پرش به محتوا

جانگ بو گو

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
جانگ بو گو
شخصی معلومات
بزا-روز
ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
واندو (en)ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
بمردن
ملیت
حرفه
وچون
lady Jang (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
دین
نظامی رتبه

جانگ بوگو اتا رزمی هونرهای استا،دریانورد و فرمونده جنگی بیه.وه اتا از گت‌ترین سیاستمدارون شیلای شاه نشین( جنوبی کوره دله) بیه.وه چانک هی بندردله(واندو جزیره دله)دنیا بمو.

جوونی دوره[دچی‌ین]

ونه جوونی دوره خله چیزها دنیه.ولی تاریخی کیتابون دله بنویشته که وه شه جوونی دوره شه پسرعمو(یئون جانگ) همراه بورده چین که اون زمون وره تانگ گتنه.وشون اینتاسر که رزمی هونرهای دله خله مهارت داشتنه بوردنه چین سپاه دله و وانینگ منطقه نظامی فرمونده بینه.جانگ بوگو بتونسه که چین شورشیون ره شکست هده همینتاسر وره پیشنهاد هکردنه تا چین سپاه فرمونده بوو ولی وه قبول نکرده وچین سپاه جا دربمو واتا بازرگان بیه.اون زمون شیلاییونی که چین دله دینه شه وسر اتا سیوا دستگاه داشتنه.ولی جانگ بوگو شیلا وضعیت جا ناراضی بیه.

قدرت بیتن[دچی‌ین]

جانگ بوگو بعد شه سرمایه ره بورده چانک هی تا بتونه اونجه ره پیشرفت هده.اون زمون زرد دریا دله اتا خله دریایی دزدون دینه وه هیونگ دوک(شیلا شاه) جابخواسه که وره اجازه هده اتا ارتش درست هکنه تا وشون جا دریایی دزدون جا جنگ هکنه.هیونگ دوک هم وره بشته که اینتا کار هکنه و وه بتونسه دریایی دزدون ره شکست هده بعد اینتا موفقیت شیلا شاه وره چانک هی دریایی فرموندار هکرده.وه بتونسه مه چانک هی ره اتا گت بازرگانی نیشته گاه هکنه.شیلا بزرگون اینتا سر که وه اتا از عادی مردمون بیه وره بد داشتنه.

سیاستون دله دخالت هکردن[دچی‌ین]

بعد اینکه هیونگ دوک بمرده با اینکه کیم ووجینگ ونه جانشین بیه ولی ونه پسرعمو یعنی کیم میانگ اشراف کومک جا شیلا شاه بیه.کیم وو جینگ هم بورده چانکه هی جانگ بوگو جا کومک بخواسه جانگ بوگو هم وره کومک هکرده تا کیم میانگ ره شکست هده.بعد اینکه کیم ووجینگ شاه بیه وه جانگ بوگو ره شه گت وزیر هکرده.کیم ووجینگ بعد هم جانگ بوگو کیجا ره شه ریکا سر خواستگاری هکرده ولی اشراف اینتا خواستگاری جا موخالفت هکردنه که باعث بیه تا کیم ووجینگ جانگ بوگو کیجا ره شه ریکا سر خوار نکنه.اینتا مسئله باعث بونه تا وشون دتا رابطه بد بوو.جانگ بوگو شونه چانک هی تا آخر عومر اونجه حوکومت کنه.

ونه بمردن[دچی‌ین]

معلوم نیه که جانگ بوگو بکوشتن فرمون ره کی دنه.ولی وره یوم جانگ بکوشته.یوم جانگ شاهی گارد فرمونده بیه که فرار هکرده بورده چانک هی.وه اونجه جانگ بوگو ایعتماد بیته و وقتی وه داشته شراب خرده وره بکوشته.جانگ بوگو مرگ چه کوت ره ۳۳۵ مازرونی سال دله بنویشتنه.ونه پادگان ۳۴۵ مازرونی سال دله دوس بونه.حلا ونه پادگان خرابه اونجه دره.چانک هی مردمون وره خله دوست درانه و هرسال ونه سر اتا جشن گیرنه.

  1. ونه نوم اینجه بمو: Encyclopedia of Korean Culture. شناسه دانشنامه فرهنگ کره: E0048474. هارشی‌ین تاریخ: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳. اثر یا نومِ زوون: کوره ای. نویسنده: Academy of Korean Studies.
  2. ونه نوم اینجه بمو: دایره‌المعارف تاریخ جهان. World History Encyclopedia ID: Jang_Bogo. هارشی‌ین تاریخ: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
  3. ونه نوم اینجه بمو: تروو. شناسهٔ مردمان استرالیا: 1372645. هارشی‌ین تاریخ: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳.