پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Negotiations about Iranian Nuclear Program - the Ministers of Foreign Affairs and Other Officials of the P5+1 and Ministers of Foreign Affairs of Iran and EU in Lausanne.jpg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۰:۴۸ جهونی

تاریخ:۲۳ مه ۲۰۱۵

أمروز ۲۹ ده ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۹:۴۸   پکن: ۱۸:۴۸   
دشنبه: ۱۵:۴۸   کابل: ۱۵:۱۸   
تهران: ۱۵:۱۸   
بیروت: ۱۳:۴۸    برلین: ۱۲:۴۸   
لندن: ۱۱:۴۸   نیویورک: ۰۶:۴۸

هفته مه خرداد ده ما
یه‌شنبه ۱۷ ۲۷ ۲۳
دِشنبه ۱۸ ۲۸ ۲۴
سه‌شنبه ۱۹ ۲۹ ۲۵
چارشنبه ۲۰ ۳۰ ۲۶
پنج‌شنبه ۲۱ ۳۱ ۲۷
جومه ۲۲ ۱ ۲۸
اَمروز ۲۳ ۲ ۲۹
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۲۰ مه ۲۰۱۵

دچی‌ین  

۱۹ مه ۲۰۱۵

  • داعش اتا کیلیپ اینترنت دله بی‌یشته که موصل دله مردِم ِجشن بَییتِن ره رمادی ِبَییتِن په سِراق دِنه. این فیلم دله اتا مَردی گپ زَنده و گانه الانبار ِپه ونه بغداد، کربلا و نجف ره بَییریم. (یورونیوز)
  • تگزاس دله چن سِری موتورسوار دعوا دَکِتنه و نُه نفر این جریون دله بمردنه و پلیس هم صد و نود نفر ره این ماجرا سَره دستگیر هاکرده. (یورونیوز)
دچی‌ین  

۱۸ مه ۲۰۱۵

دچی‌ین  

۱۷ مه ۲۰۱۵

  • ایران لیگ برتر دله سپاهان قهرمون بیّه. این مسابقات دله آخرین هفته اتی بیّه که تراکتورسازی و نفت تهران فوتوال تیم که اولی و دومی مِقوم ره داشتنه، هِدی جه دَکِتنه و سپاهان که سومی مقوم ره داشته، همون گادِر سایپا جه وسّه بازی هاکنه. اولین کا دله هر کی بَوِرد بوئه، قهرمون بی‌یه ولی اگه سپاهان بَوِرد باشه و اون کا دله مساوی هاکرد بوئِن، سپاهان قهرمون بی‌یه. تراکتورسازی که میزبان بی‌یه، اولین گُل ِبَخاردِن په ات‌دفَه سه‌تا گُل بَزو و کا ۳-۱ بیّه ولی ونه اتا بازیکن، آندرانیک تیموریان، ِاخراج بَیّن په گزارش‌کَر اعلام هاکرده که سایپا و سپاهان مساوی هستنه، درحالیکه سپاهان دِتا گُل پیش دَیّه و اینترنت و موبایل استادیوم دله خط نِدانه. این گادِر تراکتورسازی که فکر کارده ونه قهرمونی حتمی هسته، شه ره فِشار نیارده و نفت ِتیم دِتا گُل بَزوئه و کا ۳-۳ بیّه. اینتی بیّه که تراکتورسازی ِفوتوالیستون و تماشاچیون فکر کاردنه قهرمون بَیینه ولی دراصل سپاهان قهرمون بیّه و وشون دوم بَگِردِستنه. بعضی تبریزیون حتی تیموریان ِاخراج ره هم داوری ِاشتباه دونّه.
  • محمد مرسی ِاعدام ِحُکم ره هِدانه. این اتفاق ِپه قاهره دله ات‌که شورش بیّه و اردوغان شدیداً واکنش سِراق هِدا. این حکم اگه خانه اجرا بَواشه، ونه مصر ِگتِ مُفتی وه ره تأیید هاکنه. (یورونیوز ۱ و ۲)
  • واتیکان بلاخره فلسطین ره برسمیت بِشناسی‌یه. (یورونیوز)