پرش به محتوا

گت صفحه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی!
اینجه اتّا آزادِ دانش‌نومه‌ هسته که هر کی تونده وه ره دَچینه یا وِنه دِله بَنویسه
اینتا ویکی ا‌رکه مای ِ ۱۵۱۷ تبری (Apr. 2006) بساته بَیّه و اسا ۳۱٬۴۷۳ تا بَنویشته مازرونی زوون (گِلِکی/تبری) جه دانّه

هفتگی بنویشته

رنوار نقاشی؛ لوتکاچیون چاشت.
رنوار نقاشی؛ لوتکاچیون چاشت.

امپرسیونیسم اتا هنری سبک هسته که قرن نوزهم میلادی، اروپا دله، بوجود بمو. خصوصاً ۱۸۶۷ تا ۱۸۸۶ ات گروه هنرمند که وشون تکنیک و شیوه هئی ره موندسته ره امپرسیونیست گتنه. وشون اولین دسته جه کلود مونه، پیر-آگوست رنوار، کامیل پیسارو، آلفرد سیسلی، ادگار دگاس و برته موریسوت دئینه و پئی‌ته چنتا خار-خار نقاش دیئر، گوستاو کایلبوت، ماری کاسات، پائول گوگن و ژرژ سورا دسوری هم وشون جمع ره اٮضافه بَینه. وشون استایل فرق‌هایی داشته ولی وشون ِکار چنتا چی ره هم‌باز بی‌یه، من‌جمله همه‌شون دلوس بی‌یه که مردمِ زندگی ره عینی و دقیق تصویر هکشن و نور و رنگ ِتأثیر ره ویشته سٮراق هادن. این انگیزه شاید إسا دیگه خله ساده بنظر بئه ولی قرن نوزهم که فقط نقاشی ره انجیل و مسیحیت ِشخصیتون وسّه بکار وَردنه، این‌جور نقاشی دکشی‌ین جرئت خاسته و انقلابی ایده حٮساب یمو. امپرسیونیسم باعث-بانی بیّه که هنر ِموضوع رها بوو و شه هِدار ره پیدا هاکنه.

هنرمندونی که دمبال‌ته وشون نوم ره بشتنه «امپرسیونیست»، اوایل پاریس دله دهه‌ی ۱۸۶۰ هئی جه قرار یشتنه. پیسارو، مونه، پائول سزان و آرماند گیلامین اتا آکادمی دله آشنا بئی بینه که غیررسمی هنرستون بی‌یه. سال ۱۸۶۲ مونه بورده اتا آتلیه دله عضو بیّه و اونجه هم ات‌خله رفخ پیدا هاکرده که وشون‌ها هم اتی دیگر گروه بساتنه. هر دِ دسته مدام هئی جه ملاقات کردنه و نقاشی تکنیک خَوِری گپ زونه و دانشگاهی درس جه راضی نینه و نخاستنه تاریخی و اسطوره‌ای و مذهبی نقاشی بکشن ولی تخیلی یا ایده‌آلی نقاشی بکشی‌ین جه هم جَری بینه...


دمباله تلمبار هوجی‌بئی

هفتگی عکس


آهوان انوشیروانی کاروانسرا اتا کاروانسرا هسته که سمنان اوستان دله و دامغان شهر نزدیکی دره. این کاروانسرا ره یونسکو ثبت هاکرده. آهوان انوشیروانی کاروانسرا زیاریون دوره شنه و منوچهر زیاری گدر، کومش ِوالی وه ره بساته و وه ره انوشیروان زیاری نوم هاکرده.

امروز واری روز

امروز جمعه، ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی برابر ۲۷ نوروزه ما ۱۵۳۵ تبری هسته.

امروز:

روز بعد: ۲۰ ژوئیه – روز قبل ۱۸ ژوئیه


خـَوِرون

پزشکیان

ویکی‌پدیا اتا دایرةالمعارف هسته که جمعی، آنلاین، جهونی، چن‌زوونه و بر اساس ویکیِ سَبک هسته. این پروژه‌یِ اَرمون این هسته که محتوایی تولید هاکنه که آزاد بوئه، وه ره بوو اَی استفاده هاکردن، عینی و قابل تأیید بوئه و همه تونن وه ره دچینن یا اصلاح هاکنن تا بتتر بوو.

ویکی‌پدیایِ صفحه‌ئون ره داوطلب آدمون نویسنّه. وشون شه تلاش ره کننه که جامعه‌ای درینگنن که کایری جه پیش بوره و بی‌اونکه ات نفر وه ره هماهنگ و رهبری هاکنه، شه هدار ره پیدا هاکنه.

ویکی‌پدیا شه وسّه ات‌سری پایه‌ای اصول دارنه. ونه درون، گردِ محتوا Creative Commons BY-SA مجوز په درنه؛ همینسه هرکس تونده وه ره ات‌سری شروطِ جا کپی هاکنه و اَی همین مجوز جه تنک‌ته هاکنه. ویکی‌پدیا دله هرچی کته مفتی، بدون تبلیغات و بدون این که ونه نویسنده‌ئونِ هویت دیار بوو، هسته.

هر کسی تونده شه بنویشت ره اینجه بی‌یله و فوراً ونه دچی، صفحه دله دیار وونه. همین‌جور کارورونی هم داوطلب وونّه که باقیِ دچی‌یه‌ئون ره بررسی هاکنن که ویکی‌پدیایِ قوانین جه جور هسته یا نا. کایری صفحه دله یاد گیرنی که چتی اکانت وا هکنین و مقاله بساجین. راهنمایی صفحات هم درنه که تازه‌کارون ره یاد دنّه که چتی ویکی‌پدیا دله فعالیت هاکنن. اگه سؤالی پیش بمو هم تونّی هاپرسین و جواب بیرین.

مازرونی ویکی‌پدیا خله موضوعات وسّه هنتا مقاله ندارنه؛ شما تونّی کومِک هاکنین و نو مدخل بساجین یا اون مقالاتی که دارنه ره «دچی‌ین» جه بتتر هاکنین. اگر عضو بوئین، سیستم شمه کایری ره شمه نوم جه ثبت کنده و تاریخچه دله بنشنه پیدا هاکردن که شما چتی هاکردنی. عضو بیّن و کاروری حساب بساتن وسّه، اینتا پولِک ره جِغ هادین:

نو حساب بساتن

پیش از این حساب بساتنی؟ سیستم دله بئین.

گت رَجون

پایه‌یی علوم

بیولوژی • جوغرافی • اِساره‌شناسی • زمین‌شناسی • فیزیک • شیمی • ریاضی

کاربردی علوم

اقتصاد • کامپیوتر • تکنولوژی • کارون • صنعت • سازمان

انسانی علوم

اجتماعی • تاریخ • ادبیات • دین • زوون‌شناسی • سیاسِت • فلسفه • جنسی مسائل • روان‌شناسی

فرهنگ و هنر

معروف ِآدِمون • هنر • فرهنگ • فیلم • موسیقی • رسانه‌ئون • ورزش


ویکی‌مدیایِ دیگه سایتون

ویکی‌مدیا ات‌خله پروژه دارنه که همه آزاد محتوا دارنه. اتاشون ویکی‌پدیا هسته که آزادِ دانشنومه یا دایرةالمعارف هسته. باقیِ سایت‌هایی که ویکی‌مدیا شنه، ره این بِن تونّی هارشین:

ویکی متا، ویکی‌ئونِ هماهنگی وسهویکی‌زیست، جاندارونِ کاتالوگمدیاویکی، پروژه‌ئونِ نرم‌افزاری کارون وسهویکی‌دانشگاه، آموزشی محتواویکی‌واژه، دیکشنری و لغتنومهویکی‌خور، اخبار منبعویکی‌قالزم، آزاد اسناد تلمبارویکی‌تلمبار، عکس و ویدیو تلمبارویکی‌پدیا، آزاد دانشنومهویکی‌مانیا، جهونی همایش سایتویکی‌گهره، پروژه‌ئونی که آزمایشی مرحله درنهویکی‌بائوته، نقل‌قول و قصارجملاتویکی‌کتاب، آزاد کتابونویکی‌دیتا، طبقه‌بندی داده‌ئونویکی‌سفر، سفرنومه و بوروشورویکی‌مدیای بنیاد، سازمانی که گردِ ویکی پروژه‌ئون ره کول کَشِنه

کاسپینی زوونون

دیگه زوونون