گت صفحه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی!
اینجه اتّا آزادِ دانش‌نومه‌ هسته که هر کی تونده وه ره دَچینه یا وِنه دِله بَنویسه
اینتا ویکی ا‌رکه مای ِ ۱۵۱۷ تبری (Apr. 2006) بساته بَیّه و اسا ۱۹٬۲۲۳ تا بَنویشته مازرونی زوون (گِلِکی/تبری) جه دانّه

هفتگی بنویشته

جن نقاشی
جن مینیاتوری نقاشی

عفریت یا عفریته اتا قویِ موجود هسته که اسلامی فرهنگ دله وه ره باور داشتنه. عفریت ویشته گدر بمرده‌ئونِ روح جه ارتباط گیرنه. هم قورآن، هم حدیث و معراج ِروایت دله، عفریت نوم اجنده میون بمو. مسلمون‌هایِ فولکلور و آسنی دله، عفریت ره اتی سیوا موجود هاکردنه که شیطونی قدرت داینه و بمرده آدمون جه وصل وونه و خرابه و دیوکلی دله زندگی کنده ولی ونه اصلی سِره جهندم هسته. وه ره خله داستان‌ها، شعرون و این اواخر فیلم و ویدئو کا دله سِراق دِنه.

اسلامی کتابون دله عفریته نوم ره همیشه جن نوم په یارنه. چون «جن» اصطلاح ره خله کُلی گتنه و ونه معنا مبهم بی‌یه، جن و عفریته‌یِ رابطه هم ظارا دیار نیّه. همینسه اسلامی کتابون دله این لقب ره یاردنه که اتا قِد-دار ولی بدخاه روح ره سِراق هادن. ونه نوم قورآن دله هم نمل سوره دله دره، هم سلیمون آسنی دله، سلیمونِ درگاه حاضر وونه. اتا حدیث هم دره که ظارا محمد ِنماز ره خاسته په هچینه.


دمباله تلمبار هوجی‌بئی

هفتگی عکس


اندونزی اتا کشور هسته که ات‌خله گت-و-خورد جزیره جه تشکیل وونه که آسیایِ جنوب‌شرق درنه.

امروز واری روز

امروز چارشنبه، ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ میلادی برابر ۱۷ ارکه ما ۱۵۳۵ تبری هسته.

۱۰ آوریل:

روز بعد: ۱۱ آوریل – روز قبل: ۹ آوریل


خـَوِرون

ایران کنسول‌خنه

معرفی

ویکی‌پدیا اتا دایرةالمعارف هسته که جمعی، آنلاین، جهونی، چن‌زوونه و بر اساس ویکیِ سَبک هسته. این پروژه‌یِ اَرمون این هسته که محتوایی تولید هاکنه که آزاد بوئه، وه ره بوو اَی استفاده هاکردن، عینی و قابل تأیید بوئه و همه تونن وه ره دچینن یا اصلاح هاکنن تا بتتر بوو.

ویکی‌پدیایِ صفحه‌ئون ره داوطلب آدمون نویسنّه. وشون شه تلاش ره کننه که جامعه‌ای درینگنن که کایری جه پیش بوره و بی‌اونکه ات نفر وه ره هماهنگ و رهبری هاکنه، شه هدار ره پیدا هاکنه.

ویکی‌پدیا شه وسّه ات‌سری پایه‌ای اصول دارنه. ونه درون، گردِ محتوا Creative Commons BY-SA مجوز په درنه؛ همینسه هرکس تونده وه ره ات‌سری شروطِ جا کپی هاکنه و اَی همین مجوز جه تنک‌ته هاکنه. ویکی‌پدیا دله هرچی کته مفتی، بدون تبلیغات و بدون این که ونه نویسنده‌ئونِ هویت دیار بوو، هسته.

هر کسی تونده شه بنویشت ره اینجه بی‌یله و فوراً ونه دچی، صفحه دله دیار وونه. همین‌جور کارورونی هم داوطلب وونّه که باقیِ دچی‌یه‌ئون ره بررسی هاکنن که ویکی‌پدیایِ قوانین جه جور هسته یا نا. کایری صفحه دله یاد گیرنی که چتی اکانت وا هکنین و مقاله بساجین. راهنمایی صفحات هم درنه که تازه‌کارون ره یاد دنّه که چتی ویکی‌پدیا دله فعالیت هاکنن. اگه سؤالی پیش بمو هم تونّی هاپرسین و جواب بیرین.

مازرونی ویکی‌پدیا خله موضوعات وسّه هنتا مقاله ندارنه؛ شما تونّی کومِک هاکنین و نو مدخل بساجین یا اون مقالاتی که دارنه ره «دچی‌ین» جه بتتر هاکنین. اگر عضو بوئین، سیستم شمه کایری ره شمه نوم جه ثبت کنده و تاریخچه دله بنشنه پیدا هاکردن که شما چتی هاکردنی. عضو بیّن و کاروری حساب بساتن وسّه، اینتا پولِک ره جِغ هادین:

نو حساب بساتن

پیش از این حساب بساتنی؟ سیستم دله بئین.

گت رَجون

پایه‌یی علوم

بیولوژی • جوغرافی • اِساره‌شناسی • زمین‌شناسی • فیزیک • شیمی • ریاضی

کاربردی علوم

اقتصاد • کامپیوتر • تکنولوژی • کارون • صنعت • سازمان

انسانی علوم

اجتماعی • تاریخ • ادبیات • دین • زوون‌شناسی • سیاسِت • فلسفه • جنسی مسائل • روان‌شناسی

فرهنگ و هنر

معروف ِآدِمون • هنر • فرهنگ • فیلم • موسیقی • رسانه‌ئون • ورزش


ویکی‌مدیایِ دیگه سایتون

ویکی‌مدیا ات‌خله پروژه دارنه که همه آزاد محتوا دارنه. اتاشون ویکی‌پدیا هسته که آزادِ دانشنومه یا دایرةالمعارف هسته. باقیِ سایت‌هایی که ویکی‌مدیا شنه، ره این بِن تونّی هارشین:

ویکی متا، ویکی‌ئونِ هماهنگی وسهویکی‌زیست، جاندارونِ کاتالوگمدیاویکی، پروژه‌ئونِ نرم‌افزاری کارون وسهویکی‌دانشگاه، آموزشی محتواویکی‌واژه، دیکشنری و لغتنومهویکی‌خور، اخبار منبعویکی‌قالزم، آزاد اسناد تلمبارویکی‌تلمبار، عکس و ویدیو تلمبارویکی‌پدیا، آزاد دانشنومهویکی‌مانیا، جهونی همایش سایتویکی‌گهره، پروژه‌ئونی که آزمایشی مرحله درنهویکی‌بائوته، نقل‌قول و قصارجملاتویکی‌کتاب، آزاد کتابونویکی‌دیتا، طبقه‌بندی داده‌ئونویکی‌سفر، سفرنومه و بوروشورویکی‌مدیای بنیاد، سازمانی که گردِ ویکی پروژه‌ئون ره کول کَشِنه

کاسپینی زوونون

دیگه زوونون