پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
King Abdullah bin Abdul al-Saud Jan2007.jpg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۷:۳۲ جهونی

تاریخ:۲۶ ژانویه ۲۰۱۵

أمروز ۷ میره ما ۱۵۲۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۲:۳۲   پکن: ۰۱:۳۲   
دشنبه: ۲۲:۳۲   کابل: ۲۲:۰۲   
تهران: ۲۲:۰۲   
بیروت: ۲۰:۳۲    برلین: ۱۹:۳۲   
لندن: ۱۸:۳۲   نیویورک: ۱۳:۳۲

هفته ژانویه بهمن میره ما
سه‌شنبه ۲۰ ۳۰ ۱
چارشنبه ۲۱ ۱ ۲
پنج‌شنبه ۲۲ ۲ ۳
جومه ۲۳ ۳ ۴
شنبه ۲۴ ۴ ۵
یه‌شنبه ۲۵ ۵ ۶
اَمروز ۲۶ ۶ ۷
Wikinews-logo.svg

امروز دکته‌ئون دچی ین