اسفندیار

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
رستم و اسفندیارِ جنگِ نقاشی

اسفندیار اتا ایرانی اسطوره نوم هسته که شاهنومه دله هم ونه داستان‌ها دَره. وه اتا شاهزاده بی‌یه که زرتشت وه ره اتا ئو دله غسل هِدا، وه غسل گادِر شه تموم جائون ره ئو هِکشی‌یه ولی یاد بَکارده شه چـِش ره وا هاکنه و ئو همینسه ونه چش دله نشی‌یه. این کار ِپه اسفندیار ِتموماً «رویین تن» و ضدضربه بیّه مگر ونه دِتا چشون. این داستان البته شاهنومه دله دَنی‌یه چون شاهنومه ره اسلامی دوره بنویشتنه ولی فردوسی اسفندیار ره همه جا رویین تن خوندِنه.

اسفندیار شه وسّه ات‌سری هفت‌خوان دانّه و ارجاسب جه جنگنه و پیروز وانه ولی ونه پییر، گشتاسپ، که ترسنه ونه ریکا ونه جا ره بَییره، وه ره زندونی کانده. گشتاسپ آخرسری وه ره مأمور کانده که رستم ره سیستان جه بیاره و وه شونه رستم پَلی تا وه ره شه همراه بیاره ولی رستم قبول نَکانده و همینسه مجبور وانّه هِدی جه جنگ دَکفِن. این جنگ دَرون سیمرغ رستم ره یاد دِنه که چـِتی اسفندیار ره بَکاشه. رستم اتا مخصوص ِتیر سازِنه و دیر ِراه جه زنده اسفندیار ِچــِش دَرون و وه اینتی یَنّه.

اسفندیار ِبَمِردِن په، رستم ونه ریکائون ره گت کانده. اسفندیار ریکائون نوم این داستان‌ها دله نوش‌آذر، مهرنوش و بهمن هسته.

منابع[دچی‌ین]

  • صفا، ذبیح‌الله. حماسه‌سرایی در ایران. چاپ ششم. تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۹. ISBN 964-00-0635-1.
  • شاهنامه فردوسی: ISBN 964-5566-35-5
  • فارسی ویکی‌پدیا