تنوع رفتار جنسی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

تنوع رفتار جنسی به معنای رفتاری هسه که به نحوی معنادار از معیارون و هنجارون گروه مرجعی مثل خانواده,قبیله,دهکده یا جامعه گت‌تر دور بوه.

نارضایتی جنسی اتا از انواع رفتارهای جنسی هسه.فردی با اتا جنسیت مشخص احساس کنه که در تن اشتباهی گرفتار بیه و میل داینه زندگی جسمانی و عاطفی جنس مخالف ره داره.اغلب افرادی که ابراز نارضایی جنسیتی کننه افرادی هسنه که از لحاظ زیستی مرد به حساب اننه و خاننه اتا زنا باشن.در بعضی موارد خاص با عمل جراحی توننه کاری هکنن که شخص دارای بعضی خوصوصیات کالبد شناختی ظاهری جنس مخالف بوه.

توجه هکنیم که امروزه اصطلاح تنوع بر اصطلاحات ناخوشایندی مثل انحراف ترجیح داده بونه.دست اندرکاران بهداشت روانی خله تلاش هکردنه تا در باره راههای متعددی که افراد برای ابراز ش تمایلات جنسی انتخاب کننه چندان حکم ندن و اخلاقی نباشن.

شکلهای مختلف تنوع جنسی شامل رفتار همجنس خاهانه,آزارطلبی جنسی,و دیگر آزاری بونه.رفتار جنسی انواع دیگه ای نیز داینه:عورت نمایی که عبارت هسه از به نمایش بشتن ناگهانی آلت جنسی.تماشاگری جنسی که عبارت هسه از انگیختگی جنسی ناشی از تماشای افرادی که با هم آمیزش کننه یا کسب لذت جنسی از تماشای اغلب پنهانی تن لخت افراد دیگه.مبدل پوشی ,که نونه وه ره با نارضایتی جنسی اشتباه بیتن, عبارت هسه از دپوشیئن لباس جنس مخالف برای تحریک شهوانی.رابطه دهانی,که قبلا نوعی انحراف قلمداد بیه,در حال حاضر از نظر متخصصان امور جنسی اتا از شکل های پذیرفته شده فعالیت جنسی هسه.اشاره هکنیم که رابطه دهانی که اشاره بیه که نوعی انحراف نیه نظر روان شناسان غربی هسه نا نظر تمام روانشناسان دنیا.

منابع[دچی‌ین]

فرهنگ توصیفی روان شناسی,فرانک برونو,1986,ترجمه فرزانه طاهری و مهشید یاسایی,1384,چاپ سوم با تجدید نظر,انتشارات ناهید,تهران,صفحات 95 و 96