ابزارون

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در زیر فهرستی از ابزارهای ویژه‌ای که کاربران می‌توانند از طریق صفحهٔ ترجیحاتشان فعال کنند می‌بینید، که مطابق آن چه است که در صفحهٔ تعاریف تعریف شده‌است. این خلاصه کمک می‌کند که به صفحه‌های پیغام سامانه‌ای که توضیحات و کد هر ابزار را شامل می‌شوند به راحتی دست پیدا کنید.

عمومی ابزارون    [منبع ره بدی‌ین]

ابزارئون مختص واگردون‌ئون و مبارزه با خرابکارئون    [منبع ره بدی‌ین]

مرورگر    [منبع ره بدی‌ین]

کاروری رابط    [منبع ره بدی‌ین]

زوون‌ئون پشتیبونی    [منبع ره بدی‌ین]

ویکی‌پدیا کلی نما    [منبع ره بدی‌ین]

کاروری رابط، ویرایش پنجره دله    [منبع ره بدی‌ین]

رج‌ئون    [منبع ره بدی‌ین]

میون‌ویکی    [منبع ره بدی‌ین]

آمارها    [منبع ره بدی‌ین]

بقیه    [منبع ره بدی‌ین]