اروپای اتحادیه

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
(اتحادیه اروپا جه بموئه)
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
اعضای نقشه
اروپای ِاتحادیه‌ی ِپرچم

اروپایِ اتحادیه اتا اقتصادی-سیاسی کنفدراسیون هسته که ۲۸تا اروپایی کشور جه بساته بیّه. اروپای اتحادیه‌یِ منشا اروپای اقتصادی جامعه جه وَرگِردِنه که سال ۱۹۵۷ رم توافقنومه، که ۶تا اروپایی کشور میون بنویشته بیّه، په بساته بیّه. اون گادر جه جدید اعضای اضافه بیّن جه، اروپای اتحادیه گت‌تر بیّه.

سال ۱۹۹۳، ماستریخت ِتوافق اِسایی اتحادیه‌ی ِقالب ره بساته. اروپای اتحادیه سال ۱۹۹۹ اتا هم‌بازی پول ره بساتنه و ونه نوم ره یورو بی‌یشتنه که اسا ۱۹تا کشور دله ملی پول‌های جایگزین بَیی‌یه.

اروپای اتحادیه ۵۰۰ میلیون نفر شهروند جه ۳۱٪ دله‌یی ناخالص تولید ره سال ۲۰۰۷ جهون دله تولید هاکرده. (۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]

پانویس[دچی‌ین]

جستجو در ویکی‌انبار ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اروپای اتحادیه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  1. [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/ weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=13&sy=2004&ey= 2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPWGT&grp=1&a=1]

شابلون:اروپای اتحادیه