارون[دچی‌ین]

سلام مجدد، مه ره مربوط نی‌یه که شه گپ‌ئون تلمبار جه چی کار کاندی، ولی خواهشاً قهوه‌خنه (دَس بیتن) تلمبار بَیی حرفون ره حذف نکان. بی‌یل دَواشه. بد یا خار وشون امه ویکی درون ِاتا جزء بَینه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هفتگی عکس[دچی‌ین]

آقا اینجه اتا چی هفتگی عکس خَوری بنویشتمه. هارشین چتی‌ئه، شه نظر ره هم همونجه بی‌یلین.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه ربات پرچم[دچی‌ین]

اینتا صفحه ره دَوند و تلمبار هاکن. ونه حتماً وه ره درحد مدیرون زلفن بزنی. جز من فقط ته مدیر هستی و قانوناً ته ونه این کار ره هاکنی؛ ضمناً اگه شه این صفحه تن ره زلفن بزنم، شاید مه ربوت ره مجوز و پرچم ندِن. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ جـولای ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۰ (UTC)

ویکی دله دنی بویی، ونه خجیری جه کم بونه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۳ جـولای ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۵۷ (UTC)
من درمبه، ایشالا زودتر 10000 تا ره برسیم. قبلی مقالات خله ایراد دارنه ونه وشون ره درس هاکنیم. Esmaeil (بحث) ‏۲۳ جـولای ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)
مه نظر هم اول ونه قبلی بنویشته‌ئون ره اصلاح هاکنیم، بعد مازرون ِخَوری چیزون ره بتتر هاکنیم. (اصلاً بنشنه ربات جه مازرون خَوری بنویشتن)، بعدش کمیت ِفکر ِپه دَواشیم. امیدوارمه همه کومک هاکنن.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ جـولای ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۶ (UTC)

شیمی عیدی روز موارک بو[دچی‌ین]

Viola x hybrida 'Clear Crystals Apricot', SC, Vic., 15.9.2007.jpg عید سال ۱۵۲۴ تبری بر شما مبارک باد
غصه نخر صواح انه روزه‌دهون الا انه یار نئو، خدا انه، دلبر غصه‌خار انه
چلّه شونه، هوا شونه، ورف شونه میا شونه چکه شونه، سما شونه، یار تن کنار انه
سبزه پرس، چمن پرس، دره پرس، همن پرس مرده در کفن پرس، چله سر بهار انه
زردکلا کئی انه، سرخ تتی ائی انه ورف دهون هئی انه، باغ انه نپار انه
تازه پچا پچا ره بو، ترنه ونوشه‌ها ره بو پهلم و گندیما ره بو، سوزی سوزه زار انه
درد انه، دوا انه، عشق انه، جفا انه برمه و ونگ وا انه، غصه بی‌شمار انه
ظلم دره، ستم دره، محبت دم به دم دره غم دره، گاه کمه، گاه هزار هزار انه
لاله همن، همن انه، سنبل و یاسمن انه قاصدک چمن انه، سرخ تتی انار انه

محک (گپ) ‏۱ فردینه ما ۱۵۲۴ تبری، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)

پیشنهاد خفن[دچی‌ین]

حتماً اینجه شرکت هاکن. خله مه وسّه مهمه که شِما چچی گانّی.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۶ (UTC)

مِن خله ندومبه شوا ره چتی ونه بنویشتن و ونه خَوری خله کم دومبه. طبق چیزونی که قبلاً شمه مقالات دله بخوندستمه، فکر کامبه ونه په بتوندی این مردی ِسؤال ره جواب هادی.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مِن، این مَردی همراهی درمه تقویم وضعیت ره بتتر-بدتر کامبی؛ اینسه که اجماع دِرِس بَواشه شمه نظر ره لازم دارمه. ننشنه تیناری تصمیمی به این مهمی بَییتِن.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۸ (UTC)

مازندرانی[دچی‌ین]

دوستان عزیز . مازندرانی چندین لهجه داره . اینطور که من فهمیدم هرکسی به لهجه خودش مینویسه. یه اسلوب و دستورالعمل واسه لهجه ها تعیین کنید. غرب مازندران مثل نور و نوشهر یه لهجه خاص ، شرق مثل ساری یه لهجه ، آمل هم همینطور ، تازه در تهران فیروزکوه و شمال تهران یه لهجه خاص مازندرانی دارن. این وضعیت به همین منوال جلو بره . رک بگم ول معطلین 2.176.54.80 ‏۱۰ مـارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

راسته گونه، مِن بتومبه همه ره بخوندم، من شرق مازندرون زبون دره بلدمه ولی همه ره نفهممبه، البته فارسی ایرانه رسمی زوون هسته که ونه وسته وه املا و گویش معیار بیشتنه، اما مازرونی نا املای رسمی دانّه نا گویش معیار دانّه همینه وسته وه هرکس یک جور نویسنه و هرکس خاش لهجه نویسنه. 178.21.166.41 ‏۱۰ مـارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بازگپ[دچی‌ین]

مه گپ صفحه دله، جواب ره هارِش؛ بَوین خار بیّه یا نا.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۵۵ (UTC)

وپ:نگارخنه[دچی‌ین]

اسماعیل جان اگه بتوندی نگارخنه ره آپدیت هاکن، هنتا قبلی هفته‌ی عکس گت صفحه دله کَته.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۲۶ (UTC)اسماعیل خان مدیر[دچی‌ین]

با سلام تا اسا چند بار با شما که صحبت هکردمه و با محک به نظر رسنه شما شخص منطقی تری هسِّنی .لطفآ مکاتبات دطرفه بنده و محک ر ملاخظه بفرمین.

شما مه تون بهتر دونِِّنی که هر چیز که اثبات پذیر باوِّه در ویکی ارجح هسِّه شما در هر مورد لطف هکنین اثبات هکنین تا بنده معترض به شمه انتخاب ها ناوِّم.

همونطور که مه تون بهتر دونِّنی که ویکی شخصی نیه پس ونه از کلمات و عباراتی استفاده هکنیم که در اغلب جاهای استان و یا اغلب مازندرانی ها اونها ر استفاده کنِّنه.شمه و مه قصد تقویت زبون مازرونی هسِبه نا تضعیف اسا فرق نکنه هرجایی باوِّه مه نظر مازرون همهش یک اندازه اهمیت دارنه و جایی بر جای دیگر برتری ندارنه .

پس

همونطور که تا الان انجام بیِّه مره اینور و اونور پاس ندین شمه گنی مخک و مخک گنه شما نظر خواهی یا هر کار دیگه ر انجام هده . لطفآ انجام هدین هر کدوم از شما .ولی نا با توهین .و نا با عجله .برخورد های آخر محک مصداق قانون شکنی در ویکی هسِّه و قابل پی گیری. لطفآ اثبات هکنین و بعد کلمات اصلی ر بلِبن . من با بیش از 50 درصدشون بدلیل اینکه کاملا مربوط به منطقه بسیار محدودی هسِّه مخالفمه با دلیل های دیگه که لازم باوِّه عرض کمِّه. اگه لازم بیِّه باوِّن تا با حوصله تک تک ر باوِّم .شما مره اعلام هکنین.َ


اتا حرکت[دچی‌ین]

سلام من شما دتا بزرگوار جا خوامِِّه(هرچند محک کاری هکرده که رغبت مکاتبه ونه جا ره ندارمه)اتا کار جدید بیین هکنیم و اتا تکون هدیم ویکی مازرونی ره حیفه .مه جا ناراحت ناوین من ویکی فارسی دله بشتوسِّمه که این ویکی اونج وشون پلی هم معروف بیِّه به این که ویمی مازرونی محک شخصی وبلاگ هسِّه .من قطعآ این حرف جا مخالفمه و اینتا بخاطر متروک بیِّن و سوت و کور بودن اینجه هسِّه که محک تنهایی ونه مشکلات ر حل هکنه ( مثل ویکی نویسی دیگرون وسه) و شما اسماعیل گرامی.دونِّنی که گننه آدم هیچ وقت نتیجه فوق العاده و متفاوتی نینه مگر اینکه شه روش ره عوض هکنه.اینجه سره نویسی الان جواب ندنِّه و همه ره بیزار و دور کنِّه .همون چیزی که همیشه گمه.خواهش کمِِّه اتا هم بیِّه دقت هکنین .من این حرفا ره بی بررسی ناومه.هارشین سره نویسی اینتا نیه که هرچی دهات دله صحبت کنِّنه و یا افراد بی سوادِ الفاظ ره استفاده هکنیم.بتومِّی آما اتا جور سره نویسی ره شروع هکنیم.بوینین ضرری ندارنه کلمات و اصطلاخات غارسی جا شروع هکنیم مگر مواردی که صریحآ کله معادل دارمی.مثلا کنگلی بجای زنبور - اسپیج بجای شپش -ازِِّی بجای شپش برنج و کلش بحای سرفه . ... اما ترنه بجای نو استفاده هکردن خله ها ره متعجب کنِبه البته اگر اینتا اتا دتا کلمه باوِّه و یواش یواش بیشتر باوِّه ایرادی ندارنه .من تا اسا ترنه نشتوسِّمه هم امیری ره کامل بخونسمه و دومِّه و هم مه سن زیاده و هم همه مردم مازندران جا ارتباط دارمه. وکجه جا بیمو ؟البته کامه زیبا و جالبی هسِّه ولی بعید بنظر رسنه که اصالت داره.

ای زیاد حرف بزومه فقط لطف هکنین ابنجه را با سره نویسی بیش از حد و اشتباه( تکلم روستایی و افراد کم سواد)ضعیف نکنین .امه زبون مردم بیسواد زبون نیه . مردم بی فرهنگ زبون نیه .شه بهتر دونِّنی .بلیِّن روستایی و بیسوادا شه روش حرف بزنن و اما شه جور.نلیِِّم افراد فرهیخه ی امه زبون دله اینتا زبون جا خجالت بکشن .شما کار بزرگی ره درنی انجام دنِِّنی .وینِّنی که کشور های اروپایی ویکی دله درنه شه خودره نشون دننه و با اضافه هکردن ویکی شه زبون مقالات تخصصی درنه مسابقه الِِّننه.

ای گمه لطفا اتا کار هکنین لازم باوِّه من حتمآ مشارکت قوی تری دارمه.موفق باشید.

مواردی که خوانی تغییر هاکنه ره اتا اتا اینجه مطرح هاکن، اته کم وشون رو بحث بووه که فردا پیرا اته نفر دیگه سه سوال پیش بیمو وه ارجاع هادیم به بحثایی که هاکردمی. من ته خدمت درمبه همه ره درس کمبه. Esmaeil (بحث) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]


اشتباه همگانی[دچی‌ین]

مه وسه جالبه که هیچ یک از شما بزرگوارون متوجه مه عرایض نینی من خله ساده بپرسیمه موافق هسِّنی یا نا و ضمنآ بفرمیین که اهل کجه هسِّنی.لطفآ دواره مه گپ دله تشریف بیارین و شه اعلام هکنین .خله شمه خنابدون baboli 19 ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

لطفآ توجه هکنین[دچی‌ین]

لطفآ شه ایمیل ره اینجه بلین تا شمه جا مکاتبه هکنم.جسارتا ونه باوِّم اینجه وضع خله نابسامان هسّه.هرچند شمه جا اختلاف سلیقه و حتی رفتار کاری دارمه اما دومِّه شمه نظر جز پیشرفت ویکی نیه پس چون در این هدف مشترکمی مه ایمیل ره دارننی وبتوننی اتا ایمیل حاوی شه اسم مه وسه برسنین ویا اینجه بلِّین. شمه خنابدونbaboli 19 ‏۸ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC)


شمه جا کار دارمه که اینجه ناخوامِّه بنویسم.مره لطفآ باوِّین که ایمیل هدانی مه گپ دله


وپ:مازرونی‌نویسی نظرسنجی[دچی‌ین]

Vote2 final.png
'شما جه تقاضا وانه «مازرونی‌نویسی نظرسنجی» سَره شه نظر ره باری. اما مشتاق هستمی که شمه نظرات ره هم بدونیم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اسماعیل جان این تازه مطلب ره بدیمه که بَد جا بنویشت‌بی. ونه جا ره عوض هاکِردمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۱ آگوست ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]


سلام برارجان قرار نیِّه مه ویرایش ها ره شما دست بوری کا. 100 بار باوتمه شما که قرار ندانی کسی حرف ره گوش هکنی مبنی بر اینکه اسامی بی جان با ئون جمع دوس نائونه .وشما اینی مه ویرایش ره عوض کنِّی و نویسنی (فیزیکی کمیتون) مسخره کنی؟ مگر من اینجه کسی ره مسخره هکردمه؟ وه چه کاریه گمه دری اشتباه کنِّی . نا حاضری کسی جا بپرسی نا ذره ای کوتاه اینی . ای دیگه مه ویرایش ره دست نور وه.خدا ته پر ره بیاورزهbaboli 19 ‏۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۲۸ (UTC)

Global account[دچی‌ین]

Hi Esmaeil! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (بحث) ‏۱۶ ژانویه ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی نویسی[دچی‌ین]

سلام اسماعیل جان، خسته نئووی، من محک ره هم بئوتمه و ته جا هم خامه که اما مازرونی نویسی اصول درباره تجدیدنظر هاکنیم. اصولی که الان مازرونی نویسی دله حاکم هسه امه دست و بال ره وندنه، اختلاف ایجاد کنه و جدید کارورون سر نامفهوم هسه. لطفا شه نظر بئو.--فیروز (گپ) ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]