ابررسانا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اتا مغناطیس شناور ابررسانای سرد بیی نیتروژن جا - ابررسانایی دماهای بالای دله

ابررسانایی اتا فیزیکی پدیده هسِّه که دماهایِ خله پایین دله (مواد خالص دله) اتفاق کفنه. دومِّی که دمای کلوین سر تمام حرکات نوسانی مواد جامد دله موقف بونه و همینتا وسه اجسام جامد حجم به کمترین مقدار رسنه .سال 1911 میلادی اتا پروفسور هلندی شه آزمایشات دله متوجه بیِّه که وقتی دمای جیوه ره پایین ورنه در نزدیکیای صفر مطلق ( 273.16- درجه سلسیوس )یکدفعه جیوه یِ مقاومت الکتریکی صفر بونه و خواص مغناطیسی کاملا متفاوتی نسبت به اجسام رسانا شه جا نشون دنِّه یعنی خطوط اندوکسیون مغناطیسی ره شه جا دور کنِّه.

ابررسانای خواص[دچی‌ین]

خواص ابررساناها مثل ظرفیت گرمایی و میدان بحرانی و دمای بحرانی بتونِّه متفاوت بوئه ولی در دتا خاصیت همه ابررسانا اشتراک دارننه که اتا مقاومت الکتریکی صفر و اتای دیگر صفر بین میدان مغناطیسی ونه دله.ابررسانایی ره بتومِّی اتا گذار فازی در نظر بیریم.که وره اتا فاز ترمودینامیکی هم در نظر گیرننه.

مقاومت الکتریکی صفر[دچی‌ین]

بدست بیاردن مقاومت الکتریکی وسه بتومِّی اتا منبع ولتاژ که ابررسانا رو متصل بیِّه جا استفاده هکنیم و قانون اهم جا ونه مقاومت ره حساب هکنیم.اگر مقاوت صفر باوِّه به این معنی هسِّه که ونه دسر ولتاژ صفر هسِّه.پس ابررساناها بتِّوننه بی منبع ولتاژ جریان ره حفظ هکنن R = V / I مقاومت الکتریکی صفر ابررسانا های دله باعث بونه که اتا جریان بطور دائمی ونه دله بدون داشتن منبع ولتاژ وجود داره.اتا نمونه از این نوع کاربرد استفاده از آهن رباهایی در دستگاه ام.آر .آی هسِّه.

ابررسانایی دماهای بالای دله[دچی‌ین]

سال 1986 اثر ابررسانایی دماهای بالاتر دله کشف بیِّه و اون سال به بعد تحقیقات و آزمایشای زیادی صورت بیته تا دمای ابررسانایی ره بالاتر بیارن .اما هنوز این دما خله با امه محیط زندگی دما فاصله دارنه و ونه خواص کاربرد هنوز زندگی روزمره ی دله خله وجود ندارنه.


منابع[دچی‌ین]

  1. مبانی الکترومغناطیس بنویشته ریتس، میلفورد؛ کریستیِ دانشگاهی نشر ِچاپ.
  2. انگلیسی ویکی‌پدیا