پرش به محتوا

ایمیونولوجی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

 

استافیلوکوکوس اورئوس (زرد) بکتری که نوتروفیل (ونوش) وه ره دره وهلنه.

ایمیونولوجی (انگلیسی جه: Immunology)اتا طبی رشاع هسه مت انه و جونورون ایمنی واکانشئون ره عیله اجنوی آنتی جینئون و ونه مصونیت ایجاد هاکردن ناخشی زا عاملئون ره بررسی کانده .

آنتی‌ جین و آنتی بادی

بننیویشت[دچی‌ین]

ممبعئون[دچی‌ین]

  • ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس؛ نویسنده:ابول عباس؛ ترجمه مهرداد رشدی بنام، احمد مسعود؛ ناشر: کتاب میر؛ شابک: 964-6449-14-X