تازه دگاردسته‌ئون

کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن

ویکی تازه دگاردسته‌ئون ره اینتا صفحه دله دمبال هاکنین.

تازه دگاردسته‌ئون گوزینه‌ها
اختصارها:
نو
اینتا ویرایش اته نو صفحه ایجاد هاکرده (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
اینتا ویرایش خله جزئی بیه
ربات
اینتا ویرایش‌ره اته ربات انجام هدائه
د
ویرایش ویکی‌داده
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نـِشون هـِدائن ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ پایانی دَچی‌‌یه‌ئون، ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ اِسـا روز ره دلـه؛ پچیک دچی‌یه‌ئون پنهان کردن | ربوت‌ئون نمایش | ناشناس ِکارورون پنهان کردن | ثبت‌نوم هاکرده کارورون پنهان کردن | مه دچی‌یه‌ئون پنهان کردن | نمایش ویکی‌داده
نِمایش تازه‌دگاردسته‌ئون با شروع از ‏۲۷ مه ۲۰۱۵ ‏۰۱:۴۶
   

‏۲۵ مه ۲۰۱۵

‏۲۴ مه ۲۰۱۵

  • (فرق | تاریخچه) . . نو قله دگال‏؛ ‏۱۴:۱۸ . . (+۱۷۱). .65.49.68.191 (گپ)(صفحه‌ای تازه حاوی «قله دگال نام کوهی هسته که در ارتفاعات دماوند واقع بیتبو. ای کوه الاشت دو ساعت...» ایجاد کرد)

‏۲۱ مه ۲۰۱۵

‏۲۰ مه ۲۰۱۵