اکسترامادورایی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

شابلون:Infobox Language

اکسترامادورایی اتا زوون هسته که ابسپانیا دله گپ بزه وانه. این زوون ره اکسترامادورایِ منطقه دله گپ زنّه که پرتغال ِسامون وَر هسته. کلهم سرجمع دویست هزار نفر این زوون ره بلد هستنه.[۱].بعضی این زوون ره اتا ایسپانیولی لهجه دونّه. [۲].

واژگان[دچی‌ین]

Latin Italian French Spanish Portuguese Extremaduran گلکی/مازرونی
altum alto haut alto alto artu بلند
quasi quasi presque casi quase cuasi, abati بعضی گدر
dicere dire dire decir [de'θir] dizer izil [i'ðil] بائوتن
facere fare faire hacer [a'θer] fazer hazel [ha'ðel] هاکردن
focum fuoco feu fuego fogo huegu تش
flammam fiamma flamme llama chama flama بل
legere leggere lire leer ler leyel بخوندستن
linguam lingua langue lengua língua luenga زوون
lumbum lombo lombe lomo lombo lombu پلی
matrem madre mère madre mãe mairi مار
mirulum merlo merle mirlo melro mielra تیکا
monstrare mostrare montrer mostrar mostrar muestral سراق هدائن/دیاری
nostrum nostro notre nuestro nosso muestru/nuestru منه
tussem tosse toux tos tosse tossi کالش

ایسپانیولی جه مقایسه هاکردن[دچی‌ین]

Extremaduran Spanish گلکی/مازرونی
El estremeñu es una luenga palrá nel noroesti de la comuniá autónoma d'Estremaúra. El extremeño es una lengua hablada en el noroeste de la comunidad autónoma de Extremadura. اکسترامادوری اتا زوون هسته که اکسترومادورایِ شه‌گردون ایالتِ شمالیغربی گپ بزه وانه.

دپیته چرخه‌تو[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]