تحلیلی فلسفه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

تحلیلی فلسفه (انگلیسی|Analytic philosophy) اتا آکادمیک فلسفوئه که انگلیسی زوون کشورون دانشگاهون دله رایج هسته. تحلیلی فلسفه ره قاره‌ای فلسفه یا اروپایی فلسفه ی مقابل قرار دننه. تحلیلی فلسفه ی اصلی بنیانگزارون کمبریج دتا فیلسوف برتراند راسل و جرج مور بینه. این دتا شه آلمانی ریاضیدان و فیلسوف گوتلوب فرگه جا تأثیر بئیت بینه.

اینتا فلسفه، بر روشن بی ین، معنی دار بی ین و ریاضی‌وار بی ین فلسفی جستارون سر تاکید فراوون دارنه.

منطق و زوون فلسفه همون ابتدای جا، تحلیلی فلسفه ره محوری بحثون بینه. چند تفکر که تحلیلی فلسفه ره زوون و منطق بحثون سر پدید بیمونه شامل وشون بوننه: منطقی پوزیتویسم، منطقی تجربه گرایی، منطقی اتمیسم ، منطق‌گرایی و فلسفه:متعارف زوون. تحلیلی فلسفه بعد وسیع بحثهونی ره جیر حوزه‌ئون دله مطرح بساته: اخلاق فلسفه (هر و مکی)، سیاسی فلسفه (جان رالز)، زیبایی اشناسی (ریاچارد ولهایم)، دین فلسفه (الوین پلانتینگازوون فلسفه (ساول کریپکی، هیلری پاتنم، کواینذهن فلسفه (جیگون کیم، دیوید چالمرز، هیلری پاتنم). تحلیلی متافیزیک نیز اخیراً بعضی فیلسوفون کارون دله همچون دیوید لوئیس و پیتر استراوسن شکل بئیته.


تحلیلی فلسفه ی اصطلاح[دچی‌ین]

صوری‌گرایی و طبیعی زوونون[دچی‌ین]

منطقی اتمیسم[دچی‌ین]

فلسفه: متعارف زوون[دچی‌ین]

منبعون[دچی‌ین]

وابسته جستارون[دچی‌ین]

ذهن فلسفه

دییه لینکون[دچی‌ین]

شابلون:فلسفه