پرش به محتوا

تا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ابرکو ذله تاساجی
تا
تا نوتّکه
چلیجه نیمونه فلک الافلاک دیز دله ، خرموا ، لرستون

تا باریکا ریسئون ره گننه کا بتابیئن روشون جا درس وونه و جورباجور کاروری جل بوآفی (نساجی) دله داینه.

تا کاروریئون جل بوآفی دله:

  • بدوتئنسه : دتّا جل وصل هاکردن سه کار شونه.
  • جل بوآفتنه سه : تا جا اننه و جل ساجننه..

تا دسّه وندی وشون جنس سر:

  • طبیعی تا کا طبیعی الیاف جه درس وونه.
  • الکّی تا کا الکّی الیاف جه بساته وونه پلی استر و… واری
  • هدی تا کا الکّی الیاف و طبیعی الیاف هدی بخاردن جه درس وونه.

پیدر پشوئون:

[دچی‌ین]
  • جل بوآفی مهنّسی
  • جل بوآفی
  • الیاف
  • جل
  • رنگکری

الکّی الیاف طبیعی الیاف