ترانزیستور

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
Assorted discrete transistors. Packages in order from top to bottom: TO-3, TO-126, TO-92, SOT-23.

ترانزیستور اتااز مهمترین قطعات الکترونیک دله هسّه. ترانزیستور اتااز ادوات حالت جامد هسّه که مواد نیمه رسانایی مثل سیلیسیم و ژرمانیم جا بسات بیّه. ترانزیستور دله دتا پیوند p وn وجود دارنه. ترانزیستورها به دِ دسته کلی تقسیم بوننه.

  1. ترانزیستورهای اتصال دِ قوطبی(BJT)
  2. ترانزیستورهای اثر میدانی (FET)

ترانزیستورهای BJT دله ونه جریان ورودی بیس و یا امیتر دله اعمال باوّه. FET دله ولتاژ اعمالی به گیت ( که معادل همون بیس هسِّه) باعث ایجاد میدان الکتریکی بونه و جریان درین و سورس ( که معادل کلکتورو امیتر هسنِّه) تغییر کنِّه. ترانزیستور های BJT بخاطر اینکه ونه جریان به بیس اعمال باوّه و ونه اختلاف پتانسیل امیتر جا حدود هفت دهم ولت هسِّه حاصلضرب این مقدار در جریان بیس امیتر( که مقدار زیادی نیه و از چند میکرو آمپر تا چند میلی آمپر بتونه باوه) باعث مصرف توان الکتریکی ترانزیستورِ دله بونه و خود همین مساله باعث ونه گرم بیّن بونه. اما ترانزیستور هایFET این مشکل ره ندارننه و میدان محرک هسِّه و بخاطر همین در مدارهای مجتمعی که از میلیون ها ترانزیستور تشکیل بونه گرمای آنچنان ایجاد ناونه و همین باعث امکان مجتمع سازی اونا بونه. MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor ترانزیستورهای MOS هسّنه با گیت که از جنس اکسید فلز بسات بونه.