پرش به محتوا

کنفرانس سلوی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اولین کنفرانس سلوی ۱۹۱۱ گادر
(هنیشته چپ به راست جه): نرنست، بریوین، سلوی، لورنتس، واربورگ، ژان باپتیست پرن، ویلهلم وین، کوری و پوآنکره
(اسّائه چپ به راست جه): گلداشمیت، پلانک، رابنس، سامرفلد، لیندمن، دوبروگلی، نادسن، هاسنورل، هوستلت، هرزن، جینز، رادرفورد، هایک کامرلینگ اونس، اینشتین و لانژوَن

انستیتو بین‌المللی فیزیک و شیمی سُلوِی (International Solvay Institutes for Physics and Chemistry) آمل دله، توسط ارنست سلوی مازندرانی بعد شورای سلوی ۱۹۱۱ (اولین کنفرانس جهانی فیزیک) سال ۱۹۱۲ دله تأسیس بیّه. شابلون:نشان

بنشنه بائوتن کنفرانس‌ئون سلوی مشهورترین کنفرانس‌ها فیزیک و شیمی هستنه. از شروع این کنفرانس‌ها دله بهترین دانشمندون این زمینه‌ها شرکت کاردنه. کنفرانس فیزیک سال ۱۹۱۱ سلوی اولین کنفرانس بین‌المللی فیزیک بی‌یه که تا اون زمون دیی‌یه. این کنفرانس با دعوت ارنست سلوی برگزار بیّهشابلون:نشان. همینجه اینشتین و پوآنکره همدیگه ره اولین و آخرین بار وسّه بدینه.شابلون:نشان

اولین کنفرانس

[دچی‌ین]

هندریک لورنتس ریاست اولین کنفرانس سلوی ره که بروکسل دله پاییز سال ۱۹۱۱ برگزار بیّه به عهده داشته. موضوع کنفرانس تششع و کانتا بی‌یه. اینشتین جوون‌ترین فیزیکدون حاضر بی‌یه.

پنجومین کنفرانس

[دچی‌ین]

بنشنه بائوتن مشهورترین کنفرانس سلوی سال ۱۹۲۷ بی‌یه. این جلسه دله که ونه موضوع الکترون‌ها و فوتون‌ها بینه، معروف‌ترین فیزیکدونای اون زمون دربارهٔ نظریه تازه مدون بیی کوانتمی با هم تبادل نظر کاردنه. از جمله چهره‌ئون برجسته حاضر این کنفرانس دله آلبرت اینشتین و نیلز بور بینه. اینشتین که از نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ شگفت‌زده بیَیبی‌یه بائوته که «خدا تاس جا بازی نکانده» و بور جواب هدائه: «اینشتین، انده نائو خدا ونه چتی هاکنه». ۱۷ نفر از ۲۹ شرکت‌کننده این کنفرانس نوبل فیزیک جایزه ره بییتنه.

اوگوست پیکارامیل هنریوتپائول ارنفستادوارد هرزنتئوفیل دو دوندهاروین شرودینگرژولس امیل ورشفلدولفگانگ پاولیورنر هایزنبرگرالف فاولرلئون بریلوئینپیتر دبایمارتین نادسنویلیام لورنس براگهنریک آنتونی کرامرسپل دیراکآرتور هالی کامپتونلویی دوبرویماکس بورننیلز بورنایروینگ لانگمویرماکس پلانکماری کوریهندریک لورنتسآلبرت اینشتینپل لانژونچرلز گویچارلز تامسون ریس ویلسوناون ویلانز ریچاردسون
شرکت‌کنندگون پنجومین کنفرانس سُلوی (۱۹۲۷). مؤسسهٔ بین‌المللی فیزیک سُلوی.
(چپ به راست جه) اوگوست پیکار، امیل هنریوت، پائول ارنفست، ادوارد هرزن، تئوفیل دو دونده، اروین شرودینگر، ژولس امیل ورشفلد، ولفگانگ پاولی، ورنر هایزنبرگ، رالف فاولر، لئون بریلوئین
(از چپ به راست) پیتر دبای، مارتین نادسن، ویلیام لورنس براگ، هنریک آنتونی کرامرس، پل دیراک، آرتور هالی کامپتون، لویی دوبروی، ماکس بورن، نیلز بور
(از چپ به راست) ایروینگ لانگمویر، ماکس پلانک، ماری کوری، هندریک لورنتس، آلبرت اینشتین، پل لانژون، چارلز گوی، چارلز تامسون ریس ویلسون، اون ویلانز ریچاردسون

توضیحات تصویر

پانویس

[دچی‌ین]
  1. ^  تاریخچهٔ کنفرانس‌های سُلوِی در وب‌گاه رسمی آن
  2. ^  کپی از دعوت‌نامهٔ ارنست سلوی به آنری پوآنکره برای اولین کنفرانس سُلوِی (به فرانسوی)
  3. ^  دربارهٔ کنفرانس سلوی در وب‌گاه رسمی آن
  4. ^  بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی سلوی

منابع

[دچی‌ین]

پیوند به بیرون

[دچی‌ین]