کارور:Hashter

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(کارور:V.H جه بموئه)

یا علي گمِّه که سو دکفه من‌ِ دل اونطؤر بشكوفه سرخ و سفيد پيان گل
هر كس إسم‌ِ علي ره بياره شه دل علي باله‌ماس بونه قيامتˇپل - شیخ‌العجم


ته شه دوندی که من این زوون‌ِ جا ونوشه ره هشوش بیاردمه
چشمه ره جوش بیاردمه ککی ره روش بیاردمه
مه کلام سوزه واش‌ِ ویشه ره موندنه میرزعمو


من که بَمنیمه مِر بَورین مه دیما اونجه بَورین روزی هزار بار شیما
أتّا خال نرگس، دکارین خاک‌ِ دیما مه مار که بمو دونه مه خاک کَدیما - رضا خراتی