کونگو

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن

کونگو اتا درکا هسه آفریقا قاره غرب دله که زئیر کشور دله دره. وه آفریقا قاره گت‌ترین بعد نیل درکا هسه. ایتا درکا تانگانیکا دریاچه جا سرچشمه گیرنه و اطلس اوقیانوس ره ریزنه. ونه درازی ۴۳۲۰ کیلومتر هسه. ایتا درکا میون دتا آفریقایی کشور پایتخت جا بیته ( کیشازا زئیر پایتخت و برازاویل کونگو برازاویل نیشتنگاء) وه اتا کمه از وشون دتا سامون هم هسه.