روم مقدس ایمپراتوری

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
موقدس ایمپراتوری نقشه صورتی رنگ جه معلومه
روم موقدس ایمپراتوری پرچم

روم موقدس ایمپراتوری أتا ایمپراتوری نوم بی‌یه که بعد روم ایمپراتوری سقوط هاکردن درسی بیه. اینتا ایمپراتوری نوم اینتا سر وه بیه که وشون شه ره روم ایمپراتوری جانشین دونستنه و مسیحی دین پیشتیبوون بینه. اینتا دولت أمروز آلمان جا دیه. اینتا ایمپراتوری میلادی ۱۹ قرن دله وختی که ناپلئون بناپارت وه ره لشگر بکشیه نابود بیه.شابلون:Link FA