تغییرمسیر توسط پرونده، کاربر، صفحه یا سیاههٔ شناسهٔ نسخه

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحهٔ ویژه به پرونده (نام پرونده داده‌شده)، صفحه (شماره شناسهٔ صفحه یا شماره نسخهٔ داده‌شده) یا صفحهٔ کاربری (شناسهٔ عددی کاربری داده‌شده) تغییرمسیر می‌یابد. طرز استفاده: شا:تغییرمسیر/file/Example.jpg، شا:تغییرمسیر/page/64308، شا:تغییرمسیر/revision/328429 یا شا:تغییرمسیر/user/101 یا شا:تغییرمسیر/logid/186.