پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Malala Yousafzai at UNGA, 25 Sep 2013-crop.jpgهارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۹:۲۸ جهونی

تاریخ:۲۰ اکتبر ۲۰۱۴

أمروز ۲۹ هَره ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۲۸   پکن: ۰۳:۲۸   
دشنبه: ۰۰:۲۸   کابل: ۲۳:۵۸   
تهران: ۲۳:۵۸   
بیروت: ۲۲:۲۸    برلین: ۲۱:۲۸   
لندن: ۲۰:۲۸   نیویورک: ۱۵:۲۸

هفته اکتبر مهر هَره ما
سه‌شنبه ۱۴ ۲۲ ۲۳
چارشنبه ۱۵ ۲۳ ۲۴
پنج‌شنبه ۱۶ ۲۴ ۲۵
جومه ۱۷ ۲۵ ۲۶
شنبه ۱۸ ۲۶ ۲۷
یه‌شنبه ۱۹ ۲۷ ۲۸
اَمروز ۲۰ ۲۸ ۲۹
Wikinews-logo.svg

امروز دکته‌ئون دچی ین


دچی‌ین  

۱۸ اکتبر ۲۰۱۴

  • یمن دله، حوثیون بتونستنه عربستون ِسامون وَر ره بَییرِن و بعضی شمالی اوستان‌ها ره شه کنترل په قِرار هادِن. (دویچه وله)
  • داعش دَره سعی کانده که شه نیروئون ره یاد هادِه چِتی بالون (=هواپیما) جه پرواز هاکِنن. وشون چنتا میگ ِبالون ره سوریه دله گیر بیاردنه و دَرنه اینان جه تمرینم کانّه. (دویچه وله)


دچی‌ین  

۱۵ اکتبر ۲۰۱۴