پرش به محتوا

بنه شنش

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
بنه شنش مرکزئون جئان دله
1960 بنه شنش کا والدیوا دله بموئه و قوتدارترین بنه شنشی بیه کا تاریخ دله داشتداری بویه.
پرونده:IranEarthquakeHazard.gif
بنه شنش خَطِر ایرون دله

بنه شنش یا بونهین یا زلزله (انگلیسی جه: earthquake; همچنین به‌عنوان quake, tremor یا temblor) بنه شنش هاکردن ره گننه کا ونه چسّایی بنه پوسسه ولاشتیئون(گسلئون) سنگون تخلیه بوه انرجیوئون لار بوین هسه. اونتا جئی کا بنه شنش منشاء هسه ره بنه شنشگا (هایپوسنتر) گننه و ونه جورین نخطه ره بنه شنشگا دله ره بنه شنش سرین مرکز(اپیسنتر) گننه. اونتا شنشئونی کا پستر(قبلتر) زلزله انه ره پسابنه شنش گننه و اونا شنشئون کا زلزله پیش(بعد) اننه ره بنه شنش پیشی گننه. هرچه پسا بنه شنش ویشتر بوئه ، بنه شنش ریشتر دی پریکتر(کمتر) بونه.

ممبعئون

[دچی‌ین]

دیا (درگا- بریم) هماسیئون

[دچی‌ین]