پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
رضا یزدانی که وه ره جوبار ِپلنگ نوم جه اشناسنّه.هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۹:۱۸ جهونی

تاریخ:۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴

أمروز ۹ هَره ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۱۸   پکن: ۰۳:۱۸   
دشنبه: ۰۰:۱۸   کابل: ۲۳:۴۸   
تهران: ۲۳:۴۸   
بیروت: ۲۲:۱۸    برلین: ۲۱:۱۸   
لندن: ۲۰:۱۸   نیویورک: ۱۵:۱۸

هفته سپتامبر مهر هَره ما
چارشنبه ۲۴ ۲ ۳
پنج‌شنبه ۲۵ ۳ ۴
جومه ۲۶ ۴ ۵
شنبه ۲۷ ۵ ۶
یه‌شنبه ۲۸ ۶ ۷
دِشنبه ۲۹ ۷ ۸
اَمروز ۳۰ ۸ ۹
دچی‌ین  

۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴

  • مازرون دریای ِچارمین اجلاس برگزار بیّه که ونه دله مازرون ِدریای ِهم‌سامون‌ها توافقاتی داشتنه و گانّه که این جلسه، که آستراخان دله بی‌یه، خار-خار ِنتیجه داشته. (روسیه ونگ)