پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
زارع

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۰:۵۶ جهونی

تاریخ:۲ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۱۲ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۵:۵۶   پکن: ۰۴:۵۶   
دشنبه: ۰۱:۵۶   کابل: ۰۱:۲۶   
تهران: ۰۰:۲۶   
بیروت: ۲۳:۵۶    برلین: ۲۲:۵۶   
لندن: ۲۱:۵۶   نیویورک: ۱۶:۵۶


هفته دسامبر آذر مِلاره ما
یه‌شنبه ۲۶ ۵ ۶
دِشنبه ۲۷ ۶ ۷
سه‌شنبه ۲۸ ۷ ۸
چارشنبه ۲۹ ۸ ۹
پنج‌شنبه ۳۰ ۹ ۱۰
جومه ۱ ۱۰ ۱۱
اَمروز ۲ ۱۱ ۱۲

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.