آبشکه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

آبشکه اتا ورودی هسته کا وه جه سو و هوا انه اگم وا بوئه هوا انه و اگم وه ره دکوشته ووشن دِی ون جه هوا ننه ، آبشکئون معمولا شیشه دایننه و جنسون مختلف جا بساته ووننه مثال سه آبشکه وونه چویی ووشه و یا چلنی(آهنی) ووشه .آبشکه ابنیه سو ره فراهم کنه و الوته دیئر کاربری دی داینه کا مثلا ونه جا وونه ویو ره هارشیم و.... . اون پسترون خلی آرشیتکتورون(معماریون) دله آبشکئون ره تیپتاپلی و رنگی رنگی کاردنه کا نما هیره .

اتا کیلیسائی آبشکه کا ونه سر مذهبی نقاشی هاکردنه