اختلال نمایشی شخصیت

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

اینتا بیماری، اتا بیماری روانشناختی هسه که فرد مبتلا به اون به دنبال جلب توجه دیگرون و خودنمایی هسه.

نشونه‌ها[دچی‌ین]

 • جلب توجه دیگرون .
 • خودنمایی.
 • در موقعیت‌هایی که کانون توجه نيه، احساس ناراحتی كنه.
 • فریب کاری.
 • هیجانات ره به‌طور سطحی و با تغییرات سریع ابراز كنه.
 • سبک گفتار او برداشت‌گرایانه و فاقد جزئیات است.
 • سرزنش هکردن دیگرون.
 • نادیده بيتن احساسات دیگرون.
 • رقابت با دیگرون.
 • درو بتن.
 • خودداری از انجام مسئولیت با ادعای فراموش هکردن اونتا مسئولیت.
 • دیر هکردن.
 • دلیل‌تراشی.
 • به‌آسونی تحت نفوذ دیگرون و موقعیت قرار گينه.

درمون[دچی‌ین]

این بیمارون غالباً از احساسات واقعی خد بی‌خبرنه. بنابراین، کومک به اونا جهت بینش نسبت‌ به احساسات دروني اونا اتا ازفرآیندای موهم درمون هسه. احتمال تعجب، انکار یا خشم در مقابل اینتا بينش هداهه بيه وجود دارنه.

منابع[دچی‌ین]

http://en.wikipedia.org/wiki/Passive-aggressive_behavior https://web.archive.org/web/20160118212224/http://daneshnameh.roshd.ir/