پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
 • ات‌سری کشورون پاریس دله اتا جلسه بی‌یِشتنه که داعش ِمقابله سَره کایری (=همکاری) هاکِنِن. این جلسه ره آمریکا په بی‌یِشته و شه متحدون جه دعوت هاکِرده که این جلسه دله بِئِن ولی ایران و سوریه ره دعوت نَکارده.
 • مازرون ِشرقی منطقه دله، چودِزدون اتا پاسگا ره تَش بَزونه.
 • داعش سومین بار وسّه اتا غربی آدِم ِسَر ره بَوری‌یه و ونه فیلم بی‌یشته اینترنت دله.
 • صعده‌ی ِجنگ دِباره شروع بیّه. یمن ِمسلح گروهون حوثیون، که چن وقت پیش تاسا صنعای ِخیابون‌ها دله اعتراضات کاردنه، ره رگبار دَوِستنه و ات‌خله آدِم ره بَکاشتنه.
 • بعضی خَوِری سایتون اعلام هاکِردنه ابوبکر بغدادی، داعش ِرییس، بَمرده که احتمالاً دِرِس نی‌یه.
 • محمد باسندوه، یمن ِنخست‌وزیر، حوثیون ِاعتراضات ِپه، شه مقام جه استعفاء هِدائه.
 • احمد داوداغلو ترکیه‌ی ِنخست‌وزیر بَیّه.
 • حماس و ایسراییل بتونستنه، مصر ِمیونجی‌کَری جه، توافق جه بَرِسِن و اتّا صلح‌نومه بَنویسِن. این صلح‌نومه په رفح ِسامون‌لوش (=مرزی گُذِر) ره غزه وسّه وا هاکردنه و متحد ملل سازمان وشون وسّه ات‌خله کومِک بَرِسِنی‌یه.هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۳:۴۳ جهونی

تاریخ:۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴

أمروز ۲۸ کِرچه ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۴۳   پکن: ۱۱:۴۳   
دشنبه: ۰۸:۴۳   کابل: ۰۸:۱۳   
تهران: ۰۸:۱۳   
بیروت: ۰۶:۴۳    برلین: ۰۵:۴۳   
لندن: ۰۴:۴۳   نیویورک: ۲۳:۴۳

هفته سپتامبر شهریور کِرچه ما
شنبه ۱۳ ۲۲ ۲۲
یه‌شنبه ۱۴ ۲۳ ۲۳
دِشنبه ۱۵ ۲۴ ۲۴
سه‌شنبه ۱۶ ۲۵ ۲۵
چارشنبه ۱۷ ۲۶ ۲۶
پنج‌شنبه ۱۸ ۲۷ ۲۷
اَمروز ۱۹ ۲۸ ۲۸
Wikinews-logo.svg

امروز دکته‌ئون دچی ین

دچی‌ین  

۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴

 • مسعود بارزانی ات‌بار دیگه اعلام هاکِرده هرتی هَسته خانه کوردستون اقلیم ِاستقلال ِرفراندوم ره اجرا هاکِنه و بائوته هیچ جور حاضر نی‌یه این کار جه کوتا بِئه. (پرس تی‌وی)
 • الکس سالموند، اسکاتلند ِنخست‌وزیر، این منطقه‌ی ِمردِمون جه بَخاسته اسکاتلند ِاستقلال ِرفراندوم دله مثبت ِرأی هادِن. وه «پرث ِشهر» دله دَیّه که بائونه: «این فرصتی هسته که فقط ات‌دَفه زندگی دله پیش اِنه و اِما وه ره دِ دَستی بِچَسبِستِمی.» (پرس تی‌وی)
 • استرالیای ِدولِت گانه که داعش خاسته این کشور دله ات‌سری نمایشی اعدام راه دِمبَده که امنیتی نیروئون وشون دَم ره بَییتنه. چن روز پیش هم آلمان دله چنتا افراطی مسلمون شه لباس پِشت بَنویشتنه «شریعت ِپولیس» و خیابون‌ها دله مردِم ره نهی عن منکر کاردنه. (روسیه ونگ و دویچه‌وله)
دچی‌ین  

۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴