ئیرونی تبارون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(ایرانی تبارون جه بموئه)

ئیرونی تبارون (اینگلیسی جه: Iranic peoples) مردمونی ره گنه که وشون زبون یا تبار ئیرون جا بوئه.ئیرونی تبار طایفه همه ئیرون دله زندگی نکننه. وشون آسیا دله پخش هسنه.

زبون[دچی‌ین]

ئیرونی تبارون زبون همه اتا از ئیرونی زبونون هسه. ئیرونی زبونون چندتا گت دسته بونه که کهن ئیرونی زبونون، میونی ئیرونی زبونون و نو ئیرونی زبونون هسه. جوغرافیایی نظر جا بونه بوتن که ئیرونی زبونون سه دسته شمالغربی، غربی، نیشته گاهی ره قسمت بونه.

جا[دچی‌ین]

ئیرونی تبارون ویشتر کشورون ایران، افخانئون، تاجیکستون، چین، روسیه، میونی آسیا دله، قفقاز دله، تورکیه دله و عیراق دله درنه.

آذریون[دچی‌ین]

چنتا از ئیرونی تبارون طایفه هم وشون زبون ئیرونی زبون نیه و ولی وشون ئیرونی تبارون هسنه. وشون نخست اتا ئیرونی زبون داشتنه ولی پس از چند تا دلیل مایه بیه که وشون زبون دگرگون بوو. مثلا آذریون نخست ئیرونی زبون داشته ولی سپس وشون زبون تورکی بیه.