پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوینهارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۳:۱۶ جهونی

تاریخ:۸ فوریه ۲۰۲۳

أمروز ۲۰ میره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۱۶   پکن: ۱۱:۱۶   
دشنبه: ۰۸:۱۶   کابل: ۰۷:۴۶   
تهران: ۰۷:۴۶   
بیروت: ۰۶:۱۶    برلین: ۰۵:۱۶   
لندن: ۰۴:۱۶   نیویورک: ۲۳:۱۶


هفته فوریه بهمن میره ما
پنج‌شنبه ۲ ۱۳ ۱۴
جومه ۳ ۱۴ ۱۵
شنبه ۴ ۱۵ ۱۶
یه‌شنبه ۵ ۱۶ ۱۷
دِشنبه ۶ ۱۷ ۱۸
سه‌شنبه ۷ ۱۸ ۱۹
اَمروز ۸ ۱۹ ۲۰
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۶ فوریه ۲۰۲۳

  • شروین حاجی‌پور، بابلسری خونش‌کر، دنیای معروفترین موسیقی جایزه، گرمی، ره شه «برای...» آهنگ وسه، بَوِرده.
  • ترکیه‌ی جنوب و سوریه‌ی شمال زلزله دکته و اقلاً 2600 نفر بمردنه. این زلزله خله خرابی بار بیارده. سوریه‌ی نخست‌وزیر ِخاخر و ترکیه‌ی رییس‌جمهور ِمعاون خانواده هم بمرده‌ئون دله درنه.
  • ویکی‌پدیا ره پاکستون دله فیلتر هاکردنه. وشون دادگاهون گننه ویکی‌پدیا غیراسلامی بنویشته ره وسه حذف هاکنه.