اسپه کاخ

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اسپه کاخ ِبریمی نِما

اِسپه کاخ (انگلیسی جه: White House؛ فارسی جه: کاخ سفید) اتا کاخ نوم هسته که متحده ایالات آمریکای ِرئیس‌جمهور ونه دله زندگی و کار کانده.

اسپه کاخ سه تا بخش دانّه که رئیس‌جمهور ِسِره مرکز هسته و ونه شرق و غرب دیگه اتاقون دَرنه. این کاخ شیش طبقه دانّه: همکف، کشور ِطبقه، دومی طبقه، سومی طبقه و دِ طبقه که زیرزمین هستنه و کلاً کاخ ِگَتی (مساحت) ۵٬۱۰۰ متر مربع هسته. ۱۳۲تا اتاق و ۳۵تا دستشویی٫ پنج‌تا آشپز تمام وقت و روزانه حدود ۵٬۰۰۰ بازدیدکر دانّه. اسپه کاخ ِشماره ۱۶۰۰ (Pennsylvania Avenue NW) هسته.

اسپه کاخ ضمناً دولت ِدَفتِر هم هسته و همینسه مجازاً رییس‌جمهور ِکابینه ره «اسپه کاخ» هم گانّه. اسپه کاخ ِمالکیت نشنال پارک سرویس (=مِلّی پارک؛ National Park Service) شِنه و رییس‌جمهور ِپارک دله قِرار دانّه.

بـِنای ِتاریخ[دچی‌ین]

اولین عکسی که این ساختمون جه بَییتنه سال 1846 میلادی شِنه.

این ساختمون ره سال‌های ۱۷۹۲ و ۱۸۰۰ میلادی میون اسپه‌ی ِماسه‌یی سنگ جه بساتنه و ونه معماری جورجیان سبک (Georgian style) جه بی‌یه. این کاخ واشنگتن ِشهر جه ات‌موقع بِساته بَیی‌یه یعنی این ساختمون ِتاریخ تمام ِشهر ِتاریخ جه اتّائه. جان آدامز آمریکای ِاولین رئیس‌جمهور بی‌یه که ونه دله زندگی هاکرده و اون موقع تاسا این کاخ ِاستفاده همین هسته. زمونی که توماس جفرسون (۱۸۰۱) کاخ دله دَیی‌یه، کاخ ِبریم ِشکل ره بنجامین هنری لاتروب ِمهندسی جه تغییر هِدا و دِتا گت ِسِتون ونه دَم بساتنه.

اسپه کاخ ره سال ۱۸۱۴، اتا جنگ میون، بریتانیای ِارتش حمله هاکرده و ونه دله‌ی ِقیمتی وسائل ره بَدِزدی‌یه ولی جنگ ِتموم بَیّن په وه ره بازساجی هاکِردنه و اکتبر ۱۸۱۷ جیمز مونرو، که تازه رییس‌جمهور بَیبی‌یه، کاخ دله بورده و شه کار ره شروع هاکرده.

نوم[دچی‌ین]

این ساختمون ِنوم ره اوائِل «ریاست جمهوری ِقصر» گاتنه و سال ۱۸۱۱ جه ونه ایسم عَوِض بَیّه و ونه نوم ره «White House» بَییتنه. این بِنا ره رسمی بنویشته‌ئون دله هم «اجرایی هیئت ِعمارت» گاتنه و تئودور روزولت ِحکومِت گادِر (سال ۱۹۰۱) ونه غیررسمی نوم (اسپه کاخ) رسمی بَگِردِسته و هنتا این نوم واشنگتن ِنوم هِمراهی رسمی سرنومه‌ئون دله چاپ وانه.

بعضی‌ها گانّه چون کاخ اون گادِر بَسوت بی‌یه، وه ره بازسازی هاکردنه و چون نِخاستنه ونه بَسوته جائون دیار بَواشه، ونه تَن اسپه رنگ دَپاشینه و ونه نوم اینتی عَوِض بَیّه ولی این روایت نتونده دِرِس بائه چون این بنا سال ۱۷۹۸ که بساته بَیّه جه هم همین رنگی بی‌یه و ونه اولیه مصالح اسپه هستنه. بعضی دیگه گانّه ونه نوم ره اتا مزرعه سَر جه بَییتنه که ونه صاحاب «مارتا کاستیس واشنگتن» بی‌یه و شهر ِنوم ونه نوم جه بَییته بَیّه. وه شه مزرعه نوم ره «اسپه عمارت» گاته و البته وِنه مزرعه ویرجینیا دله بی‌یه و قرن هیجدهم رئیس‌جمهور و ونه زنا وسّه اونجه زندگی هاکِنِن.

نگارخنه[دچی‌ین]

بریم بگردستن[دچی‌ین]

  • [www.whitehouse.gov اسپه کاخ ِرسمی سایت]