پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Malala Yousafzai at UNGA, 25 Sep 2013-crop.jpgهارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۲:۴۴ جهونی

تاریخ:۲۵ اکتبر ۲۰۱۴

أمروز ۴ تیره ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۷:۴۴   پکن: ۰۶:۴۴   
دشنبه: ۰۳:۴۴   کابل: ۰۳:۱۴   
تهران: ۰۳:۱۴   
بیروت: ۰۱:۴۴    برلین: ۰۰:۴۴   
لندن: ۲۳:۴۴   نیویورک: ۱۸:۴۴

هفته اکتبر آبان تیره ما
یه‌شنبه ۱۹ ۲۷
دِشنبه ۲۰ ۲۸
سه‌شنبه ۲۱ ۲۹ ۰
چارشنبه ۲۲ ۳۰ ۱
پنج‌شنبه ۲۳ ۱ ۲
جومه ۲۴ ۲ ۳
اَمروز ۲۵ ۳ ۴
دچی‌ین  

۲۵ اکتبر ۲۰۱۴

  • اصفهان اسیدپاشیون په، این شهر دله ات‌خله اعتراضات پیش بیموئه و شنبه (امروز) ره بعضیون سر کار نشینه یا تعطیلی اعلام هاکِردنه.


دچی‌ین  

۲۲ اکتبر ۲۰۱۴

  • حقوق‌بشر ِهارشاکرون بائوتنه که اوکراین دولت شه سرکوب هاکردن گادِر خوشه‌یی بمب جه استفاده هاکرده.
  • آیت‌الله مهدوی کنی، ایران ِخُبرگان ِمِجلِس ِرییس، بمرده. وه هشتاد و سه سالگی گادِر، چن وقت مریضی په، قلبی حملات جه بَمرده. ایران دله دِ روز عمومی عزا اعلام بیّه که البته تعطیل نی‌یه. (فارسی دویچه‌وله)