ئیستون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ئیستون و نوکلیوزوم

ئیستون‌ها، یا هیستون (انگلیسی جه: Histone) پروتینئونی هسنه کا یوکریوتی سلولئون دله درنه. DNA رشتئون ئیستونئون دور پیت خرننه و نوکلیوزوم ره ساجننه. هر نیوکلوزوم دله هجتا ئیستون دره (اوکتامری هسه).

ممبعئون[دچی‌ین]

فارسی ویکیپدیا

  • histone elle H1 nelleH4
  • Biologie moléculaire de la cellule by Lodish, Berk, Matsudaira et al. , Maison d'édition De Boeck & Larcier, chapitre 10: La structure moléculaire des gènes et des chromosomes, page 424, 3ème édition, 2005