پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
King Abdullah bin Abdul al-Saud Jan2007.jpg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۲:۱۶ جهونی

تاریخ:۲۷ فوریه ۲۰۱۵

أمروز ۹ اونه ما ۱۵۲۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۷:۱۶   پکن: ۰۶:۱۶   
دشنبه: ۰۳:۱۶   کابل: ۰۲:۴۶   
تهران: ۰۲:۴۶   
بیروت: ۰۱:۱۶    برلین: ۰۰:۱۶   
لندن: ۲۳:۱۶   نیویورک: ۱۸:۱۶

هفته فوریه اسفند اونه ما
شنبه ۲۱ ۲ ۳
یه‌شنبه ۲۲ ۳ ۴
دِشنبه ۲۳ ۴ ۵
سه‌شنبه ۲۴ ۵ ۶
چارشنبه ۲۵ ۶ ۷
پنج‌شنبه ۲۶ ۷ ۸
اَمروز ۲۷ ۸ ۹
Wikinews-logo.svg

امروز دکته‌ئون دچی یندچی‌ین  

۲۳ فوریه ۲۰۱۵