آتیلا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
Ätilä
مقوم
۰۴۳۵ – ۰۴۵۳
→ Rugila (en) ترجمهEllac (en) ترجمه، Dengizich (en) ترجمه، Ernakh (en) ترجمه ← ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
شخصی معلومات
بزا-روز
حوالی یا یا حوالی ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
قفقازویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
بمردن
تشریفاتی لقب
خاقان (fa) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ملیت
حرفه
همسرون
Kreka (en) ترجمه Ildico (en) ترجمه Eskam's daughter (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وچون
Ellac (en) ترجمه
Dengizich (en) ترجمه
Ernakh (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
جنگ که دیّه
عربی خط جه

آتیلا هون ِقبایلِ شاه و گت فرمونده بی‌یه. وه شه برارِ بکوشتن په و شه جا ره قائِم هاکردن میلادی ۴۴۱ سال دله، بیزانس ره حمله هاکرده و بالکان ره اتی خراب هاکرده که هچی آبادی اونجه نمونسته. دکّل، بیزانسِ امپراتوریِ رقد بوردن، این گدر جه شروع بیّه. آتیلا بعداً اروپا غرب بیتن سر اونجائون ره لشکر بکشی‌یه. ولی وه نتونسته که اینتا کار ره انجوم هاده. وه اَی بخاسه که ایتالیا ره بیره ولی پاپ گت لئون ِضمانت جا پشیمون بیّه. وه میلادیِ ۴۵۳ سال دله قلبی سکته سر بمرده. ونه بمردن په، هون ِامپراتوری هم نابود بیّه.

Latin xat je

Ätilä Hunun şä ü gate farmunde biye. ve şe berär-e bakuşten pe ü şe jä re seft hakerden milädiye 441 säle dele Bizäns re hemle hakerde ü Bälkän re eti xeräb hakerde ke heççi äbädi unje namunese.asle dele Bizänse imperäturiye sequt hakerden unje jä sar bayte.Ätilä badan Üruppä qarbe bayten ser unjaün re laşker bakşiye.vali ve natunese ke inattä kär re anjum hade.ve debäre bexäse ke Itäliyä re bayre vali Päp Gate laüne vesätate jä paşimun baye.ve miläduye 453 säle dele qlbi sekte ser bamerde.bade vene bamerden Hun imperäturi ham näbud baye.

منابع[دچی‌ین]

  1. اوتو سیک (۱۸۹۶). "Attila (Pauly-Wissowa)". Pauly-Wissowa vol. II,2 (آلمانی زبون جه). {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link)
  2. ونه نوم اینجه بمو: دانشنامه برخط بریتانیکا. شناسۀ آنلاین دانشنامۀ بریتانیکا: biography/Attila-king-of-the-Huns. هارشی‌ین تاریخ: ۸ مارس ۲۰۲۲. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  3. ونه نوم اینجه بمو: Encyclopædia Universalis. شناسۀ دانشنامه برخط یونیورسالیس: attila. هارشی‌ین تاریخ: ۸ مارس ۲۰۲۲. ناشر: شرکت دانشنامه بریتانیکا. اثر یا نومِ زوون: فرانسوی زوون.