پرش به محتوا

ارنست رادرفورد

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ارنست رادرفورد
مقوم
شخصی معلومات
بزا-روز
ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
Spring Grove (d)ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
بمردن
مِزار
تشریفاتی لقب
اشرافی لقب
ملیت
اقامت
مدرسه
زوونی که گپ زوئه
زوونی که نوشته
حرفه
همسر
وچون
فامیل
دیگر معلومات
کارفرما
تخصصی رشته
عضو
استاد
شاگردون
رساله‌یِ ناظر
جوایز
ارنست رادرفوردامضا

ارنست رادرفورد ( Eenest Raderford)فیزیکدون هسته‌یی اهل نیوزلند بی‌یه.

وچگی

[دچی‌ین]

وه تاریخ ۳۰ آگست سال ۱۸۷۱ نزدیکای برایت‌واتر شهر نلسون کناره‌ی شومالی جزیره جنوبی نیوزلند دنیا بموئه. وه چارومین وچه از دوازده‌تا وچه‌یجیمز و مارتا رادرفورد نیوزیلندیای نسل اول بی‌یه که از وچگی از اسکاتلند به نیوزلند بموبینه. خانواده رادرفورد اتا خانواده پر جمعیت دوازده وچه‌یی بی‌یه که اعضای وه همه انجام کارون روزمره خانواده دله همدیگه ره کومک کاردنه اهل خانه همه جدی کلیسا رو، خوشحال و با فرهنگ بینه. علاقه‌مندی رادرفورد به علوم مرحله زودی بروز هاکرده. وه ده ساله بی‌یه که کتاب پرطرفداری به نام خواندنیای اولیه فیزیک بنویشته‌ی موعلمی به نوم بالفور استوارت به دست بی‌یارده. کتاب استوارت موشابه کتابون خودآموز فیزیک امروزی بی‌یه که وشون دله نحوه نمایش هدائن اصول پایه فیزیک یا استفاده از وسائل ساده سِره دله مثل سکه ، شمع، سنگ وزنه و وسائل آشپزخانه به خواننده یاد دائه. رادرفورد جوون سخت شیفته اون کتاب بیّه اولین بورس از بورسای تحصیلی متعدد زندگی خادش ره سال ۱۸۸۷ که ۱۶ ساله بی‌یه بَیته.


تحصیل دانشگاه

[دچی‌ین]

بورس تحصیلی دومی جه بتونسته دانشکده کنتربوری شهر کرایست‌چرچ دله ثبت‌نوم هاکنه. وه رشته‌ئون تحصیلی اصلی خادش ره فیزیک و ریاضی انتخاب هاکرده که از بخت موساعد هر دِتای وشون خار معلم هم داشته. رادرفورد آخر دوره آموزشی سه ساله خادش درجه کارشناسی ریاضی و فیزیک – ریاضی و (بطور کلی) علوم فیزیکی تموم هاکرده. رادرفورد بعد ِانتشار دِ مقاله موهم درباره فعالیت تشعشعی مواد سال ۱۸۹۵ به خلاف دوم بَیّن گزینش جایزه موهمی به شکل اتا بورس تحصیلی بَیته مقررات اعطای جایزه حق انتخاب مؤسسه آموزشی ره به خود برنده جایزه دائه که رادرفورد آزمایشگاه کاوندیش دانشگاه کمبریج به مدیریت جی.جی تامسون ره انتخاب هاکرده اون سال ویلهلم کنراد رونتگن فیزیکدون آلمانی موفق به کشف اشعه ایکس بیّه کشف موهم دیگه‌یی که مونجر به شروع کار اصلی رادرفورد بیّه.


کارئون علمی

[دچی‌ین]

کشف هانری بکرل فرانسوی سال ۱۸۹۸ بی‌یه. رادرفورد سال ۱۸۹۵ به آزمایشگاه کاوندیش دانشگاه کمبریج بموئه تا اونجه تحت مدیریت جی.جی تامسون مشغول به کار بَواشه تامسون که فیزیک تجربی دله اوستاء بی‌یه رادرفورد جه آزمایشگاه دله کار کَشی‌یه رادرفورد اوایل کار تحقیقاتی خادش با انجام آزمایشی که فکر وه از خاد وه بی‌یه دِتا تابش رادیواکتیوی ناهمانند ره شناسایی هاکرده وه بفهمسته که بخشی از تابش با برگه‌یی به کلفتی یک پونصدم سانتی متر قابل اِسائن بی‌یه اما متوقف کردن بخش دیگه برگه‌ئون بس ‌کلفتتری لازم داشته وه اولین اشعه‌یی ره که تابشی با بار الکتریکی موثبت و یونیده کوننده‌یی قوی بی‌یه و به آسونی مواد دله جذب بی‌یه اشعه آلفا ایسم داشته. اشعه دوم ره که تابشی بار الکتریکی منفی داشته و تشعشع کمتری ایجاد کارده اما قابلیت نفوذ وه مواد دله خله‌زیاد بی‌یه اشعه بتا بائوته. تابش نوع سومی که شبیه پرتوئون ایکس بی‌یه سال ۱۹۰۰ به‌وسیله پل اوریچ ویلارد(فیزیکدون فرانسوی) کشف بیّه این پرتو نوفوذیترین تابش ره داشته. طول موج وه خله کوتاه و بسامد وه فوق‌العاده زیاد بی‌یه تابش جدید ، گاما ایسم هایته. رادرفورد و ونه همکارون کشف هاکردنه که فعالیت تشعشعی طبیعی اورانیوم : دربموئن ذره آلفا از هسته اتم اورانیوم بصورت اتا هسته اتم هلیم و به جا بموندستن اتمی سبکتر از اتم اورانیوم اورانیوم به ازاء هر خروج ذره آلفا از وه هسته از کشف وشون نتیجه بَیتنه که رادیوم تنها عنصر از شرته عناصر حاصل از فعالیت تشعشعی اورانیوم هسته.

مدل اتمی رادرفورد موقایسه با مدل تامسون

رادرفورد سال ۱۹۰۳ به عضویت انجومن سلطنتی لندن دربموئه و سال ۱۹۰۴ اولین کتاب خادش ره به ایسم فعالیت تشعشعی ره که امروزه از کتب کلاسیک بنویشته بیّه اون زمینه بِشناسی‌یه وانه، مونتشر هاکرده شوهرت رادرفورد جوامع علمی دله باعث بیّه که از طرف دانشگاه‌ئون کرسی‌ئون زیادی به وه پیشنهاد بواشه وه سال ۱۹۰۷ به انگلستون وَردگسته تا تصدی مقوم مذکور ره دانشگاه منچستر به عوهده بَیره رادرفورد دانشگاه منچستر دله رهبر گروهی بیّه که به سورعت دست به کار دِرِس‌هاکردن نظریه‌ئون تازه درباره ساختار اتم بی‌یه وه دوره پر ثمرترین دوره زندگی دانشگایی وه بی‌یه رادرفورد وه اونجه خله جایزها بَیته که موهم‌ترینش نوبل جایزه سال ۱۹۰۷ شیمی دله بی‌یه این نشون افتخار ره البته کارایی که کانادا دله زمینه فعالیت تشعشعی عناصر هاکرد بی‌یه وسّه وه ره هدانه. گت‌ترین دستاورد رادرفورد دانشگاه منچستر دله کشف ساختار هسته اتم بی‌یه پیش از رادرفورد اتم به بائوته خاد وه اتا موجود نازنین سخت و قرمز و یا بی‌یه اما وه اتا منظومه شمسی خله ریز با ذرات بی‌شومار بی‌یه که خله چیزای دیگه هم ونه دله دَیی‌یه.


منابع

[دچی‌ین]


 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ ۱٫۲۵ ۱٫۲۶ ۱٫۲۷ ۱٫۲۸ ۱٫۲۹ ۱٫۳۰ ۱٫۳۱ ۱٫۳۲ ۱٫۳۳ ۱٫۳۴ ۱٫۳۵ ۱٫۳۶ ۱٫۳۷ ۱٫۳۸ "Ernest Rutherford". Retrieved 29 July 2018. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help) منبع خطا: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «e1dce49a4748b0e9bc22b5346ef6d338a1b5efb2» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است
 2. ونه نوم اینجه بمو: The London Gazette 33683. صفحۀ: 533. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی بریتانیایی. موضوع: 33683.
 3. مدخل: Резерфорд Эрнест. ونه نوم اینجه بمو: Great Soviet Encyclopedia (1969–1978). هارشی‌ین تاریخ: ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵. ناشر: The Great Russian Encyclopedia. اثر یا نومِ زوون: روسی. انتشارِ تاریخ: ۱۹۶۹.
 4. کتابخانه ملی فرانسه. "BnF authorities" (فرانسوی جه). Retrieved 10 October 2015. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 5. ونه نوم اینجه بمو: شبکه اجتماعی و محتوای بایگانی شونده. شناسۀ شبکه‌های اجتماعی و بایگانی: w6zk5g6r. شهرت: Ernest Rutherford. هارشی‌ین تاریخ: ۹ اکتبر ۲۰۱۷. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 6. نشانی اینترنتی: http://www.westminster-abbey.org/our-history/famous-people?collection=wma-people&query=ernest+rutherford.
 7. Beamish peerage database peerage ID: 987.
 8. "Earnest Rutherford". Retrieved 29 July 2018. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 9. نویسنده: کتابخانه ملی فرانسه — http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123759185 — هارشی‌ین تاریخ: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ — جواز: Open License
 10. شناسۀ AUT NKC: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=skuk0004924 — هارشی‌ین تاریخ: ۱ مارس ۲۰۲۲
 11. "Ernst Rutherford". Retrieved 29 July 2018. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 12. شناسه هنزارد (۱۸۰۳–۲۰۰۵): mr-ernst-rutherford. ونه نوم اینجه بمو: Hansard 1803–2005. هارشی‌ین تاریخ: ۲۲ آوریل ۲۰۲۲. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 13. ونه نوم اینجه بمو: Czech National Authority Database. شناسۀ AUT NKC: skuk0004924. هارشی‌ین تاریخ: ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲.
 14. شناسه نجیب‌زادگان پیرج: p11785.htm#i117848. هارشی‌ین تاریخ: ۷ آگوست ۲۰۲۰.
 15. ونه نوم اینجه بمو: The Peerage. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. نویسنده: Darryl Roger Lundy.
 16. شناسۀ AUT NKC: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=skuk0004924 — هارشی‌ین تاریخ: ۷ نوامبر ۲۰۲۲
 17. "Ernest rutherford". Retrieved 29 July 2018. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 18. نشانی اینترنتی: http://www.pas.va/content/accademia/en/academicians/deceased/rutherford.html.
 19. ونه نوم اینجه بمو: ان‌ان‌دی‌بی. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 20. ونه نوم اینجه بمو: www.accademiadellescienze.it. Accademia delle Scienze di Torino ID: ernest-rutherford. هارشی‌ین تاریخ: ۱ دسامبر ۲۰۲۰. اثر یا نومِ زوون: ایتالیایی.
 21. "پروژه تبارشناسی ریاضیات" (انگلیسی جه). Retrieved 8 August 2016. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link)
 22. نشانی اینترنتی: https://royalsociety.org.nz/what-we-do/medals-and-awards/discontinued-awards/t-k-sidey-medal/.
 23. نشانی اینترنتی: https://www.thersa.org/about/albert-medal/past-winners.
 24. "Liste des docteurs honoris causa de l'Université de Paris de 1918 à 1933 inclus". Annales de l'Université de Paris (فرانسوی جه). ۱۹۳۴. pp. 90–95. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 25. "Award winners : Copley Medal" (انگلیسی جه). انجمن سلطنتی. Retrieved 30 December 2018. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link)
 26. نشانی اینترنتی: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1908/.
 27. نشانی اینترنتی: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/about/amounts/.
 28. "Premio Bressa" (ایتالیایی جه). Academy of Sciences of Turin.
 29. نشانی اینترنتی: https://www.royalsociety.org.nz/who-we-are/our-people/our-fellows/all-fellows/. هارشی‌ین تاریخ: ۲۲ فوریه ۲۰۲۱.
 30. هارشی‌ین تاریخ: ۱ فوریه ۲۰۲۱. نشانی اینترنتی: https://www.royalsociety.org.nz/who-we-are/our-people/our-fellows/all-honorary-fellows/p-r/.