تلا

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
Rooster portrait2.jpg
Rooster04 adjusted.jpg

تِلا اته اهلی پرنده نومه که فارسی دله وه ره خروس گننه. تِلا کرگِ نر ِجنس هسته. این پرنده شه جه قوقـولی قوقـوی صدا ره در یانّه که وه ره مازرونی زوون دله تِلاونگ گانّه. ونه بهره هوشی کرگ جه ویشته هسته.

تِلائون معمولاً چنتا کرگ جه همزمان جفت‌گیری کانّه و چون نتونّه همه جه محافظت هاکنن شه وسّه منطقه میِّن کانده و اون منطقه جه مواظبت کانده که دیگه تِلائون ونه سامون دله نیِّن. تِلا همینسه اتا بلندی سَر نیشنّه و همه جا ره اِشنه تا خطرون ره شه صدا جه اطلاع هاده.

مازرون دله[دچی‌ین]

مازرونی فرهنگ دله اسپه تِلا صاب‌خنه وسّه خوش‌شانسی و روزی یانّه و سیو تِلا قاربونی هاکردن وسّه خله مناسب هسته. این دِتا خوردِ فرهنگ ره بعضی هنری آثار دله استفاده هاکردنه. مثلاً نیما یوشیج شه کتاب روجا دله چنتا شعر مئن اسپه تِلا جه شعر خوندنه:

نگارخنه[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]

  • Wikipedia contributors, "Rooster," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rooster&oldid=180251787 (accessed December 31, 2007).
  • احسان مقدس، اطلس رنگی نژادهای ماکیان، انتشارات دانش نگار وکتاب محمدی، تهران ۱۳۸۶، فارسی جه.