جاپون شهرون فهرست

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

فهرستی جاپون شهرون جه:

آیچی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱]
نام شهر جمعیت گتی انبسی تاسیس نشانی وب‌گاه
ناگویا، آیچی ۲٬۲۳۹٬۴۶۴ ۳۲۶٫۴۵ ۶٬۸۶۰ ۱۸۸۹-۱۰-۰۱ [۱]
تویوهاشی، آیچی ۳۷۷٬۰۴۵ ۲۶۱٫۳۵ ۱٬۴۴۳ ۱۹۰۶-۰۸-۰۱ [۲]
اوکازاکی، آیچی ۳۷۱٬۳۸۰ ۳۸۷٫۲۴ ۹۵۹ ۱۹۱۶-۰۷-۰۱ [۳]
ایچینومیا، آیچی ۳۷۵٬۹۳۹ ۱۱۳٫۹۱ ۳٬۳۰۰ ۱۹۲۱-۰۹-۰۱ [۴]
ستو، آیچی ۱۳۲٬۳۱۱ ۱۱۱٫۶۱ ۱٬۱۸۵ ۱۹۲۹-۱۰-۰۱ [۵]
هاندا، آیچی ۱۱۷٬۹۲۷ ۴۷٫۲۴ ۲٬۴۹۶ ۱۹۳۷-۱۰-۰۱ [۶]
کاسوگای، آیچی ۳۰۰٬۷۱۳ ۹۲٫۷۱ ۳٬۲۴۴ ۱۹۴۳-۰۶-۰۱ [۷]
تویوکاوا، آیچی ۱۶۱٬۵۹۵ ۱۵۰٫۷۱ ۱٬۰۷۲ ۱۹۴۳-۰۶-۰۱ [۸]
تسوشیما، آیچی ۶۵٬۶۴۶ ۲۵٫۰۸ ۲٬۶۱۷ ۱۹۴۷-۰۳-۰۱ [۹]
هکینان، آیچی ۷۳٬۰۲۴ ۳۵٫۸۶ ۲٬۰۳۶ ۱۹۴۸-۰۴-۰۵ [۱۰]
کاریا، آیچی ۱۴۵٬۱۱۷ ۵۰٫۴۵ ۲٬۸۷۶ ۱۹۵۰-۰۴-۰۱ [۱۱]
تویوتا، آیچی ۴۲۰٬۲۸۶ ۹۱۸٫۴۷ ۴۵۸ ۱۹۵۱-۰۳-۰۱ [۱۲]
Anjoآنجو، آیچی ۱۷۶٬۰۴۶ ۸۶٫۰۱ ۲٬۰۴۷ ۱۹۵۲-۰۵-۰۵ [۱۳]
نیشیو، آیچی ۱۰۶٬۶۴۳ ۷۵٫۷۸ ۱٬۴۰۷ ۱۹۵۳-۱۲-۱۵ [۱۴]
Gamagoriگاماگوری، آیچی ۸۲٬۲۶۴ ۵۶٫۸۱ ۱٬۴۴۸ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۵]
اینویاما، آیچی ۷۵٬۳۰۴ ۷۴٫۹۷ ۱٬۰۰۴ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۶]
توکونامه، آیچی ۵۲٬۸۳۷ ۵۵٫۶۳ ۹۵۰ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۷]
Konanکونان، آیچی ۱۰۰٬۰۶۴ ۳۰٫۱۷ ۳٬۳۱۷ ۱۹۵۴-۰۶-۰۱ [۱۸]
کوماکی، آیچی ۱۴۹٬۰۶۰ ۶۲٫۸۲ ۲٬۳۷۳ ۱۹۵۵-۰۱-۰۱ [۱۹]
اینازاوا، آیچی ۱۳۷٬۴۷۵ ۷۹٫۳۰ ۱٬۷۳۴ ۱۹۵۸-۱۱-۰۱ [۲۰]
Tokaiتوکای، آیچی ۱۰۶٬۷۰۸ ۴۳٫۳۶ ۲٬۴۶۱ ۱۹۶۹-۰۴-۰۱ [۲۱]
Obuاوبو، آیچی ۸۳٬۰۹۷ ۳۳٫۶۸ ۲٬۴۶۷ ۱۹۷۰-۰۹-۰۱ [۲۲]
چیتا، آیچی ۸۴٬۷۸۲ ۴۵٫۴۳ ۱٬۸۶۶ ۱۹۷۰-۰۹-۰۱ [۲۳]
Chiryuچیرو، آیچی ۶۸٬۲۱۶ ۱۶٫۳۴ ۴٬۱۷۵ ۱۹۷۰-۱۲-۰۱ [۲۴]
اواری‌آساهی، آیچی ۷۹٬۱۹۷ ۲۱٫۰۳ ۳٬۷۶۶ ۱۹۷۰-۱۲-۰۱ [۲۵]
تاکاهاما، آیچی ۴۳٬۴۶۷ ۱۳٫۰۰ ۳٬۳۴۴ ۱۹۷۰-۱۲-۰۱ [۲۶]
ایواکورا، آیچی ۴۸٬۰۴۲ ۱۰٫۴۹ ۴٬۵۸۰ ۱۹۷۱-۱۲-۰۱ [۲۷]
تویوآکه، آیچی ۶۹٬۱۲۴ ۲۳٫۱۸ ۲٬۹۸۲ ۱۹۷۲-۰۸-۰۱ [۲۸]
نیسشین، آیچی ۸۰٬۹۲۱ ۳۴٫۹۰ ۲٬۳۱۹ ۱۹۹۴-۱۰-۰۱ [۲۹]
تاهارا، آیچی ۶۶٬۶۹۸ ۱۸۸٫۸۱ ۳۵۳ ۲۰۰۳-۰۸-۲۰ [۳۰]
آیسای، آیچی ۶۵٬۴۸۱ ۶۶٫۶۳ ۹۸۳ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۳۱]
کیوسو، آیچی ۵۶٬۶۳۵ ۱۳٫۳۱ ۴٬۲۵۵ ۲۰۰۵-۰۷-۰۷ [۳۲]
شینشیرو، آیچی ۵۱٬۳۲۶ ۴۹۹٫۰۰ ۱۰۳ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۳۳]
کیتاناگویا، آیچی ۸۰٬۱۱۲ ۱۸٫۳۷ ۴٬۳۶۱ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۳۴]
یاتومی، آیچی ۴۳٬۱۴۵ ۴۸٫۹۲ ۸۸۲ ۲۰۰۶-۰۴-۰۱ [۳۵]

آکیتا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
آکیتا ۳۲۹٬۲۸۷ ۹۰۵٫۶۷ ۳۶۴ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۳۶]
Odateاوداته، آکیتا ۸۰٬۵۸۷ ۹۱۳٫۷۰ ۸۸٫۲ ۱۹۵۱-۰۴-۰۱ [۳۷]
کازونو، آکیتا ۳۵٬۵۴۳ ۷۰۷٫۳۴ ۵۰٫۲ ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ [۳۸]
دایسن، آکیتا ۹۱٬۱۴۳ ۸۶۶٫۶۷ ۱۰۵ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۳۹]
کاتاگامی، آکیتا ۳۵٬۴۶۰ ۹۷٫۹۶ ۳۶۲ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۴۰]
کیتاآکیتا، آکیتا ۳۸٬۵۴۳ ۱٬۱۵۲٫۵۷ ۳۳٫۴ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۴۱]
اوگا، آکیتا ۳۴٬۱۹۴ ۲۴۰٫۸۰ ۱۴۲ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۴۲]
Yurihonjoیوریهونجو، آکیتا ۸۷٬۵۲۵ ۱٬۲۰۹٫۰۴ ۷۲٫۴ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۴۳]
یوزاوا، آکیتا ۵۳٬۵۸۸ ۷۹۰٫۷۲ ۶۷٫۸ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۴۴]
سمبوکو، آکیتا ۳۰٬۸۸۵ ۱٬۰۹۳٫۶۴ ۲۸٫۲ ۲۰۰۵-۰۹-۲۰ [۴۵]
یوکوته، آکیتا ۱۰۱٬۲۳۴ ۶۹۳٫۶۰ ۱۴۶ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۴۶]
نیکاهو، آکیتا ۲۸٬۴۲۲ ۲۴۰٫۶۱ ۱۱۸ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۴۷]
نوشیرو، آکیتا ۶۱٬۲۹۵ ۴۲۶٫۷۴ ۱۴۴ ۲۰۰۶-۰۳-۲۱ [۴۸]

آئوموری[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
هاچینوهه، آئوموری ۲۴۱٬۶۱۳ ۳۰۵٫۱۷ ۷۹۲ ۱۹۲۹-۰۵-۰۱ [۴۹]
کوروایشی، آئوموری ۳۷٬۵۸۵ ۲۱۶٫۹۶ ۱۷۳ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۴]
میساوا، آئوموری ۴۲٬۵۳۵ ۱۱۹٫۹۷ ۳۵۵ ۱۹۵۸-۰۹-۰۱ [۵۰]
موتسو، آئوموری ۶۲٬۲۲۰ ۸۶۳٫۷۹ ۷۲٫۰ ۱۹۵۹-۰۹-۰۱ [۵۱]
توادا، آئوموری ۶۶٬۸۳۴ ۶۸۸٫۶۰ ۹۷٫۱ ۲۰۰۵-۰۱-۰۱ [۵]
تسوگارو، آئوموری ۳۸٬۹۱۹ ۲۵۳٫۸۵ ۱۵۳ ۲۰۰۵-۰۲-۱۱ [۵۲]
گوشوگاوارا، آئوموری ۶۰٬۷۸۸ ۴۰۴٫۵۸ ۱۵۰ ۲۰۰۵-۰۳-۲۸ [۵۳]
آئوموری ۳۰۵٬۸۸۴ ۸۲۴٫۵۲ ۳۷۱ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۵۴]
هیراکاوا، آئوموری ۳۴٬۶۳۸ ۳۴۵٫۸۱ ۱۰۰ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۵۵]
هیروزاکی، آئوموری ۱۸۵٬۸۶۵ ۵۲۳٫۶۰ ۳۵۵ ۲۰۰۶-۰۲-۲۷ [۵۶]

چیبا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۶]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
چیبا ۹۳۸٬۶۹۵ ۲۷۲٫۰۸ ۳٬۴۵۰ ۱۹۲۱-۰۱-۰۱ [۵۷]
Choshiچوشی، چیبا ۷۲٬۳۴۸ ۸۳٫۹۱ ۸۶۲ ۱۹۳۳-۰۲-۱۱ [۵۸]
ایشی‌کاوا، چیبا ۴۷۰٬۱۴۹ ۵۷٫۴۰ ۸٬۱۹۱ ۱۹۳۴-۱۱-۰۳ [۵۹]
فوناباشی، چیبا ۵۸۶٬۷۶۲ ۸۵٫۶۴ ۶٬۸۵۱ ۱۹۳۷-۰۴-۰۱ [۶۰]
تاتیاما، چیبا ۴۹٬۹۸۷ ۱۱۰٫۲۱ ۴۵۴ ۱۹۳۹-۱۱-۰۳ [۶۱]
کیسارازو، چیبا ۱۲۳٬۷۴۳ ۱۳۸٫۷۳ ۸۹۲ ۱۹۴۲-۱۱-۰۳ [۶۲]
ماتسودو، چیبا ۴۷۷٬۶۰۳ ۶۱٫۳۳ ۷٬۷۸۷ ۱۹۴۳-۰۴-۰۱ [۶۳]
نودا، چیبا ۱۵۳٬۴۲۲ ۱۰۳٫۵۴ ۱٬۴۸۲ ۱۹۵۰-۰۵-۰۳ [۶۴]
موبارا، چیبا ۹۳٬۰۳۲ ۱۰۰٫۰۱ ۹۳۰ ۱۹۵۲-۰۴-۰۱ [۶۵]
ناریتا، چیبا ۱۲۴٬۷۷۳ ۲۱۳٫۸۴ ۵۸۳ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۶۶]
ساکورا، چیبا ۱۷۱٬۴۷۲ ۱۰۳٫۵۹ ۱٬۶۵۵ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۶۷]
Toganeتوگانه، چیبا ۶۱٬۵۹۱ ۸۹٫۳۴ ۶۸۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۶۸]
نارشینو، چیبا ۱۵۹٬۷۵۸ ۲۰٫۹۹ ۷٬۶۱۱ ۱۹۵۴-۰۸-۰۱ [۶۹]
کاشیوا، چیبا ۳۸۹٬۰۳۶ ۱۱۴٫۹۰ ۳٬۳۸۶ ۱۹۵۴-۰۹-۰۱ [۷۰]
کاتوسورا، چیبا ۲۱٬۴۱۳ ۹۴٫۲۰ ۲۲۷ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۷۱]
ایچیهارا، چیبا ۲۷۹٬۵۹۱ ۳۶۸٫۲۰ ۷۵۹ ۱۹۶۳-۰۵-۰۱ [۷۲]
ناگاریاما، چیبا ۱۵۶٬۶۸۶ ۳۵٫۲۸ ۴٬۴۴۱ ۱۹۶۷-۰۱-۰۱ [۷۳]
یاشیو، چیبا ۱۸۴٬۶۵۵ ۵۱٫۲۷ ۳٬۶۰۲ ۱۹۶۷-۰۱-۰۱ [۷۴]
آبیکو، چیبا ۱۳۳٬۵۳۳ ۴۳٫۱۹ ۳٬۰۹۲ ۱۹۷۰-۰۷-۰۱ [۷۵]
کاماگایا، چیبا ۱۰۴٬۵۶۴ ۲۱٫۱۱ ۴٬۹۵۳ ۱۹۷۱-۰۹-۰۱ [۷۶]
کیمیتسو، چیبا ۸۹٬۳۵۰ ۳۱۸٫۸۳ ۲۸۰ ۱۹۷۱-۰۹-۰۱ [۷۷]
فوتسو، چیبا ۴۸٬۹۷۳ ۲۰۵٫۳۵ ۲۳۸ ۱۹۷۱-۰۹-۰۱ [۷۸]
اورایاسو، چیبا ۱۵۹٬۳۱۲ ۱۷٫۲۹ ۹٬۲۱۴ ۱۹۸۱-۰۴-۰۱ [۷۹]
Yotsukaidoیوتسوکایدو، چیبا ۸۵٬۷۳۸ ۳۴٫۷۰ ۲٬۴۷۱ ۱۹۸۱-۰۴-۰۱ [۸۰]
سودگائورا، چیبا ۵۹٬۴۴۳ ۹۴٫۹۲ ۶۲۶ ۱۹۹۱-۰۴-۰۱ [۸۱]
یاچیماتا، چیبا ۷۵٬۳۶۹ ۷۴٫۸۷ ۱٬۰۰۷ ۱۹۹۲-۰۴-۰۱ [۸۲]
اینزای، چیبا ۶۰٬۲۸۰ ۵۳٫۵۱ ۱٬۱۲۷ ۱۹۹۶-۰۴-۰۱ [۸۳]
شیروی، چیبا ۵۷٬۱۵۱ ۳۵٫۴۱ ۱٬۶۱۴ ۲۰۰۱-۰۴-۰۱ [۸۴]
تومیساتو، چیبا ۵۱٬۵۹۰ ۵۳٫۹۱ ۹۵۷ ۲۰۰۲-۰۴-۰۱ [۸۵]
کاموگاوا، چیبا ۳۵٬۷۹۲ ۱۹۱٫۳۰ ۱۸۷ ۲۰۰۵-۰۲-۱۱ [۸۶]
آساهی، چیبا ۶۹٬۹۷۱ ۱۲۹٫۹۱ ۵۳۹ ۲۰۰۵-۰۷-۰۱ [۸۷]
ایسومی، چیبا ۴۱٬۶۰۵ ۱۵۷٫۵۰ ۲۶۴ ۲۰۰۵-۱۲-۰۵ [۸۸]
Sosaسوسا، چیبا ۴۱٬۳۶۱ ۱۰۱٫۷۸ ۴۰۶ ۲۰۰۶-۰۱-۲۳ [۸۹]
Minamibosoمینامی‌بوسو، چیبا ۴۳٬۵۵۳ ۲۳۰٫۲۲ ۱۸۹ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۹۰]
کاتوری، چیبا ۸۵٬۱۹۳ ۲۶۲٫۳۱ ۳۲۵ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۹۱]
سان‌مو، چیبا ۵۷٬۸۰۶ ۱۴۶٫۳۸ ۳۹۵ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۹۲]

اهیمه[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۷]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
ماتسویاما، اهیمه ۵۱۵٬۰۶۸ ۴۲۹٫۰۳ ۱٬۲۰۱ ۱۸۸۹-۱۲-۱۵ [۹۳]
نی‌ایهاما، اهیمه ۱۲۳٬۳۲۹ ۲۳۴٫۳۰ ۵۲۶ ۱۹۳۷-۱۱-۰۳ [۹۴]
Shikokuchuoشیکوکوچوئو، اهیمه ۹۱٬۶۸۸ ۴۲۰٫۱۰ ۲۱۸ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۹۵]
سییو، اهیمه ۴۳٬۴۷۶ ۵۱۴٫۷۹ ۸۴٫۵ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۹۶]
Toonتواون، اهیمه ۳۵٬۵۱۷ ۲۱۱٫۴۵ ۱۶۸ ۲۰۰۴-۰۹-۲۱ [۹۷]
Saijoسایجو، اهیمه ۱۱۲٬۵۴۳ ۵۰۹٫۰۵ ۲۲۱ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۹۸]
Ozuاوزو، اهیمه ۴۹٬۵۴۳ ۴۳۲٫۲۰ ۱۱۵ ۲۰۰۵-۰۱-۱۱ [۹۹]
ایماباری، اهیمه ۱۷۰٬۹۸۶ ۴۱۹٫۸۵ ۴۰۷ ۲۰۰۵-۰۱-۱۶ [۱۰۰]
یاواتاهاما، اهیمه ۴۰٬۰۱۰ ۱۳۲٫۹۸ ۳۰۱ ۲۰۰۵-۰۳-۲۸ [۱۰۱]
ایو، اهیمه ۳۸٬۸۹۰ ۱۹۴٫۴۷ ۲۰۰ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۱۰۲]
اواجیما، اهیمه ۸۶٬۸۱۹ ۴۶۹٫۵۲ ۱۸۵ ۲۰۰۵-۰۸-۰۱ [۱۰۳]

فوکوئی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۸]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
فوکوئی ۲۶۸٬۵۷۴ ۵۳۶٫۱۷ ۵۰۱ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۱۰۴]
تسوروگا، فوکوئی ۶۸٬۱۸۸ ۲۵۰٫۷۵ ۲۷۲ ۱۹۳۷-۰۴-۰۱ [۱۰۵]
اوباما، فوکوئی ۳۱٬۴۸۶ ۲۳۲٫۸۶ ۱۳۵ ۱۹۵۱-۰۳-۳۰ [۱۰۶]
Onoاونو، فوکوئی ۳۶٬۷۶۳ ۸۷۲٫۳۰ ۴۲٫۱ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۱۰۷]
کاتسویاما، فوکوئی ۲۶٬۳۳۳ ۲۵۳٫۶۸ ۱۰۴ ۱۹۵۴-۰۹-۰۱ [۱۰۸]
سابائه، فوکوئی ۶۷٬۴۳۰ ۸۴٫۷۵ ۷۹۶ ۱۹۵۵-۰۱-۱۵ [۱۰۹]
آوارا، فوکوئی ۳۰٬۷۶۵ ۱۱۶٫۹۹ ۲۶۳ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۱۱۰]
اچیزن، فوکوئی ۸۷٬۱۱۶ ۲۳۰٫۷۵ ۳۷۸ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۱۱۱]
ساکای، فوکوئی ۹۲٬۴۲۰ ۲۰۹٫۹۱ ۴۴۰ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۱۱۲]

فوکوئوکا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۹]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
فوکوئوکا ۱٬۴۳۰٬۳۷۱ ۳۴۰٫۹۶ ۴٬۱۹۵ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۱۱۳]
کورومه، فوکوئوکا ۳۰۵٬۱۴۷ ۲۲۹٫۸۴ ۱٬۳۲۸ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۱۱۴]
Omutaاوموتا، فوکوئوکا ۱۲۷٬۴۷۴ ۸۱٫۵۵ ۱٬۵۶۳ ۱۹۱۷-۰۳-۰۱ [۱۱۵]
Nogataنوگاتا، فوکوئوکا ۵۷٬۳۱۹ ۶۱٫۷۸ ۹۲۸ ۱۹۳۱-۰۱-۰۱ [۱۱۶]
تاگاوا، فوکوئوکا ۵۰٬۴۸۴ ۵۴٫۵۲ ۹۲۶ ۱۹۴۳-۱۱-۰۳ [۱۱۷]
یاناگاوا، فوکوئوکا ۷۲٬۷۹۸ ۷۶٫۹۰ ۹۴۷ ۱۹۵۲-۰۴-۰۱ [۱۱۸]
یامه، فوکوئوکا ۴۲٬۲۴۱ ۹۸٫۶۶ ۴۲۸ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۱۹]
چیکوگو، فوکوئوکا ۴۸٬۲۸۱ ۴۱٫۸۵ ۱٬۱۵۴ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۲۰]
Okawaاوکاوا، فوکوئوکا ۳۸٬۲۶۶ ۳۳٫۶۱ ۱٬۱۳۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۲۱]
یوکوهاشی، فوکوئوکا ۷۰٬۰۶۴ ۶۹٫۸۳ ۱٬۰۰۳ ۱۹۵۴-۱۰-۱۰ [۱۲۲]
بوزن، فوکوئوکا ۲۷٬۵۷۸ ۱۱۱٫۱۷ ۲۴۸ ۱۹۵۵-۰۴-۱۰ [۱۲۳]
ناکامه، فوکوئوکا ۴۵٬۵۴۹ ۱۵٫۹۸ ۲٬۸۵۰ ۱۹۵۸-۱۱-۰۱ [۱۲۴]
Kitakyushuکیتاکیوشو، فوکوئوکا ۹۸۶٬۹۹۸ ۴۸۷٫۷۱ ۲٬۰۲۴ ۱۹۶۳-۰۲-۱۰ [۱۲۵]
Ogoriاوگوری، فوکوئوکا ۵۸٬۴۶۰ ۴۵٫۵۰ ۱٬۲۸۵ ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ [۱۲۶]
چیکوشینو، فوکوئوکا ۹۸٬۹۱۴ ۸۷٫۷۸ ۱٬۱۲۷ ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ [۱۲۷]
کاسوگا، فوکوئوکا ۱۰۷٬۸۴۵ ۱۴٫۱۵ ۷٬۶۲۲ ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ [۱۲۸]
Onojoاونوجو، فوکوئوکا ۹۴٬۰۳۷ ۲۶٫۸۸ ۳٬۴۹۸ ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ [۱۲۹]
موناکاتا، فوکوئوکا ۹۴٬۸۷۷ ۱۱۹٫۶۶ ۷۹۳ ۱۹۸۱-۰۴-۰۱ [۱۳۰]
دازایفو، فوکوئوکا ۶۸٬۵۶۱ ۲۹٫۵۸ ۲٬۳۱۸ ۱۹۸۲-۰۴-۰۱ [۱۳۱]
مائه‌بارو، فوکوئوکا ۶۸٬۰۲۵ ۱۰۴٫۵۰ ۶۵۱ ۱۹۹۲-۱۰-۰۱ [۱۳۲]
کوگا، فوکوئوکا ۵۷٬۰۸۴ ۴۲٫۱۱ ۱٬۳۵۶ ۱۹۹۷-۱۰-۰۱ [۱۳۳]
فوکوتسو، فوکوئوکا ۵۵٬۱۲۳ ۵۲٫۷۰ ۱٬۰۴۶ ۲۰۰۵-۰۱-۲۴ [۱۳۴]
اوکیها، فوکوئوکا ۳۲٬۲۷۷ ۱۱۷٫۵۵ ۲۷۵ ۲۰۰۵-۰۳-۲۰ [۱۳۵]
میاواکا، فوکوئوکا ۳۰٬۷۹۳ ۱۳۹٫۹۹ ۲۲۰ ۲۰۰۶-۰۲-۱۱ [۱۳۶]
آساکورا، فوکوئوکا ۵۷٬۸۸۱ ۲۴۶٫۷۳ ۲۳۵ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۱۳۷]
ایزوکا، فوکوئوکا ۱۳۲٬۲۰۸ ۲۱۴٫۱۳ ۶۱۷ ۲۰۰۶-۰۳-۲۶ [۱۳۸]
کاما، فوکوئوکا ۴۴٬۴۳۱ ۱۳۵٫۱۸ ۳۲۹ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۱۳۹]
میاما، فوکوئوکا ۴۲٬۲۱۹ ۱۰۵٫۱۲ ۴۰۲ ۲۰۰۷-۰۱-۲۹ [۱۴۰]

فوکوشیما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱۰]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
آیزوواکاماتسو، فوکوشیما ۱۲۹٬۳۸۸ ۳۸۳٫۰۳ ۳۳۸ ۱۸۹۹-۰۴-۰۱ [۱۴۱]
فوکوشیما ۲۸۹٬۳۵۵ ۷۴۶٫۴۳ ۳۸۸ ۱۹۰۷-۰۴-۰۱ [۱۴۲]
Koriyamaکورییاما، فوکوشیما ۳۳۹٬۳۹۵ ۷۵۷٫۰۶ ۴۴۸ ۱۹۲۴-۰۹-۰۱ [۱۴۳]
سوکاگاوا، فوکوشیما ۸۰٬۳۳۶ ۲۷۹٫۵۵ ۲۸۷ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۱۴۴]
Somaسوما، فوکوشیما ۳۸٬۵۴۳ ۱۹۷٫۶۷ ۱۹۵ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۱۴۵]
ایواکی، فوکوشیما ۳۴۹٬۹۴۷ ۱٬۲۳۱٫۳۴ ۲۸۴ ۱۹۶۶-۱۰-۰۱ [۱۴۶]
تامورا، فوکوشیما ۴۲٬۲۲۱ ۴۵۸٫۳۰ ۹۲٫۱ ۲۰۰۵-۰۳-۰۱ [۱۴۷]
شیراکاوا، فوکوشیما ۶۵٬۶۶۵ ۳۰۵٫۳۰ ۲۱۵ ۲۰۰۵-۱۱-۰۷ [۱۴۸]
نیهون‌ماتسو، فوکوشیما ۶۱٬۶۹۸ ۳۴۴٫۶۵ ۱۷۹ ۲۰۰۵-۱۲-۰۱ [۱۴۹]
Minamisomaمینامی‌سوما، فوکوشیما ۷۱٬۷۶۱ ۳۹۸٫۵۰ ۱۸۰ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۱۵۰]
داتا، فوکوشیما ۶۷٬۴۸۷ ۲۶۵٫۱۰ ۲۵۵ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۱۵۱]
کیتاکاتا، فوکوشیما ۵۴٬۶۸۴ ۵۵۴٫۶۷ ۹۸٫۶ ۲۰۰۶-۰۱-۰۴ [۱۵۲]
موتومیا، فوکوشیما ۳۱٬۷۳۷ ۸۷٫۹۴ ۳۶۱ ۲۰۰۷-۰۱-۰۱ [۱۵۳]

گیفو[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱۱]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
گیفو ۴۱۲٬۷۷۹ ۲۰۲٫۸۹ ۲٬۰۳۴ ۱۸۸۹-۰۷-۰۱ [۱۵۴]
Ogakiاوگاکی، گیفو ۱۶۳٬۰۴۷ ۲۰۶٫۵۲ ۷۸۹ ۱۹۱۸-۰۴-۰۱ [۱۵۵]
تاکایاما، گیفو ۹۴٬۸۷۹ ۲٬۱۷۷٫۶۷ ۴۳٫۶ ۱۹۳۶-۱۱-۰۱ [۱۵۶]
تاجیمی، گیفو ۱۱۴٬۸۶۶ ۹۱٫۲۴ ۱٬۲۵۹ ۱۹۴۰-۰۸-۰۱ [۱۵۷]
سکی، گیفو ۹۲٬۸۹۶ ۴۷۲٫۸۴ ۱۹۶ ۱۹۵۰-۱۰-۱۵ [۱۵۸]
ناکاتسوگاوا، گیفو ۸۳٬۱۱۶ ۶۷۶٫۳۸ ۱۲۳ ۱۹۵۲-۰۴-۰۱ [۱۵۹]
مینو، گیفو ۲۲٬۹۱۲ ۱۱۷٫۰۵ ۱۹۶ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۶۰]
میزونامی، گیفو ۴۱٬۵۵۶ ۱۷۵٫۰۰ ۲۳۷ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۶۱]
هاشیما، گیفو ۶۷٬۱۶۷ ۵۳٫۶۴ ۱٬۲۵۲ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۶۲]
مینوکامو، گیفو ۵۳٬۹۸۸ ۷۴٫۸۱ ۷۲۲ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۶۳]
توکی، گیفو ۶۱٬۳۹۳ ۱۱۶٫۰۱ ۵۲۹ ۱۹۵۵-۰۲-۰۱ [۱۶۴]
کاکامیگاهارا، گیفو ۱۴۵٬۱۲۶ ۸۷٫۷۷ ۱٬۶۵۳ ۱۹۶۳-۰۴-۰۱ [۱۶۵]
کانی، گیفو ۹۹٬۳۱۸ ۸۷٫۶۰ ۱٬۱۳۴ ۱۹۸۲-۰۴-۰۱ [۱۶۶]
یاماگاتا، گیفو ۲۹٬۸۵۷ ۲۲۲٫۰۴ ۱۳۴ ۲۰۰۳-۰۴-۰۱ [۱۶۷]
میزوهو، گیفو ۵۱٬۲۳۰ ۲۸٫۱۸ ۱٬۸۱۸ ۲۰۰۳-۰۵-۰۱ [۱۶۸]
هیدا، گیفو ۲۸٬۱۱۲ ۷۹۲٫۳۱ ۳۵٫۵ ۲۰۰۴-۰۲-۰۱ [۱۶۹]
موتوسو، گیفو ۳۴٬۷۲۹ ۳۷۴٫۵۷ ۹۲٫۷ ۲۰۰۴-۰۲-۰۱ [۱۷۰]
Gujoگوجو، گیفو ۴۶٬۳۳۸ ۱٬۰۳۰٫۷۹ ۴۵٫۰ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۱۷۱]
گرو، گیفو ۳۷٬۴۵۵ ۸۵۱٫۰۶ ۴۴٫۰ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۱۷۲]
انا، گیفو ۵۴٬۸۴۴ ۵۰۴٫۱۹ ۱۰۹ ۲۰۰۴-۱۰-۲۵ [۱۷۳]
کایزو، گیفو ۳۸٬۵۳۲ ۱۱۲٫۳۱ ۳۴۳ ۲۰۰۵-۰۳-۲۸ [۱۷۴]

گونما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱۲]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
مائه‌باشی، گونما ۳۱۸٬۰۵۸ ۲۴۱٫۲۲ ۱٬۳۱۹ ۱۸۹۲-۰۴-۰۱ [۱۷۵]
تاکاساکی، گونما ۳۴۱٬۸۳۸ ۴۰۱٫۰۱ ۸۵۲ ۱۹۰۰-۰۴-۰۱ [۱۷۶]
Kiryuکیریو، گونما ۱۲۴٬۸۹۲ ۲۷۴٫۵۷ ۴۵۵ ۱۹۲۱-۰۳-۰۱ [۱۷۷]
ایسه‌ساکی، گونما ۲۰۴٬۲۴۰ ۱۳۹٫۳۳ ۱٬۴۶۶ ۱۹۴۰-۰۹-۱۳ [۱۷۸]
Otaاوتا، گونما ۲۱۴٬۰۴۹ ۱۷۶٫۴۹ ۱٬۲۱۳ ۱۹۴۸-۰۵-۰۳ [۱۷۹]
نوماتا، گونما ۵۲٬۳۱۹ ۴۴۳٫۳۷ ۱۱۸ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۸۰]
تاته‌بایاشی، گونما ۷۹٬۰۲۳ ۶۰٫۹۸ ۱٬۲۹۶ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۸۱]
فوجی‌اوکا، گونما ۶۸٬۷۱۰ ۱۸۰٫۰۹ ۳۸۲ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۱۸۲]
شیبوکاوا، گونما ۸۶٬۱۳۴ ۲۴۰٫۴۲ ۳۵۸ ۲۰۰۶-۰۲-۲۰ [۱۸۳]
آنناکا، گونما ۶۲٬۲۷۰ ۲۷۶٫۳۴ ۲۲۵ ۲۰۰۶-۰۳-۱۸ [۱۸۴]
تومی‌اوکا، گونما ۵۳٬۳۳۲ ۱۲۲٫۹۰ ۴۳۴ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۱۸۵]
میدوری، گونما ۵۱٬۹۶۴ ۲۰۸٫۲۳ ۲۵۰ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۱۸۶]

هیروشیما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱۳]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
هیروشیما ۱٬۱۶۳٬۸۰۶ ۹۰۵٫۱۳ ۱٬۲۸۶ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۱۸۷]
اونومیچی، هیروشیما ۱۴۸٬۰۸۵ ۲۸۴٫۸۵ ۵۲۰ ۱۸۹۸-۰۴-۰۱ [۱۸۸]
کوره، هیروشیما ۲۴۶٬۱۱۸ ۳۵۳٫۷۴ ۶۹۶ ۱۹۰۲-۱۰-۰۱ [۱۸۹]
فوکویاما، هیروشیما ۴۶۱٬۳۶۸ ۵۱۸٫۰۷ ۸۹۱ ۱۹۱۶-۰۷-۰۱ [۱۹۰]
میهارا، هیروشیما ۱۰۳٬۲۰۹ ۴۷۱٫۰۳ ۲۱۹ ۱۹۳۶-۱۱-۱۵ [۱۹۱]
Fuchuفوجو، هیروشیما ۴۴٬۲۱۲ ۱۹۵٫۷۱ ۲۲۶ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۱۹۲]
میوشی، هیروشیما ۵۸٬۲۶۴ ۷۷۸٫۱۹ ۷۴٫۹ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۱۹۳]
Shobaraشوبارا، هیروشیما ۴۱٬۷۴۷ ۱٬۲۴۶٫۶۰ ۳۳٫۵ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۱۹۴]
Otakeاوتاکه، هیروشیما ۲۹٬۶۶۵ ۷۸٫۵۵ ۳۷۸ ۱۹۵۴-۰۹-۰۱ [۱۹۵]
تاکه‌هارا، هیروشیما ۲۹٬۸۰۳ ۱۱۸٫۳۰ ۲۵۲ ۱۹۵۸-۱۱-۰۳ [۱۹۶]
هیگاشی‌هیروشیما، هیروشیما ۱۸۷٬۷۱۱ ۶۳۵٫۳۲ ۲۹۵ ۱۹۷۴-۰۴-۲۰ [۱۹۷]
هاتسوکاایچی، هیروشیما ۱۱۵٬۱۸۴ ۴۸۹٫۳۶ ۲۳۵ ۱۹۸۸-۰۴-۰۱ [۱۹۸]
آکیتاکاتا، هیروشیما ۳۲٬۳۲۳ ۵۳۷٫۷۹ ۶۰٫۱ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۱۹۹]
اتاجیما، هیروشیما ۲۸٬۶۰۱ ۱۰۰٫۹۷ ۲۸۳ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۲۰۰]

هوکایدو[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۷-۱۲-۳۱[۱۴]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
ساپورو، هوکایدو ۱٬۸۸۲٬۶۰۹ ۱٬۱۲۱٫۱۲ ۱٬۶۷۹ ۱۹۲۲-۰۸-۰۱ [۲۰۱]
هاکوداته، هوکایدو ۲۹۰٬۱۵۴ ۶۷۷٫۸۹ ۴۲۸ ۱۹۲۲-۰۸-۰۱ [۲۰۲]
اوتارو، هوکایدو ۱۳۸٬۸۷۶ ۲۴۳٫۳۰ ۵۷۱ ۱۹۲۲-۰۸-۰۱ [۲۰۳]
آساهیکاوا، هوکایدو ۳۵۷٬۲۲۸ ۷۴۷٫۶۰ ۴۷۸ ۱۹۲۲-۰۸-۰۱ [۲۰۴]
موروران، هوکایدو ۹۷٬۵۶۸ ۸۰٫۶۵ ۱٬۲۱۰ ۱۹۲۲-۰۸-۰۱ [۲۰۵]
اوبیهیرو، هوکایدو ۱۷۰٬۰۶۶ ۶۱۸٫۹۴ ۲۷۵ ۱۹۳۳-۰۴-۰۱ [۲۰۶]
Yubariیوباری، هوکایدو ۱۲٬۲۰۳ ۷۶۳٫۲۰ ۱۶٫۰ ۱۹۴۳-۰۴-۰۱ [۲۰۷]
ایوامیزاوا، هوکایدو ۹۲٬۳۶۴ ۴۸۱٫۱۰ ۱۹۲ ۱۹۴۳-۰۴-۰۱ [۲۰۸]
آباشیری، هوکایدو ۴۰٬۳۴۱ ۴۷۱٫۰۰ ۸۵٫۶ ۱۹۴۷-۰۲-۱۱ [۲۰۹]
روموی، هوکایدو ۲۶٬۲۹۵ ۲۹۷٫۴۴ ۸۸٫۴ ۱۹۴۷-۱۰-۰۱ [۲۱۰]
توماکومای، هوکایدو ۱۷۳٬۹۸۶ ۵۶۱٫۴۹ ۳۱۰ ۱۹۴۸-۰۴-۰۱ [۲۱۱]
واکانای، هوکایدو ۴۰٬۶۲۹ ۷۶۰٫۸۳ ۵۳٫۴ ۱۹۴۹-۰۴-۰۱ [۲۱۲]
بیبای، هوکایدو ۲۷٬۸۴۹ ۲۷۷٫۶۱ ۱۰۰ ۱۹۵۰-۰۴-۰۱ [۲۱۳]
آشی‌بتسو، هوکایدو ۱۸٬۳۱۰ ۸۶۵٫۰۲ ۲۱٫۲ ۱۹۵۳-۰۴-۰۱ [۲۱۴]
ابتسو، هوکایدو ۱۲۳٬۶۷۱ ۱۸۷٫۵۷ ۶۵۹ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۲۱۵]
آکابیرا، هوکایدو ۱۳٬۸۷۴ ۱۲۹٫۸۸ ۱۰۷ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۱۵]
مومبتسو، هوکایدو ۲۵٬۸۷۳ ۸۳۰٫۷۰ ۳۱٫۱ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۲۱۶]
میکاسا، هوکایدو ۱۱٬۴۵۴ ۳۰۲٫۶۴ ۳۷٫۸ ۱۹۵۷-۰۴-۰۱ [۲۱۷]
نمورو، هوکایدو ۳۰٬۸۸۲ ۵۱۲٫۶۳ ۶۰٫۲ ۱۹۵۷-۰۸-۰۱ [۲۱۸]
چیتوسه، هوکایدو ۹۲٬۹۲۴ ۵۹۴٫۹۵ ۱۵۶ ۱۹۵۸-۰۷-۰۱ [۲۱۹]
تاکیکاوا، هوکایدو ۴۴٬۸۹۵ ۱۱۵٫۸۲ ۳۸۸ ۱۹۵۸-۰۷-۰۱ [۲۲۰]
سوناگاوا، هوکایدو ۱۹٬۶۴۱ ۷۸٫۶۹ ۲۵۰ ۱۹۵۸-۰۷-۰۱ [۲۲۱]
اوتاشینای، هوکایدو ۴٬۹۸۸ ۵۵٫۹۹ ۸۹٫۱ ۱۹۵۸-۰۷-۰۱ [۲۲۲]
فوکاگاوا، هوکایدو ۲۴٬۷۷۷ ۵۲۹٫۲۳ ۴۶٫۸ ۱۹۶۳-۰۵-۰۱ [۲۲۳]
فورانو، هوکایدو ۲۴٬۸۹۰ ۶۰۰٫۹۷ ۴۱٫۴ ۱۹۶۶-۰۵-۰۱ [۲۲۴]
نوبوریبتسو، هوکایدو ۵۳٬۳۴۰ ۲۱۲٫۱۱ ۲۵۱ ۱۹۷۰-۰۸-۰۱ [۲۲۵]
انیوا، هوکایدو ۶۸٬۶۰۴ ۲۹۴٫۸۷ ۲۳۳ ۱۹۷۰-۱۱-۰۱ [۲۲۶]
داته، هوکایدو ۳۷٬۴۷۶ ۴۴۴٫۲۸ ۸۴٫۴ ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ [۲۲۷]
کیتاهیروشیما، هوکایدو ۶۱٬۰۹۴ ۱۱۸٫۵۴ ۵۱۵ ۱۹۹۶-۰۹-۰۱ [۲۲۸]
ایشیکاری، هوکایدو ۶۱٬۴۷۴ ۷۲۱٫۸۶ ۸۵٫۲ ۱۹۹۶-۰۹-۰۱ [۲۲۹]
شیبتسو، هوکایدو ۲۳٬۱۹۷ ۱٬۱۱۹٫۲۹ ۲۰٫۷ ۲۰۰۵-۰۹-۰۱ [۲۳۰]
کوشیرو، هوکایدو ۱۹۰٬۸۹۰ ۱٬۳۶۲٫۷۵ ۱۴۰ ۲۰۰۵-۱۰-۱۱ [۲۳۱]
هوکوتو، هوکایدو ۴۹٬۵۰۶ ۳۹۷٫۳۰ ۱۲۵ ۲۰۰۶-۰۲-۰۱ [۲۳۲]
کیتامی، هوکایدو ۱۲۷٬۳۲۸ ۱٬۴۲۷٫۵۶ ۸۹٫۲ ۲۰۰۶-۰۳-۰۵ [۲۳۳]
نایورو، هوکایدو ۳۱٬۳۰۰ ۵۳۵٫۲۳ ۵۸٫۵ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۲۳۴]

هیوگو[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱۶]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
کوبه، هیوگو ۱٬۵۳۰٬۸۴۷ ۵۵۲٫۲۳ ۲٬۷۷۲ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۲۳۵]
هیمه‌جی، هیوگو ۵۳۶٬۱۷۰ ۵۳۴٫۲۷ ۱٬۰۰۴ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۲۳۶]
آماگاساکی، هیوگو ۴۶۱٬۲۰۲ ۴۹٫۷۷ ۹٬۲۶۷ ۱۹۱۶-۰۴-۰۱ [۲۳۷]
آکاشی، هیوگو ۲۹۲٬۱۶۲ ۴۹٫۲۴ ۵٬۹۳۳ ۱۹۱۹-۱۱-۰۱ [۲۳۸]
نیشی‌نومیا، هیوگو ۴۷۷٬۰۵۶ ۹۹٫۹۶ ۴٬۷۷۲ ۱۹۲۵-۰۴-۰۱ [۲۳۹]
آشیا، هیوگو ۹۲٬۸۲۸ ۱۸٫۴۷ ۵٬۰۲۶ ۱۹۴۰-۱۱-۱۰ [۲۴۰]
ایتامی، هیوگو ۱۹۴٬۴۸۸ ۲۴٫۹۷ ۷٬۷۸۹ ۱۹۴۰-۱۱-۱۰ [۲۴۱]
آیویی، هیوگو ۳۱٬۹۷۳ ۹۰٫۴۵ ۳۵۳ ۱۹۴۲-۱۰-۰۱ [۲۴۲]
تویواوکا، هیوگو ۸۷٬۵۵۵ ۶۹۷٫۶۶ ۱۲۵ ۱۹۵۰-۰۴-۰۱ [۲۴۳]
هاکوگاوا، هیوگو ۲۶۷٬۶۳۱ ۱۳۸٫۵۱ ۱٬۹۳۲ ۱۹۵۰-۰۶-۱۵ [۲۴۴]
Akoآکو، هیوگو ۵۱٬۲۷۷ ۱۲۶٫۸۸ ۴۰۴ ۱۹۵۱-۰۹-۰۱ [۲۴۵]
تاکارازوکا، هیوگو ۲۲۲٬۰۷۱ ۱۰۱٫۸۰ ۲٬۱۸۱ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۲۴۶]
میکی، هیوگو ۸۳٬۲۴۴ ۱۷۶٫۵۸ ۴۷۱ ۱۹۵۴-۰۶-۰۱ [۲۴۷]
تاکاساگو، هیوگو ۹۴٬۱۹۸ ۳۴٫۴۰ ۲٬۷۳۸ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۲۴۸]
کاوانیشی، هیوگو ۱۵۷٬۴۶۱ ۵۳٫۴۴ ۲٬۹۴۷ ۱۹۵۴-۰۸-۰۱ [۲۴۹]
اونو، هیوگو ۴۹٬۶۶۴ ۹۲٫۹۲ ۵۳۴ ۱۹۵۴-۱۲-۰۱ [۲۵۰]
ساندا، هیوگو ۱۱۳٬۶۰۰ ۲۱۰٫۲۲ ۵۴۰ ۱۹۵۸-۰۷-۰۱ [۲۵۱]
کاسای، هیوگو ۴۸٬۴۳۵ ۱۵۰٫۹۵ ۳۲۱ ۱۹۶۷-۰۴-۰۱ [۲۵۲]
ساسایاما، هیوگو ۴۴٬۳۴۵ ۳۷۷٫۶۱ ۱۱۷ ۱۹۹۹-۰۴-۰۱ [۲۵۳]
یابو، هیوگو ۲۷٬۴۲۸ ۴۲۲٫۷۸ ۶۴٫۹ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۲۵۴]
تامبا، هیوگو ۶۹٬۲۳۳ ۴۹۳٫۲۸ ۱۴۰ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۲۵۵]
مینامی‌آواجی، هیوگو ۵۱٬۰۶۹ ۲۲۹٫۱۸ ۲۲۳ ۲۰۰۵-۰۱-۱۱ [۲۵۶]
آساگو، هیوگو ۳۴٬۰۸۴ ۴۰۲٫۹۸ ۸۴٫۶ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۲۵۷]
آواجی، هیوگو ۴۷٬۸۴۹ ۱۸۴٫۲۱ ۲۶۰ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۲۵۸]
Shisoشیسو، هیوگو ۴۲٬۳۰۲ ۶۵۸٫۶۰ ۶۴٫۲ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۲۵۹]
نیشی‌واکی، هیوگو ۴۳٬۱۲۶ ۱۳۲٫۴۷ ۳۲۶ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۲۶۰]
تاتسونو، هیوگو ۸۰٬۹۸۸ ۲۱۰٫۹۳ ۳۸۴ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۲۶۱]
سوموتو، هیوگو ۴۸٬۶۳۱ ۱۸۲٫۴۷ ۲۶۷ ۲۰۰۶-۰۲-۱۱ [۲۶۲]
Katoکاتو، هیوگو ۳۹٬۹۳۵ ۱۵۷٫۴۹ ۲۵۴ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۲۶۳]

ایباراکی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱۷]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
میتو، ایباراکی ۲۶۴٬۰۶۲ ۲۱۷٫۴۳ ۱٬۲۱۴ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۲۶۴]
هیتاچی، ایباراکی ۱۹۵٬۸۴۴ ۲۲۵٫۵۵ ۸۶۸ ۱۹۳۹-۰۹-۰۱ [۲۶۵]
تسوچی‌اورا، ایباراکی ۱۴۳٬۹۸۶ ۱۱۳٫۸۲ ۱٬۲۶۵ ۱۹۴۰-۱۱-۰۳ [۲۶۶]
Yukiیوکی، ایباراکی ۵۲٬۰۶۵ ۶۵٫۸۴ ۷۹۱ ۱۹۵۴-۰۳-۱۵ [۲۶۷]
Ryugasakiریوگاساکی، ایباراکی ۷۹٬۲۹۵ ۷۸٫۲۰ ۱٬۰۱۴ ۱۹۵۴-۰۳-۲۰ [۱۸]
شیموتسوما، ایباراکی ۴۵٬۹۱۸ ۸۰٫۸۸ ۵۶۸ ۱۹۵۴-۰۶-۰۱ [۲۶۸]
Josoجوسو، ایباراکی ۶۵٬۸۵۸ ۱۲۳٫۵۲ ۵۳۳ ۱۹۵۴-۰۷-۱۰ [۲۶۹]
Hitachiotaهیتاچی‌اوتا، ایباراکی ۵۸٬۴۶۱ ۳۷۲٫۰۱ ۱۵۷ ۱۹۵۴-۰۷-۱۵ [۲۷۰]
تاکاهاگی، ایباراکی ۳۲٬۰۳۱ ۱۹۳٫۶۵ ۱۶۵ ۱۹۵۴-۱۱-۲۳ [۲۷۱]
کیتاایباراکی، ایباراکی ۴۸٬۴۳۷ ۱۸۶٫۵۵ ۲۶۰ ۱۹۵۶-۰۳-۳۱ [۲۷۲]
توریده، ایباراکی ۱۰۹٬۹۵۳ ۶۹٫۹۶ ۱٬۵۷۲ ۱۹۷۰-۱۰-۰۱ [۲۷۳]
اوشیکو، ایباراکی ۷۹٬۲۵۴ ۵۸٫۸۸ ۱٬۳۴۶ ۱۹۸۶-۰۶-۰۱ [۲۷۴]
تسوکوبا، ایباراکی ۲۰۷٬۳۱۴ ۲۸۴٫۰۷ ۷۳۰ ۱۹۸۷-۱۱-۳۰ [۲۷۵]
هیتاچیناکا، ایباراکی ۱۵۵٬۳۳۸ ۹۹٫۰۴ ۱٬۵۶۸ ۱۹۹۴-۱۱-۰۱ [۲۷۶]
کاشیما، ایباراکی ۶۵٬۱۹۳ ۹۲٫۹۶ ۷۰۱ ۱۹۹۵-۰۹-۰۱ [۲۷۷]
ایتاکو، ایباراکی ۳۱٬۱۰۳ ۶۲٫۶۷ ۴۹۶ ۲۰۰۱-۰۴-۰۱ [۲۷۸]
موریا، ایباراکی ۵۷٬۷۹۳ ۳۵٫۶۳ ۱٬۶۲۲ ۲۰۰۲-۰۲-۰۲ [۲۷۹]
Hitachiomiyaهیتاچی‌اومیا، ایباراکی ۴۶٬۷۲۹ ۳۴۸٫۳۸ ۱۳۴ ۲۰۰۴-۱۰-۱۶ [۲۸۰]
ناکا، ایباراکی ۵۴٬۶۱۸ ۹۷٫۸۰ ۵۵۸ ۲۰۰۵-۰۱-۲۱ [۲۸۱]
Bandoباندو، ایباراکی ۵۷٬۱۲۸ ۱۲۳٫۱۸ ۴۶۴ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۲۸۲]
ایناشیکی، ایباراکی ۴۸٬۱۲۵ ۱۷۸٫۱۲ ۲۷۰ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۲۸۳]
چیکوسی، ایباراکی ۱۱۰٬۸۱۳ ۲۰۵٫۳۵ ۵۴۰ ۲۰۰۵-۰۳-۲۸ [۲۸۴]
کاسومیگائورا، ایباراکی ۴۴٬۴۵۰ ۱۱۸٫۷۷ ۳۷۴ ۲۰۰۵-۰۳-۲۸ [۲۸۵]
کامیسو، ایباراکی ۹۳٬۵۳۸ ۱۴۷٫۲۴ ۶۳۵ ۲۰۰۵-۰۸-۰۱ [۲۸۶]
نامه‌گاتا، ایباراکی ۳۹٬۱۱۷ ۱۶۶٫۳۳ ۲۳۵ ۲۰۰۵-۰۹-۰۲ [۲۸۷]
کوگا، ایباراکی ۱۴۴٬۳۹۲ ۱۲۳٫۵۸ ۱٬۱۶۸ ۲۰۰۵-۰۹-۱۲ [۲۸۸]
ایشی‌اوکا، ایباراکی ۸۰٬۵۰۲ ۲۱۳٫۳۸ ۳۷۷ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۲۸۹]
ساکوراگاوا، ایباراکی ۴۷٬۴۸۰ ۱۷۹٫۷۸ ۲۶۴ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۲۹۰]
هوکوتا، ایباراکی ۵۰٬۸۶۹ ۲۰۳٫۹۰ ۲۴۹ ۲۰۰۵-۱۰-۱۱ [۲۹۱]
کاساما، ایباراکی ۸۰٬۶۴۶ ۲۴۰٫۲۷ ۳۳۶ ۲۰۰۶-۰۳-۱۹ [۲۹۲]
تسوکوبامیرای، ایباراکی ۴۱٬۹۵۷ ۷۹٫۱۴ ۵۳۰ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۲۹۳]
اومیتاما، ایباراکی ۵۲٬۸۳۴ ۱۴۰٫۲۱ ۳۷۷ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۲۹۴]

ایشیکاوا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۱۹]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
کانازاوا، ایشیکاوا ۴۵۵٬۵۹۵ ۴۶۷٫۷۷ ۹۷۴ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۲۹۵]
نانائو، ایشیکاوا ۶۰٬۱۴۰ ۳۱۷٫۹۶ ۱۸۹ ۱۹۳۹-۰۷-۲۰ [۲۹۶]
کوماتسو، ایشیکاوا ۱۰۹٬۲۸۵ ۳۷۱٫۱۳ ۲۹۴ ۱۹۴۰-۱۲-۰۱ [۲۹۷]
سوزو، ایشیکاوا ۱۷٬۱۱۱ ۲۴۷٫۲۰ ۶۹٫۲ ۱۹۵۴-۰۷-۱۵ [۲۹۸]
هاکویی، ایشیکاوا ۲۳٬۹۶۳ ۸۱٫۹۶ ۲۹۲ ۱۹۵۸-۰۷-۰۱ [۲۹۹]
کاهوکو، ایشیکاوا ۳۴٬۷۴۷ ۶۴٫۷۶ ۵۳۷ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۳۰۰]
هاکوسان، ایشیکاوا ۱۱۰٬۵۶۳ ۷۵۵٫۱۷ ۱۴۶ ۲۰۰۵-۰۲-۰۱ [۳۰۱]
نومی، ایشیکاوا ۴۸٬۱۰۶ ۸۳٫۸۵ ۵۷۴ ۲۰۰۵-۰۲-۰۱ [۳۰۲]
کاگا، ایشیکاوا ۷۳٬۷۴۵ ۳۰۶٫۰۰ ۲۴۱ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۳۰۳]
واجیما، ایشیکاوا ۳۱٬۵۳۲ ۴۲۶٫۲۵ ۷۴٫۰ ۲۰۰۶-۰۲-۰۱ [۳۰۴]

ایواته[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۰]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
موریوکا، ایواته ۲۹۹٬۷۴۶ ۸۸۶٫۴۷ ۳۳۸ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۳۰۵]
کاماایشی، ایواته ۴۱٬۳۴۸ ۴۴۱٫۴۲ ۹۳٫۷ ۱۹۳۷-۰۵-۰۵ [۳۰۶]
Ofunatoاوفوناتو، ایواته ۴۲٬۱۱۹ ۳۲۳٫۲۸ ۱۳۰ ۱۹۵۲-۰۴-۰۱ [۳۰۷]
ریکوزنتاکاتا، ایواته ۲۳٬۹۶۱ ۲۳۲٫۲۹ ۱۰۳ ۱۹۵۵-۰۱-۰۱ [۳۰۸]
کیتاکامی، ایواته ۹۴٬۸۰۶ ۴۳۷٫۵۵ ۲۱۷ ۱۹۹۱-۰۴-۰۱ [۳۰۹]
میاکو، ایواته ۵۸٬۳۴۲ ۶۹۶٫۸۲ ۸۳٫۷ ۲۰۰۵-۰۶-۰۶ [۳۱۰]
هاچیمانتای، ایواته ۲۹٬۹۹۳ ۸۶۲٫۲۵ ۳۴٫۸ ۲۰۰۵-۰۹-۰۱ [۳۱۱]
ایچینوسکی، ایواته ۱۲۳٬۱۵۵ ۱٬۱۳۳٫۱۰ ۱۰۹ ۲۰۰۵-۰۹-۲۰ [۳۱۲]
Tonoتونو، ایواته ۳۰٬۵۸۷ ۸۲۵٫۶۲ ۳۷٫۰ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۳۱۳]
هاناماکی، ایواته ۱۰۳٬۷۱۸ ۹۰۸٫۳۲ ۱۱۴ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۳۱۴]
نینوهه، ایواته ۳۰٬۶۸۵ ۴۲۰٫۳۱ ۷۳٫۰ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۳۱۵]
Oshuاوشو، ایواته ۱۲۸٬۲۷۳ ۹۹۳٫۳۵ ۱۲۹ ۲۰۰۶-۰۲-۲۰ [۳۱۶]
کوجی، ایواته ۳۷٬۸۲۴ ۶۲۳٫۱۴ ۶۰٫۷ ۲۰۰۶-۰۳-۰۶ [۳۱۷]

کاگاوا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۱]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
تاکاماتسو، کاگاوا ۴۱۸٬۵۵۷ ۳۷۵٫۱۱ ۱٬۱۱۶ ۱۸۹۰-۰۲-۱۵ [۳۱۸]
ماروگامه، کاگاوا ۱۱۰٬۵۵۰ ۱۱۱٫۷۹ ۹۸۹ ۱۸۹۹-۰۴-۰۱ [۳۱۹]
ساکایده، کاگاوا ۵۶٬۵۰۱ ۹۲٫۴۶ ۶۱۱ ۱۹۴۲-۰۷-۰۱ [۳۲۰]
Zentsujiزنتسوجی، کاگاوا ۳۵٬۱۸۰ ۳۹٫۸۸ ۸۸۲ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۳۲۱]
سان‌اوکی، کاگاوا ۵۴٬۸۳۲ ۱۵۸٫۹۰ ۳۴۵ ۲۰۰۲-۰۴-۰۱ [۳۲۲]
هیگاشی‌کاگاوا، کاگاوا ۳۴٬۹۵۳ ۱۵۳٫۳۵ ۲۲۸ ۲۰۰۳-۰۴-۰۱ [۳۲۳]
میتویا، کاگاوا ۶۹٬۹۹۷ ۲۲۲٫۶۶ ۳۱۴ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۳۲۴]
کان‌اونجی، کاگاوا ۶۴٬۰۲۰ ۱۱۷٫۴۷ ۵۴۵ ۲۰۰۷-۰۳-۱۲ [۳۲۵]

کاگوشیما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۲]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
کاگوشیما ۶۰۵٬۱۹۶ ۵۴۷٫۰۶ ۱٬۱۰۶ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۳۲۶]
کانویا، کاگوشیما ۱۰۵٬۶۷۳ ۴۴۸٫۳۳ ۲۳۶ ۱۹۴۱-۰۵-۲۷ [۳۲۷]
ماکورازاکی، کاگوشیما ۲۴٬۴۰۰ ۷۴٫۸۸ ۳۲۶ ۱۹۴۹-۰۹-۰۱ [۳۲۸]
آکونه، کاگوشیما ۲۴٬۱۶۶ ۱۳۴٫۳۰ ۱۸۰ ۱۹۵۲-۰۴-۰۱ [۳۲۹]
ایزومی، کاگوشیما ۵۶٬۸۵۱ ۳۳۰٫۰۶ ۱۷۲ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۳۳۰]
Okuchiاوکوچی، کاگوشیما ۲۱٬۵۰۴ ۲۹۱٫۸۹ ۷۳٫۷ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۳۳۱]
ایبوسوکی، کاگوشیما ۴۵٬۴۵۵ ۱۴۹٫۰۱ ۳۰۵ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۳۳۲]
مینامی‌ساتسوما، کاگوشیما ۴۰٬۳۸۶ ۲۸۳٫۳۵ ۱۴۳ ۱۹۵۴-۰۷-۱۵ [۳۳۳]
نیشینواوموته، کاگوشیما ۱۷٬۶۶۶ ۲۰۵٫۷۵ ۸۵٫۹ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۳۳۴]
تارومیزو، کاگوشیما ۱۸٬۰۷۸ ۱۶۲٫۰۱ ۱۱۲ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۳۳۵]
ساتسوماسندای، کاگوشیما ۱۰۰٬۷۳۰ ۶۸۳٫۵۰ ۱۴۷ ۲۰۰۴-۱۰-۱۲ [۳۳۶]
هیوکی، کاگوشیما ۵۱٬۴۷۲ ۲۵۳٫۰۶ ۲۰۳ ۲۰۰۵-۰۵-۰۱ [۳۳۷]
سوئو، کاگوشیما ۴۱٬۱۷۹ ۳۹۰٫۳۹ ۱۰۵ ۲۰۰۵-۰۷-۰۱ [۳۳۸]
ایچیکی‌کوشیکینو، کاگوشیما ۳۲٬۰۷۹ ۱۱۲٫۰۴ ۲۸۶ ۲۰۰۵-۱۰-۱۱ [۳۳۹]
کیریشیما، کاگوشیما ۱۲۷٬۷۲۶ ۶۰۳٫۶۸ ۲۱۲ ۲۰۰۵-۱۱-۰۷ [۳۴۰]
شیبوشی، کاگوشیما ۳۴٬۱۰۵ ۲۸۹٫۹۳ ۱۱۸ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۳۴۱]
آمامی، کاگوشیما ۴۸٬۱۱۶ ۳۰۶٫۲۰ ۱۵۷ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۳۴۲]
Minamikyushuمینامی‌کیوشو، کاگوشیما ۴۰٬۸۹۱ ۳۵۷٫۸۵ ۱۱۴ ۲۰۰۷-۱۲-۰۱ [۳۴۳]

کاناگاوا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۳]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
یوکوهاما، کاناگاوا ۳٬۶۳۱٬۲۳۶ ۴۳۷٫۳۸ ۸٬۳۰۲ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۳۴۴]
یوکوسوکا، کاناگاوا ۴۲۱٬۳۹۷ ۱۰۰٫۶۸ ۴٬۱۸۶ ۱۹۰۷-۰۲-۱۵ [۳۴۵]
کاواساکی، کاناگاوا ۱٬۳۷۳٬۶۳۰ ۱۴۲٫۷۰ ۹٬۶۲۶ ۱۹۲۴-۰۷-۰۱ [۳۴۶]
هیراتسوکا، کاناگاوا ۲۶۰٬۴۱۹ ۶۷٫۸۳ ۳٬۸۳۹ ۱۹۳۲-۰۴-۰۱ [۳۴۷]
کاماکورا، کاناگاوا ۱۷۳٬۵۸۸ ۳۹٫۶۰ ۴٬۳۸۴ ۱۹۳۹-۱۱-۰۳ [۳۴۸]
فوجیساوا، کاناگاوا ۴۰۲٬۶۲۸ ۶۹٫۵۱ ۵٬۷۹۲ ۱۹۴۰-۱۰-۰۱ [۳۴۹]
اوداوارا، کاناگاوا ۱۹۸٬۸۴۱ ۱۱۴٫۰۹ ۱٬۷۴۳ ۱۹۴۰-۱۲-۲۰ [۳۵۰]
چیگاساکی، کاناگاوا ۲۳۱٬۰۰۵ ۳۵٫۷۱ ۶٬۴۶۹ ۱۹۴۷-۱۰-۰۱ [۳۵۱]
زوشی، کاناگاوا ۵۸٬۶۵۴ ۱۷٫۳۴ ۳٬۳۸۳ ۱۹۵۴-۰۴-۱۵ [۳۵۲]
ساگامیهارا، کاناگاوا ۷۰۶٬۳۴۲ ۳۲۸٫۸۴ ۲٬۱۴۸ ۱۹۵۴-۱۱-۲۰ [۳۵۳]
میورا، کاناگاوا ۴۹٬۳۷۱ ۳۲٫۲۸ ۱٬۵۲۹ ۱۹۵۵-۰۱-۰۱ [۳۵۴]
هادانو، کاناگاوا ۱۶۹٬۲۰۱ ۱۰۳٫۶۱ ۱٬۶۳۳ ۱۹۵۵-۰۱-۰۱ [۳۵۵]
آتسوگی، کاناگاوا ۲۲۵٬۱۶۳ ۹۳٫۸۳ ۲٬۴۰۰ ۱۹۵۵-۰۲-۰۱ [۳۵۶]
یاماتو، کاناگاوا ۲۲۳٬۱۲۷ ۲۷٫۰۶ ۸٬۲۴۶ ۱۹۵۹-۰۲-۰۱ [۳۵۷]
ایسه‌هارا، کاناگاوا ۱۰۰٬۷۷۹ ۵۵٫۵۲ ۱٬۸۱۵ ۱۹۷۱-۰۳-۰۱ [۳۵۸]
ابینا، کاناگاوا ۱۲۶٬۰۳۵ ۲۶٫۴۸ ۴٬۷۶۰ ۱۹۷۱-۱۱-۰۱ [۳۵۹]
زاما، کاناگاوا ۱۲۷٬۵۸۲ ۱۷٫۵۸ ۷٬۲۵۷ ۱۹۷۱-۱۱-۰۱ [۳۶۰]
مینامی‌آشیگارا، کاناگاوا ۴۴٬۲۸۵ ۷۶٫۹۳ ۵۷۶ ۱۹۷۲-۰۴-۰۱ [۳۶۱]
آیاسه، کاناگاوا ۸۲٬۰۸۳ ۲۲٫۲۸ ۳٬۶۸۴ ۱۹۷۸-۱۱-۰۱ [۳۶۲]

کوچی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۲-۲۹[۲۴]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
Kochiکوچی ۳۴۲٬۹۴۴ ۳۰۹٫۲۲ ۱٬۱۰۹ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۳۶۳]
سوکومو، کوچی ۲۳٬۷۷۱ ۲۸۶٫۱۱ ۸۳٫۱ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۳۶۴]
آکی، کوچی ۲۰٬۵۵۵ ۳۱۷٫۳۴ ۶۴٫۸ ۱۹۵۴-۰۸-۰۱ [۳۶۵]
توساشیمیزو، کوچی ۱۷٬۴۲۱ ۲۶۶٫۵۴ ۶۵٫۴ ۱۹۵۴-۰۸-۰۱ [۳۶۶]
سوساکی، کوچی ۲۵٬۶۷۹ ۱۳۵٫۴۶ ۱۹۰ ۱۹۵۴-۱۰-۰۱ [۳۶۷]
توسا، کوچی ۲۹٬۷۲۶ ۹۱٫۵۹ ۳۲۵ ۱۹۵۹-۰۱-۰۱ [۲۵]
موروتو، کوچی ۱۷٬۶۸۳ ۲۴۸٫۲۵ ۷۱٫۲ ۱۹۵۹-۰۳-۰۱ [۳۶۸]
نانکوکو، کوچی ۵۰٬۳۱۵ ۱۲۵٫۳۵ ۴۰۱ ۱۹۵۹-۱۰-۰۱ [۳۶۹]
شیمانتو، کوچی ۳۷٬۱۸۲ ۶۳۲٫۴۲ ۵۸٫۸ ۲۰۰۵-۰۴-۱۰ [۳۷۰]
کامی، کوچی ۲۹٬۱۴۴ ۵۳۸٫۲۲ ۵۴٫۱ ۲۰۰۶-۰۳-۰۱ [۳۷۱]
Konanکونان، کوچی ۳۴٬۰۸۴ ۱۲۶٫۴۹ ۲۶۹ ۲۰۰۶-۰۳-۰۱ [۳۷۲]

کوماموتو[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۶]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
کوماموتو ۶۷۰٬۳۴۸ ۲۶۷٫۲۳ ۲٬۵۰۹ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۳۷۳]
یاتسوشیرو، کوماموتو ۱۳۴٬۴۹۱ ۶۸۰٫۵۹ ۱۹۸ ۱۹۴۰-۰۹-۰۱ [۳۷۴]
هیتویوشی، کوماموتو ۳۶٬۵۵۶ ۲۱۰٫۵۵ ۱۷۴ ۱۹۴۲-۰۲-۱۱ [۳۷۵]
آرائو، کوماموتو ۵۵٬۵۰۵ ۵۷٫۱۵ ۹۷۱ ۱۹۴۲-۰۴-۰۱ [۳۷۶]
میناماتا، کوماموتو ۲۸٬۱۲۳ ۱۶۲٫۸۸ ۱۷۳ ۱۹۴۹-۰۴-۰۱ [۳۷۷]
تامانا، کوماموتو ۷۰٬۷۴۷ ۱۵۲٫۵۵ ۴۶۴ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۳۷۸]
یاماگا، کوماموتو ۵۶٬۷۴۱ ۲۹۹٫۶۷ ۱۸۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۳۷۹]
کیکوچی، کوماموتو ۵۱٬۴۷۱ ۲۷۶٫۶۶ ۱۸۶ ۱۹۵۸-۰۸-۰۱ [۳۸۰]
اوتو، کوماموتو ۳۷٬۸۹۷ ۷۴٫۱۹ ۵۱۱ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۳۸۱]
کامی‌آماکوسا، کوماموتو ۳۱٬۰۵۱ ۱۲۶٫۱۳ ۲۴۶ ۲۰۰۴-۰۳-۳۱ [۳۸۲]
اوکی، کوماموتو ۶۲٬۷۱۸ ۱۸۸٫۵۶ ۳۳۳ ۲۰۰۵-۰۱-۱۵ [۳۸۳]
آسو، کوماموتو ۲۹٬۱۴۹ ۳۷۶٫۲۵ ۷۷٫۵ ۲۰۰۵-۰۲-۱۱ [۳۸۴]
Koshiکوشی، کوماموتو ۵۳٬۴۹۰ ۵۳٫۱۷ ۱٬۰۰۶ ۲۰۰۶-۰۲-۲۷ [۳۸۵]
آماکوسا، کوماموتو ۹۳٬۰۴۷ ۶۸۳٫۱۷ ۱۳۶ ۲۰۰۶-۰۳-۲۷ [۳۸۶]

کیوتو[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۷]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
کیوتو ۱٬۴۶۸٬۹۰۶ ۸۲۷٫۹۰ ۱٬۷۷۴ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۳۸۷]
فوکوچی‌یاما، کیوتو ۸۰٬۸۳۶ ۵۵۲٫۵۷ ۱۴۶ ۱۹۳۷-۰۴-۰۱ [۳۸۸]
مایزورو، کیوتو ۹۰٬۴۶۱ ۳۴۲٫۱۵ ۲۶۴ ۱۹۴۳-۰۵-۲۷ [۳۸۹]
آیابه، کیوتو ۳۷٬۰۸۱ ۳۴۷٫۱۱ ۱۰۷ ۱۹۵۰-۰۸-۰۱ [۳۹۰]
اوجی، کیوتو ۱۹۱٬۲۹۷ ۶۷٫۵۵ ۲٬۸۳۲ ۱۹۵۱-۰۳-۰۱ [۳۹۱]
میازو، کیوتو ۲۰٬۵۶۵ ۱۶۹٫۳۲ ۱۲۱ ۱۹۵۴-۰۶-۰۱ [۳۹۲]
کامه‌اوکا، کیوتو ۹۳٬۶۴۱ ۲۲۴٫۹۰ ۴۱۶ ۱۹۵۵-۰۱-۰۱ [۳۹۳]
Joyoجویو، کیوتو ۸۰٬۷۹۵ ۳۲٫۷۴ ۲٬۴۶۸ ۱۹۷۲-۰۵-۰۳ [۳۹۴]
Mukoموکو، کیوتو ۵۵٬۱۳۷ ۷٫۶۷ ۷٬۱۸۹ ۱۹۷۲-۱۰-۰۱ [۳۹۵]
Nagaokakyoناگائوکاکیو، کیوتو ۷۹٬۰۳۱ ۱۹٫۱۸ ۴٬۱۲۰ ۱۹۷۲-۱۰-۰۱ [۳۹۶]
یاواتا، کیوتو ۷۳٬۸۲۲ ۲۴٫۳۷ ۳٬۰۲۹ ۱۹۷۷-۱۱-۰۱ [۳۹۷]
Kyotanabeکیوتانابه ۶۵٬۲۱۱ ۴۲٫۹۴ ۱٬۵۱۹ ۱۹۹۷-۰۴-۰۱ [۳۹۸]
Kyotangoکیوتانگو، کیوتو ۶۰٬۹۸۰ ۵۰۱٫۸۴ ۱۲۲ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۳۹۹]
نانتان، کیوتو ۳۵٬۹۳۷ ۶۱۶٫۳۱ ۵۸٫۳ ۲۰۰۶-۰۶-۰۱ [۴۰۰]
کیزوگاوا، کیوتو ۶۶٬۷۸۳ ۸۵٫۱۲ ۷۸۵ ۲۰۰۷-۰۳-۱۲ [۴۰۱]

میه[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۸]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
یوکای‌ایچی، میه ۳۰۶٬۵۸۴ ۲۰۵٫۵۳ ۱٬۴۹۲ ۱۸۹۷-۰۸-۰۱ [۴۰۲]
ماتسوساکا، میه ۱۶۹٬۵۷۱ ۶۲۳٫۸۲ ۲۷۲ ۱۹۳۳-۰۲-۰۱ [۴۰۳]
کووانا، میه ۱۴۰٬۸۱۶ ۱۳۶٫۶۱ ۱٬۰۳۱ ۱۹۳۷-۰۴-۰۱ [۴۰۴]
سوزوکا، میه ۱۹۷٬۴۳۷ ۱۹۴٫۶۷ ۱٬۰۱۴ ۱۹۴۲-۱۲-۰۱ [۴۰۵]
ناباری، میه ۸۱٬۱۸۴ ۱۲۹٫۷۶ ۶۲۶ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۴۰۶]
اوآسه، میه ۲۱٬۲۷۲ ۱۹۳٫۱۶ ۱۱۰ ۱۹۵۴-۰۶-۲۰ [۴۰۷]
کامه‌یاما، میه ۵۰٬۳۰۴ ۱۹۰٫۹۱ ۲۶۳ ۱۹۵۴-۱۰-۰۱ [۴۰۸]
توبا، میه ۲۲٬۲۸۶ ۱۰۷٫۹۸ ۲۰۶ ۱۹۵۴-۱۱-۰۱ [۴۰۹]
اینابه، میه ۴۶٬۶۷۶ ۲۱۹٫۵۸ ۲۱۳ ۲۰۰۳-۱۲-۰۱ [۴۱۰]
شیما، میه ۵۶٬۷۵۸ ۱۷۹٫۷۰ ۳۱۶ ۲۰۰۴-۱۰-۰۱ [۴۱۱]
ایگا، میه ۹۹٬۶۶۲ ۵۵۸٫۱۷ ۱۷۹ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۴۱۲]
ایسه، میه ۱۳۳٬۵۴۷ ۲۰۸٫۵۳ ۶۴۰ ۲۰۰۵-۱۱-۰۱ [۴۱۳]
کومانو، میه ۲۰٬۴۷۷ ۳۷۳٫۶۳ ۵۴٫۸ ۲۰۰۵-۱۱-۰۱ [۴۱۴]
تسو، میه ۲۸۹٬۲۱۵ ۷۱۰٫۸۱ ۴۰۷ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۴۱۵]

میاگی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۲۹]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
سندای، میاگی ۱٬۰۲۹٬۵۵۲ ۷۸۳٫۵۴ ۱٬۳۱۴ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۴۱۶]
ایشینوماکی، میاگی ۱۶۳٬۸۴۰ ۵۵۵٫۷۷ ۲۹۵ ۱۹۳۳-۰۴-۰۱ [۴۱۷]
شیئوگاما، میاگی ۵۸٬۰۵۷ ۱۷٫۸۶ ۳٬۲۵۱ ۱۹۴۱-۱۱-۲۳ [۴۱۸]
شیروایشی، میاگی ۳۸٬۶۲۹ ۲۸۶٫۴۷ ۱۳۵ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۴۱۹]
ناتوری، میاگی ۶۹٬۶۱۰ ۱۰۰٫۰۶ ۶۹۶ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۴۲۰]
کاکودا، میاگی ۳۲٬۵۵۹ ۱۴۷٫۵۸ ۲۲۱ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۴۲۱]
Tagajoتاگاجو، میاگی ۶۳٬۲۰۰ ۱۹٫۶۵ ۳٬۲۱۶ ۱۹۷۱-۱۱-۰۱ [۴۲۲]
ایوانوما، میاگی ۴۴٬۵۹۵ ۶۰٫۷۲ ۷۳۴ ۱۹۷۱-۱۱-۰۱ [۴۲۳]
تومه، میاگی ۸۶٬۹۴۰ ۵۳۶٫۳۸ ۱۶۲ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۴۲۴]
کوریهارا، میاگی ۷۷٬۸۶۲ ۸۰۴٫۹۳ ۹۶٫۷ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۴۲۵]
هیگاشی‌ماتسوشیما، میاگی ۴۳٬۲۳۸ ۱۰۱٫۸۶ ۴۲۴ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۴۲۶]
کسن‌نوما، میاگی ۶۴٬۵۷۸ ۲۲۶٫۶۷ ۲۸۵ ۲۰۰۶-۰۳-۳۱ [۴۲۷]
Osakiاوساکی، میاگی ۱۳۷٬۱۶۴ ۷۹۶٫۷۶ ۱۷۲ ۲۰۰۶-۰۳-۳۱ [۴۲۸]

میازاکی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۰]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
میازاکی ۳۶۹٬۴۷۳ ۵۹۶٫۸۰ ۶۱۹ ۱۹۲۴-۰۴-۰۱ [۴۲۹]
Miyakonojoمیاکونوجو، میازاکی ۱۶۹٬۳۸۴ ۶۵۳٫۳۱ ۲۵۹ ۱۹۲۴-۰۴-۰۱ [۴۳۰]
نوبه‌اوکا، میازاکی ۱۳۲٬۴۸۰ ۸۶۷٫۹۷ ۱۵۳ ۱۹۳۳-۰۲-۱۱ [۴۳۱]
نیچینان، میازاکی ۴۳٬۲۶۴ ۲۹۴٫۴۶ ۱۴۷ ۱۹۵۰-۰۱-۰۱ [۴۳۲]
کوبایاشی، میازاکی ۴۰٬۵۱۴ ۴۷۴٫۲۳ ۸۵٫۴ ۱۹۵۰-۰۴-۰۱ [۴۳۳]
Hyugaهیوگا، میازاکی ۶۳٬۰۶۶ ۳۳۶٫۲۹ ۱۸۸ ۱۹۵۱-۰۴-۰۱ [۴۳۴]
کوشیما، میازاکی ۲۱٬۳۸۶ ۲۹۴٫۹۶ ۷۲٫۵ ۱۹۵۴-۱۱-۰۳ [۴۳۵]
سایتو، میازاکی ۳۳٬۲۹۰ ۴۳۸٫۵۶ ۷۵٫۹ ۱۹۵۸-۱۱-۰۱ [۴۳۶]
ابینو، میازاکی ۲۲٬۴۴۵ ۲۸۳٫۰۰ ۷۹٫۳ ۱۹۷۰-۱۲-۰۱ [۴۳۷]

ناگانو[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۱]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
ماتسوموتو، ناگانو ۲۲۷٬۳۹۲ ۹۱۹٫۳۵ ۲۴۷ ۱۹۰۷-۰۵-۰۱ [۴۳۸]
اوکایا، ناگانو ۵۳٬۷۲۲ ۸۵٫۱۴ ۶۳۱ ۱۹۳۶-۰۴-۰۱ [۴۳۹]
سووا، ناگانو ۵۲٬۶۷۱ ۱۰۹٫۰۶ ۴۸۳ ۱۹۴۱-۰۸-۱۰ [۴۴۰]
سوزاکا، ناگانو ۵۳٬۰۹۷ ۱۴۹٫۸۴ ۳۵۴ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۴۴۱]
کومورو، ناگانو ۴۵٬۳۳۳ ۹۸٫۶۶ ۴۵۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۴۴۲]
کوماگانه، ناگانو ۳۴٬۶۹۶ ۱۶۵٫۹۲ ۲۰۹ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۴۴۳]
Omachiاوماچی، ناگانو ۳۱٬۲۷۶ ۵۶۴٫۹۹ ۵۵٫۴ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۴۴۴]
اییاما، ناگانو ۲۴٬۱۵۵ ۲۰۲٫۳۲ ۱۱۹ ۱۹۵۴-۰۸-۰۱ [۴۴۵]
ایدا، ناگانو ۱۰۷٬۱۲۹ ۶۵۸٫۷۶ ۱۶۳ ۱۹۵۶-۰۹-۳۰ [۴۴۶]
چینو، ناگانو ۵۷٬۳۶۳ ۲۶۶٫۴۱ ۲۱۵ ۱۹۵۸-۰۸-۰۱ [۴۴۷]
شیوجیری، ناگانو ۶۷٬۷۸۱ ۲۹۰٫۱۳ ۲۳۴ ۱۹۵۹-۰۴-۰۱ [۴۴۸]
ناگانو ۳۷۸٬۲۰۴ ۷۳۰٫۸۳ ۵۱۷ ۱۹۶۶-۱۰-۱۶ [۴۴۹]
چیکوما، ناگانو ۶۳٬۳۰۵ ۱۱۹٫۸۴ ۵۲۸ ۲۰۰۳-۰۹-۰۱ [۴۵۰]
Tomiتومی، ناگانو ۳۱٬۲۱۱ ۱۱۲٫۳۰ ۲۷۸ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۴۵۱]
ناکانو، ناگانو ۴۶٬۲۹۵ ۱۱۲٫۰۶ ۴۱۳ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۴۵۲]
ساکو، ناگانو ۱۰۰٬۰۷۷ ۴۲۳٫۹۹ ۲۳۶ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۴۵۳]
آزومینو، ناگانو ۹۷٬۰۸۴ ۳۳۱٫۸۲ ۲۹۳ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۴۵۴]
اوئدا، ناگانو ۱۶۱٬۸۸۷ ۵۵۲٫۰۰ ۲۹۳ ۲۰۰۶-۰۳-۰۶ [۴۵۵]
اینا، ناگانو ۷۱٬۹۳۷ ۶۶۷٫۸۱ ۱۰۸ ۲۰۰۶-۰۳-۳۱ [۴۵۶]

ناگازاکی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۲]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
ناگازاکی ۴۴۸٬۷۹۲ ۴۰۶٫۳۷ ۱٬۱۰۴ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۴۵۷]
ساسه‌بو، ناگازاکی ۲۵۴٬۶۵۰ ۳۶۴٫۰۰ ۷۰۰ ۱۹۰۲-۰۴-۰۱ [۴۵۸]
شیمابارا، ناگازاکی ۴۸٬۹۵۳ ۸۲٫۷۷ ۵۹۱ ۱۹۴۰-۰۴-۰۱ [۴۵۹]
Omuraاومورا، ناگازاکی ۸۹٬۶۵۰ ۱۲۶٫۳۴ ۷۱۰ ۱۹۴۲-۰۲-۱۱ [۴۶۰]
تسوشیما، ناگازاکی ۳۶٬۳۴۷ ۷۰۸٫۸۱ ۵۱٫۳ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۴۶۱]
ایکی، ناگازاکی ۳۰٬۳۵۲ ۱۳۸٫۵۰ ۲۱۹ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۴۶۲]
Gotoگوتو، ناگازاکی ۴۲٬۴۴۷ ۴۲۰٫۷۷ ۱۰۱ ۲۰۰۴-۰۸-۰۱ [۴۶۳]
ایساهایا، ناگازاکی ۱۴۲٬۶۳۵ ۳۱۲٫۲۴ ۴۵۷ ۲۰۰۵-۰۳-۰۱ [۴۶۴]
سایکای، ناگازاکی ۳۲٬۷۳۷ ۲۴۱٫۹۵ ۱۳۵ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۴۶۵]
هیرادو، ناگازاکی ۳۶٬۷۸۵ ۲۳۵٫۶۳ ۱۵۶ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۴۶۶]
اونزن، ناگازاکی ۴۸٬۷۰۱ ۲۰۶٫۹۲ ۲۳۵ ۲۰۰۵-۱۰-۱۱ [۴۶۷]
ماتسوئورا، ناگازاکی ۲۶٬۰۰۷ ۱۳۰٫۳۵ ۲۰۰ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۴۶۸]
مینامی‌شیمبارا، ناگازاکی ۵۲٬۳۴۷ ۱۶۹٫۸۸ ۳۰۸ ۲۰۰۶-۰۳-۳۱ [۴۶۹]

نارا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۳]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
نارا (ژاپن) ۳۶۷٬۳۹۳ ۲۷۶٫۸۴ ۱٬۳۲۷ ۱۸۹۸-۰۲-۰۱ [۴۷۰]
یاماتوتاکادا، نارا ۶۹٬۴۷۳ ۱۶٫۴۹ ۴٬۲۱۳ ۱۹۴۸-۰۱-۰۱ [۴۷۱]
Yamatokoriyamaیاماتوکوری‌یاما، نارا ۹۰٬۲۲۳ ۴۲٫۶۸ ۲٬۱۱۴ ۱۹۵۴-۰۱-۰۱ [۴۷۲]
تنری، نارا ۷۰٬۷۰۲ ۸۶٫۳۷ ۸۱۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۴۷۳]
کاشیهارا، نارا ۱۲۴٬۶۷۹ ۳۹٫۵۲ ۳٬۱۵۵ ۱۹۵۶-۰۲-۱۱ [۴۷۴]
ساکورای، نارا ۶۰٬۶۹۹ ۹۸٫۹۲ ۶۱۴ ۱۹۵۶-۰۹-۰۱ [۴۷۵]
Gojoگوجو، نارا ۳۶٬۰۰۲ ۲۹۲٫۰۵ ۱۲۳ ۱۹۵۷-۱۰-۱۵ [۴۷۶]
گوسه، نارا ۳۱٬۱۶۰ ۶۰٫۵۸ ۵۱۴ ۱۹۵۸-۰۳-۳۱ [۴۷۷]
ایکوما، نارا ۱۱۵٬۳۵۹ ۵۳٫۱۸ ۲٬۱۶۹ ۱۹۷۱-۱۱-۰۱ [۴۷۸]
کاشیبا، نارا ۷۲٬۹۶۷ ۲۴٫۲۳ ۳٬۰۱۱ ۱۹۹۱-۱۰-۰۱ [۴۷۹]
کاتسوراگی، نارا ۳۵٬۱۹۴ ۳۳٫۷۳ ۱٬۰۴۳ ۲۰۰۴-۱۰-۰۱ [۴۸۰]
اودا، نارا ۳۵٬۸۹۵ ۲۴۷٫۶۲ ۱۴۵ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۴۸۱]

نیگاتا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۴]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
نیگاتا ۸۱۳٬۰۵۳ ۷۲۶٫۱۰ ۱٬۱۲۰ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۴۸۲]
ناگائوکا، نیگاتا ۲۸۱٬۲۲۲ ۸۴۰٫۸۸ ۳۳۴ ۱۹۰۶-۰۴-۰۱ [۴۸۳]
کاشیوازاکی، نیگاتا ۹۳٬۵۰۶ ۴۴۲٫۷۰ ۲۱۱ ۱۹۴۰-۰۷-۰۱ [۴۸۴]
شیباتا، نیگاتا ۱۰۳٬۴۹۰ ۵۳۲٫۸۲ ۱۹۴ ۱۹۴۷-۰۱-۰۱ [۴۸۵]
اوجی‌یا، نیگاتا ۳۹٬۳۰۴ ۱۵۵٫۱۲ ۲۵۳ ۱۹۵۴-۰۳-۱۰ [۴۸۶]
کامو، نیگاتا ۳۰٬۸۰۰ ۱۳۳٫۶۸ ۲۳۰ ۱۹۵۴-۰۳-۱۰ [۴۸۷]
میتسوکه، نیگاتا ۴۲٬۱۳۹ ۷۷٫۹۶ ۵۴۱ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۴۸۸]
موراکامی، نیگاتا ۳۰٬۱۹۷ ۱۴۲٫۱۲ ۲۱۲ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۴۸۹]
Myokoمیوکو، نیگاتا ۳۶٬۸۳۷ ۴۴۵٫۵۲ ۸۲٫۷ ۱۹۵۴-۱۱-۰۱ [۴۹۰]
Joetsuجوئتسو، نیگاتا ۲۰۶٬۱۷۵ ۹۷۳٫۳۲ ۲۱۲ ۱۹۷۱-۰۴-۲۹ [۴۹۱]
سادو، نیگاتا ۶۵٬۰۳۷ ۸۵۵٫۲۶ ۷۶٫۰ ۲۰۰۴-۰۳-۰۱ [۴۹۲]
آگانو، نیگاتا ۴۶٬۱۵۸ ۱۹۲٫۷۲ ۲۴۰ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۴۹۳]
اوئونوما، نیگاتا ۴۲٬۳۳۴ ۹۴۶٫۹۳ ۴۴٫۷ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۴۹۴]
مینامی‌اوئونوما، نیگاتا ۶۲٬۵۱۸ ۵۸۴٫۸۲ ۱۰۷ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۴۹۵]
ایتویی‌گاوا، نیگاتا ۴۸٬۶۵۳ ۷۴۶٫۲۴ ۶۵٫۲ ۲۰۰۵-۰۳-۱۹ [۴۹۶]
Tokamachiتوکاماچی، نیگاتا ۶۰٬۴۸۰ ۵۸۹٫۹۲ ۱۰۳ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۴۹۷]
Sanjoسانجو، نیگاتا ۱۰۳٬۱۹۹ ۴۳۲٫۰۱ ۲۳۹ ۲۰۰۵-۰۵-۰۱ [۴۹۸]
تاینای، نیگاتا ۳۲٬۱۶۵ ۲۶۵٫۱۸ ۱۲۱ ۲۰۰۵-۰۹-۰۱ [۴۹۹]
گوسن، نیگاتا ۵۵٬۹۳۶ ۳۵۱٫۸۷ ۱۵۹ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۵۰۰]
تسوبامه، نیگاتا ۸۲٬۹۱۰ ۱۱۰٫۸۸ ۷۴۸ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۵۰۱]

اوئیتا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۵]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
Oitaاوئیتا ۴۶۷٬۲۶۷ ۵۰۱٫۲۵ ۹۳۲ ۱۹۱۱-۰۴-۰۱ [۵۰۲]
بپو، اوئیتا ۱۲۷٬۳۴۵ ۱۲۵٫۱۵ ۱٬۰۱۸ ۱۹۲۴-۰۴-۰۱ [۵۰۳]
ناکاتسو، اوئیتا ۸۴٬۱۷۹ ۴۹۱٫۰۹ ۱۷۱ ۱۹۲۹-۰۴-۲۰ [۵۰۴]
هیتا، اوئیتا ۷۲٬۶۰۱ ۶۶۶٫۱۹ ۱۰۹ ۱۹۴۰-۱۲-۱۱ [۵۰۵]
سایکی، اوئیتا ۷۸٬۶۷۵ ۹۰۳٫۴۴ ۸۷٫۱ ۱۹۴۱-۰۴-۲۹ [۵۰۶]
اوسوکی، اوئیتا ۴۲٬۴۶۴ ۲۹۱٫۰۷ ۱۴۶ ۱۹۵۰-۰۴-۰۱ [۵۰۷]
تسوکومی، اوئیتا ۲۰٬۵۶۱ ۷۹٫۵۳ ۲۵۹ ۱۹۵۱-۰۴-۰۱ [۵۰۸]
تاکه‌تا، اوئیتا ۲۵٬۴۴۹ ۴۷۷٫۵۹ ۵۳٫۳ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۵۰۹]
بونگوتاکادا، اوئیتا ۲۴٬۴۸۴ ۲۰۶٫۶۴ ۱۱۸ ۱۹۵۴-۰۵-۳۱ [۵۱۰]
اوسا، اوئیتا ۵۹٬۹۷۱ ۴۳۹٫۱۲ ۱۳۷ ۱۹۶۷-۰۴-۰۱ [۵۱۱]
Bungo-onoبونگو-اونو، اوئیتا ۴۰٬۴۰۹ ۶۰۳٫۳۶ ۶۷٫۰ ۲۰۰۵-۰۳-۳۱ [۵۱۲]
کیتسوکی، اوئیتا ۳۳٬۴۶۵ ۲۸۰٫۰۱ ۱۲۰ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۵۱۳]
یوفو، اوئیتا ۳۵٬۲۹۸ ۳۱۹٫۱۶ ۱۱۱ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۵۱۴]
کونی‌ساکی، اوئیتا ۳۳٬۴۷۳ ۳۱۷٫۸۱ ۱۰۵ ۲۰۰۶-۰۳-۳۱ [۵۱۵]

اوکایاما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۶]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
اوکایاما ۷۰۱٬۲۹۳ ۷۸۹٫۹۱ ۸۸۷ ۱۸۸۹-۰۶-۰۱ [۵۱۶]
کوراشیکی، اوکایاما ۴۷۲٬۴۵۲ ۳۵۴٫۷۱ ۱٬۳۳۲ ۱۹۲۸-۰۴-۰۱ [۵۱۷]
تسویاما، اوکایاما ۱۰۹٬۴۹۳ ۵۰۶٫۳۶ ۲۱۶ ۱۹۲۹-۰۲-۱۱ [۵۱۸]
تامانو، اوکایاما ۶۵٬۷۲۳ ۱۰۳٫۶۳ ۶۳۴ ۱۹۴۰-۰۸-۰۳ [۵۱۹]
کاسائوکا، اوکایاما ۵۵٬۹۸۷ ۱۳۶٫۰۳ ۴۱۲ ۱۹۵۲-۰۴-۰۱ [۵۲۰]
ایبارا، اوکایاما ۴۴٬۴۲۳ ۲۴۳٫۳۶ ۱۸۳ ۱۹۵۳-۰۴-۰۱ [۵۲۱]
Sojaسوجا، اوکایاما ۶۶٬۷۸۹ ۲۱۲٫۰۰ ۳۱۵ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۵۲۲]
تاکاهاشی، اوکایاما ۳۷٬۵۷۳ ۵۴۷٫۰۱ ۶۸٫۷ ۱۹۵۴-۰۵-۰۱ [۵۲۳]
نی‌ایمی، اوکایاما ۳۵٬۰۲۲ ۷۹۳٫۲۷ ۴۴٫۱ ۱۹۵۴-۰۶-۰۱ [۵۲۴]
بیزن، اوکایاما ۳۹٬۱۱۷ ۲۵۸٫۲۳ ۱۵۱ ۱۹۷۱-۰۴-۰۱ [۵۲۵]
ستوئوچی، اوکایاما ۳۸٬۶۴۵ ۱۲۵٫۵۳ ۳۰۸ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۵۲۶]
آکایوا، اوکایاما ۴۳٬۷۴۲ ۲۰۹٫۴۳ ۲۰۹ ۲۰۰۵-۰۳-۰۷ [۵۲۷]
مانیوا، اوکایاما ۵۰٬۴۰۵ ۸۲۸٫۴۳ ۶۰٫۸ ۲۰۰۵-۰۳-۳۱ [۵۲۸]
میماساکا، اوکایاما ۳۱٬۵۵۰ ۴۲۹٫۱۹ ۷۳٫۵ ۲۰۰۵-۰۳-۳۱ [۵۲۹]
آساکوچی، اوکایاما ۳۷٬۱۰۸ ۶۶٫۴۶ ۵۵۸ ۲۰۰۶-۰۳-۲۱ [۵۳۰]

اوکیناوا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۷]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
ناها، اوکیناوا ۳۱۴٬۱۶۲ ۳۹٫۲۳ ۷٬۹۶۳ ۱۹۲۱-۰۵-۲۰ [۵۳۱]
ایشیگاکی، اوکیناوا ۴۶٬۴۸۹ ۲۲۹٫۰۰ ۱۹۵ ۱۹۴۷-۰۷-۱۰ [۵۳۲]
گینووان، اوکیناوا ۹۱٬۲۳۳ ۱۹٫۷۰ ۴٬۵۶۹ ۱۹۶۲-۰۷-۰۱ [۵۳۳]
اوراسوئه، اوکیناوا ۱۰۸٬۰۵۲ ۱۹٫۰۹ ۵٬۵۱۶ ۱۹۷۰-۰۷-۰۱ [۵۳۴]
ناگو، اوکیناوا ۶۰٬۵۹۸ ۲۱۰٫۳۰ ۲۷۸ ۱۹۷۰-۰۸-۰۱ [۵۳۵]
ایتومان، اوکیناوا ۵۶٬۱۷۱ ۴۶٫۶۳ ۱٬۲۰۰ ۱۹۷۱-۱۲-۰۱ [۵۳۶]
اوکیناوا ۱۲۸٬۴۲۱ ۴۹٫۰۰ ۲٬۵۶۵ ۱۹۷۴-۰۴-۰۱ [۵۳۷]
تومیگوسوکو، اوکیناوا ۵۴٬۵۸۶ ۱۹٫۴۵ ۲٬۷۵۱ ۲۰۰۲-۰۴-۰۱ [۵۳۸]
اوروما، اوکیناوا ۱۱۴٬۰۸۷ ۸۶٫۰۳ ۱٬۳۱۳ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۵۳۹]
میاکوجیما، اوکیناوا ۵۲٬۷۷۷ ۲۰۴٫۵۴ ۲۷۵ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۵۴۰]
Nanjoنانجو، اوکیناوا ۳۹٬۴۵۸ ۴۹٫۷۰ ۸۱۹ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۵۴۱]

اوساکا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۸]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
اوساکا ۲٬۶۴۵٬۳۰۵ ۲۲۲٫۳۰ ۱۱٬۹۰۰ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۵۴۲]
ساکای ۸۳۵٬۳۳۳ ۱۴۹٫۹۹ ۵٬۵۶۹ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۵۴۳]
کیشی‌وادا، اوساکا ۲۰۰٬۵۳۸ ۷۲٫۲۴ ۲٬۷۷۶ ۱۹۲۲-۱۱-۰۱ [۵۴۴]
تویوناکا، اوساکا ۳۸۷٬۲۶۹ ۳۶٫۳۸ ۱۰٬۶۴۵ ۱۹۳۶-۱۰-۱۵ [۵۴۵]
ایکه‌دا، اوساکا ۱۰۴٬۴۲۶ ۲۲٫۰۹ ۴٬۷۲۷ ۱۹۳۹-۰۴-۲۹ [۵۴۶]
سوئیتا، اوساکا ۳۵۴٬۶۰۰ ۳۶٫۱۱ ۹٬۸۲۰ ۱۹۴۰-۰۴-۰۱ [۵۴۷]
Izumiotsuایزومی‌اوتسو، اوساکا ۷۸٬۰۱۴ ۱۲٫۸۰ ۶٬۰۹۵ ۱۹۴۲-۰۴-۰۱ [۵۴۸]
تاکاتسوکی، اوساکا ۳۵۴٬۲۲۸ ۱۰۵٫۳۱ ۳٬۳۶۴ ۱۹۴۳-۰۱-۰۱ [۵۴۹]
کایزوکا، اوساکا ۹۰٬۴۴۷ ۴۳٫۹۹ ۲٬۰۵۶ ۱۹۴۳-۰۵-۰۱ [۵۵۰]
موریگوچی، اوساکا ۱۴۶٬۲۹۴ ۱۲٫۷۳ ۱۱٬۴۹۲ ۱۹۴۶-۱۱-۰۱ [۵۵۱]
هیراکاتا، اوساکا ۴۰۶٬۲۰۱ ۶۵٫۰۸ ۶٬۲۴۲ ۱۹۴۷-۰۸-۰۱ [۵۵۲]
ایباراکی، اوساکا ۲۷۲٬۲۴۰ ۷۶٫۵۲ ۳٬۵۵۸ ۱۹۴۸-۰۱-۰۱ [۵۵۳]
یائو، اوساکا ۲۷۳٬۲۴۴ ۴۱٫۷۱ ۶٬۵۵۱ ۱۹۴۸-۰۴-۰۱ [۵۵۴]
ایزومی‌سانو، اوساکا ۹۹٬۶۳۶ ۵۵٫۰۳ ۱٬۸۱۱ ۱۹۴۸-۰۴-۰۱ [۵۵۵]
توندابایاشی، اوساکا ۱۲۲٬۲۰۵ ۳۹٫۶۶ ۳٬۰۸۱ ۱۹۵۰-۰۴-۰۱ [۵۵۶]
نه‌یاگاوا، اوساکا ۲۳۹٬۰۲۹ ۲۴٫۷۳ ۹٬۶۶۶ ۱۹۵۱-۰۵-۰۳ [۵۵۷]
کاواچی‌ناگانو، اوساکا ۱۱۴٬۴۲۸ ۱۰۹٫۶۱ ۱٬۰۴۴ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۵۵۸]
ماتسوبارا، اوساکا ۱۲۵٬۲۷۴ ۱۶٫۶۶ ۷٬۵۱۹ ۱۹۵۵-۰۲-۰۱ [۵۵۹]
Daitoدایتو، اوساکا ۱۲۵٬۸۴۷ ۱۸٫۲۷ ۶٬۸۸۸ ۱۹۵۶-۰۴-۰۱ [۵۶۰]
ایزومی، اوساکا ۱۷۹٬۳۵۲ ۸۴٫۹۸ ۲٬۱۱۰ ۱۹۵۶-۰۹-۰۱ [۵۶۱]
مینو، اوساکا ۱۲۷٬۷۵۷ ۴۷٫۸۴ ۲٬۶۷۱ ۱۹۵۶-۱۲-۰۱ [۵۶۲]
کاشی‌وارا، اوساکا ۷۵٬۸۷۵ ۲۵٫۳۹ ۲٬۹۸۸ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۵۶۳]
هابی‌کینو، اوساکا ۱۱۸٬۲۸۱ ۲۶٫۴۴ ۴٬۴۷۴ ۱۹۵۹-۰۱-۱۵ [۵۶۴]
کادوما، اوساکا ۱۳۰٬۰۲۶ ۱۲٫۲۸ ۱۰٬۵۸۸ ۱۹۶۳-۰۸-۰۱ [۵۶۵]
ستسو، اوساکا ۸۴٬۳۳۰ ۱۴٫۸۸ ۵٬۶۶۷ ۱۹۶۶-۱۱-۰۱ [۵۶۶]
تاکایشی، اوساکا ۶۰٬۰۷۷ ۱۱٫۳۵ ۵٬۲۹۳ ۱۹۶۶-۱۱-۰۱ [۵۶۷]
فوجی‌ایدرا، اوساکا ۶۵٬۸۹۲ ۸٫۸۹ ۷٬۴۱۲ ۱۹۶۶-۱۱-۰۱ [۵۶۸]
Higashiosakaهیگاشی‌اوساکا، اوساکا ۵۰۹٬۱۵۷ ۶۱٫۸۱ ۸٬۲۳۷ ۱۹۶۷-۰۲-۰۱ [۵۶۹]
سن‌نان، اوساکا ۶۴٬۹۱۶ ۴۸٫۴۸ ۱٬۳۳۹ ۱۹۷۰-۰۷-۰۱ [۵۷۰]
Shijonawateشیجوناواته، اوساکا ۵۷٬۲۳۹ ۱۸٫۷۴ ۳٬۰۵۴ ۱۹۷۰-۰۷-۰۱ [۵۷۱]
کاتانو، اوساکا ۷۷٬۸۵۳ ۲۵٫۵۵ ۳٬۰۴۷ ۱۹۷۱-۱۱-۰۳ [۵۷۲]
Osakasayamaاوساکاسایاما، اوساکا ۵۸٬۶۶۱ ۱۱٫۸۶ ۴٬۹۴۶ ۱۹۸۷-۱۰-۰۱ [۵۷۳]
هان‌نان، اوساکا ۵۶٬۸۵۳ ۳۶٫۱۰ ۱٬۵۷۵ ۱۹۹۱-۱۰-۰۱ [۵۷۴]

ساگا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۳۹]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
توسو، ساگا ۶۶٬۸۴۲ ۷۱٫۷۳ ۹۳۲ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۵۷۵]
ایماری، ساگا ۵۷٬۶۰۴ ۲۵۴٫۹۹ ۲۲۶ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۵۷۶]
کاشیما، ساگا ۳۱٬۳۲۶ ۱۱۲٫۱۰ ۲۷۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۵۷۷]
تاکو، ساگا ۲۲٬۱۶۵ ۹۶٫۹۳ ۲۲۹ ۱۹۵۴-۰۵-۰۱ [۵۷۸]
کاراتسو، ساگا ۱۲۹٬۱۹۴ ۴۸۷٫۴۵ ۲۶۵ ۲۰۰۵-۰۱-۰۱ [۵۷۹]
اوگی، ساگا ۴۵٬۵۱۶ ۹۵٫۸۵ ۴۷۵ ۲۰۰۵-۰۳-۰۱ [۵۸۰]
ساگا ۲۳۹٬۹۳۲ ۴۳۱٫۴۲ ۵۵۶ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۵۸۱]
اورشینو، ساگا ۲۹٬۶۴۴ ۱۲۶٫۵۱ ۲۳۴ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۵۸۲]
تاکه‌ئو، ساگا ۵۰٬۷۸۸ ۱۹۵٫۴۴ ۲۶۰ ۲۰۰۶-۰۳-۰۱ [۵۸۳]
کانزاکی، ساگا ۳۳٬۴۴۹ ۱۲۵٫۰۱ ۲۶۸ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۵۸۴]

سایتاما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۰]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
کاواگوئه، سایتاما ۳۳۵٬۶۹۳ ۱۰۹٫۱۶ ۳٬۰۷۵ ۱۹۲۲-۱۲-۰۱ [۵۸۵]
کاواگوچی، سایتاما ۴۹۲٬۶۷۵ ۵۵٫۷۵ ۸٬۸۳۷ ۱۹۳۳-۰۴-۰۱ [۵۸۶]
Gyodaگیودا، سایتاما ۸۷٬۴۶۲ ۶۷٫۳۷ ۱٬۲۹۸ ۱۹۴۹-۰۵-۰۳ [۵۸۷]
چیچیبو، سایتاما ۶۹٬۱۳۹ ۵۷۷٫۶۹ ۱۲۰ ۱۹۵۰-۰۴-۰۱ [۵۸۸]
توکوروزاوا، سایتاما ۳۳۸٬۵۶۰ ۷۱٫۹۹ ۴٬۷۰۳ ۱۹۵۰-۱۱-۰۳ [۵۸۹]
Hannoهان‌نو، سایتاما ۸۴٬۰۵۳ ۱۹۳٫۱۶ ۴۳۵ ۱۹۵۴-۰۱-۰۱ [۵۹۰]
کازو، سایتاما ۶۷٬۸۶۲ ۵۹٫۴۰ ۱٬۱۴۲ ۱۹۵۴-۰۵-۰۳ [۵۹۱]
هیگاشی‌ماتسویاما، سایتاما ۹۰٬۸۴۰ ۶۵٫۳۳ ۱٬۳۹۰ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۵۹۲]
سایاما، سایتاما ۱۵۶٬۶۳۴ ۴۹٫۰۴ ۳٬۱۹۴ ۱۹۵۴-۰۷-۰۱ [۵۹۳]
Hanyuهانیو، سایتاما ۵۶٬۸۲۰ ۵۸٫۵۵ ۹۷۰ ۱۹۵۴-۰۹-۰۱ [۵۹۴]
Konosuکوئون‌اوسو، سایتاما ۱۱۹٬۷۶۸ ۶۷٫۴۹ ۱٬۷۷۵ ۱۹۵۴-۰۹-۳۰ [۵۹۵]
آگه‌ئو، سایتاما ۲۲۲٬۴۷۹ ۴۵٫۵۵ ۴٬۸۸۴ ۱۹۵۸-۰۷-۱۵ [۵۹۶]
Sokaسوکا، سایتاما ۲۳۷٬۹۶۴ ۲۷٫۴۲ ۸٬۶۷۸ ۱۹۵۸-۱۱-۰۱ [۵۹۷]
کوشیگایا، سایتاما ۳۱۸٬۵۹۲ ۶۰٫۳۱ ۵٬۲۸۳ ۱۹۵۸-۱۱-۰۳ [۵۹۸]
وارابی، سایتاما ۷۰٬۴۱۰ ۵٫۱۰ ۱۳٬۸۰۶ ۱۹۵۹-۰۴-۰۱ [۵۹۹]
تودا، سایتاما ۱۱۸٬۵۹۱ ۱۸٫۱۷ ۶٬۵۲۷ ۱۹۶۶-۱۰-۰۱ [۶۰۰]
ایروما، سایتاما ۱۴۸٬۲۰۳ ۴۴٫۷۴ ۳٬۳۱۳ ۱۹۶۶-۱۱-۰۱ [۶۰۱]
هاتوگایا، سایتاما ۶۰٬۲۰۸ ۶٫۲۲ ۹٬۶۸۰ ۱۹۶۷-۰۳-۰۱ [۶۰۲]
آساکا، سایتاما ۱۲۶٬۹۰۲ ۱۸٫۳۸ ۶٬۹۰۴ ۱۹۶۷-۰۳-۱۵ [۶۰۳]
شیکی، سایتاما ۶۸٬۵۳۱ ۹٫۰۶ ۷٬۵۶۴ ۱۹۷۰-۱۰-۲۶ [۶۰۴]
Wakoواکو، سایتاما ۷۸٬۵۷۵ ۱۱٫۰۴ ۷٬۱۱۷ ۱۹۷۰-۱۰-۳۱ [۶۰۵]
نی‌ایزا، سایتاما ۱۵۵٬۹۲۶ ۲۲٫۸۰ ۶٬۸۳۹ ۱۹۷۰-۱۱-۰۱ [۶۰۶]
اوکه‌گاوا، سایتاما ۷۴٬۷۰۳ ۲۵٫۲۶ ۲٬۹۵۷ ۱۹۷۰-۱۱-۰۳ [۴۱]
کوکی، سایتاما ۷۱٬۶۶۷ ۲۵٫۳۵ ۲٬۸۲۷ ۱۹۷۱-۱۰-۰۱ [۶۰۷]
کیتاموتو، سایتاما ۶۹٬۹۰۳ ۱۹٫۸۴ ۳٬۵۲۳ ۱۹۷۱-۱۱-۰۳ [۶۰۸]
یاشیئو، سایتاما ۷۸٬۶۰۱ ۱۸٫۰۳ ۴٬۳۵۹ ۱۹۷۲-۰۱-۱۵ [۶۰۹]
فوجیمی، سایتاما ۱۰۵٬۲۸۶ ۱۹٫۷۰ ۵٬۳۴۴ ۱۹۷۲-۰۴-۱۰ [۶۱۰]
میساتو، سایتاما ۱۲۸٬۹۵۶ ۳۰٫۱۶ ۴٬۲۷۶ ۱۹۷۲-۰۵-۰۳ [۶۱۱]
هاسودا، سایتاما ۶۳٬۳۷۵ ۲۷٫۲۷ ۲٬۳۲۴ ۱۹۷۲-۱۰-۰۱ [۶۱۲]
ساکادو، سایتاما ۹۹٬۶۸۰ ۴۰٫۹۷ ۲٬۴۳۳ ۱۹۷۶-۰۹-۰۱ [۶۱۳]
ساته، سایتاما ۵۳٬۴۸۵ ۳۳٫۹۵ ۱٬۵۷۵ ۱۹۸۶-۱۰-۰۱ [۶۱۴]
تسوروگاشیما، سایتاما ۷۰٬۱۳۱ ۱۷٫۷۳ ۳٬۹۵۵ ۱۹۹۱-۰۹-۰۱ [۶۱۵]
هیداکه، سایتاما ۵۵٬۴۵۴ ۴۷٫۵۰ ۱٬۱۶۷ ۱۹۹۱-۱۰-۰۱ [۶۱۶]
یوشیکاوا، سایتاما ۶۳٬۰۵۰ ۳۱٫۶۲ ۱٬۹۹۴ ۱۹۹۶-۰۴-۰۱ [۶۱۷]
سایتاما ۱٬۱۹۲٬۴۱۸ ۲۱۷٫۴۹ ۵٬۴۸۳ ۲۰۰۱-۰۵-۰۱ [۶۱۸]
کوماگایا، سایتاما ۲۰۴٬۸۵۳ ۱۵۹٫۸۸ ۱٬۲۸۱ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۶۱۹]
کاسوکابه، سایتاما ۲۳۶٬۸۵۴ ۶۵٫۹۸ ۳٬۵۹۰ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۶۲۰]
فوجیمینو، سایتاما ۱۰۳٬۷۲۴ ۱۴٫۶۷ ۷٬۰۷۰ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۶۲۱]
فوکایا، سایتاما ۱۴۶٬۱۲۸ ۱۳۷٫۵۸ ۱٬۰۶۲ ۲۰۰۶-۰۱-۰۱ [۶۲۲]
Honjoهونجو، سایتاما ۸۱٬۸۰۵ ۸۹٫۷۱ ۹۱۲ ۲۰۰۶-۰۱-۱۰ [۶۲۳]

شیگا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۲]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
Otsuاتسو، شیگا ۳۲۹٬۰۲۴ ۴۶۴٫۱۰ ۷۰۹ ۱۸۹۸-۱۰-۰۱ [۶۲۴]
هیکونه، شیگا ۱۱۰٬۹۴۵ ۱۹۶٫۸۴ ۵۶۴ ۱۹۳۷-۰۲-۱۱ [۶۲۵]
Omihachimanاومیهاچیمان، شیگا ۶۹٬۱۱۶ ۱۵۳٫۰۹ ۴۵۱ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۶۲۶]
کوساتسو، شیگا ۱۲۳٬۵۱۲ ۶۷٫۹۲ ۱٬۸۱۸ ۱۹۵۴-۱۰-۱۵ [۶۲۷]
موری‌یاما، شیگا ۷۴٬۲۶۳ ۵۴٫۸۱ ۱٬۳۵۵ ۱۹۷۰-۰۷-۰۱ [۶۲۸]
Rittoریتو، شیگا ۶۲٬۳۵۳ ۵۲٫۷۵ ۱٬۱۸۲ ۲۰۰۱-۱۰-۰۱ [۶۲۹]
Kokaکوکا، شیگا ۹۴٬۰۰۷ ۴۸۱٫۶۹ ۱۹۵ ۲۰۰۴-۱۰-۰۱ [۶۳۰]
یاسو، شیگا ۴۹٬۸۲۱ ۸۱٫۰۷ ۶۱۵ ۲۰۰۴-۱۰-۰۱ [۶۳۱]
کونان، شیگا ۵۵٬۱۴۴ ۷۰٫۴۹ ۷۸۲ ۲۰۰۴-۱۰-۰۱ [۶۳۲]
تاکاشیما، شیگا ۵۲٬۹۶۷ ۶۹۳٫۰۰ ۷۶٫۴ ۲۰۰۵-۰۱-۰۱ [۶۳۳]
Higashiomiهیگاشی‌اومی، شیگا ۱۱۷٬۴۸۷ ۳۸۸٫۵۸ ۳۰۲ ۲۰۰۵-۰۲-۱۱ [۶۳۴]
مایبارا، شیگا ۴۰٬۷۵۷ ۲۵۰٫۴۶ ۱۶۳ ۲۰۰۵-۰۲-۱۴ [۶۳۵]
ناگاهاما، شیگا ۸۳٬۵۵۵ ۲۴۷٫۰۱ ۳۳۸ ۲۰۰۶-۰۲-۱۳ [۶۳۶]

شیمانه[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۳]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
ماتسوئه ۱۹۵٬۸۷۵ ۵۳۰٫۲۷ ۳۶۹ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۶۳۷]
ایزومو ۱۴۶٬۱۱۵ ۵۴۳٫۴۸ ۲۶۹ ۱۹۴۱-۱۱-۰۳ [۶۳۸]
ماسودا، شیمانه ۵۰٬۹۸۰ ۷۳۳٫۱۶ ۶۹٫۵ ۱۹۵۲-۰۸-۰۱ [۴۴]
یاسوگی، شیمانه ۴۲٬۹۹۷ ۴۲۰٫۹۷ ۱۰۲ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۶۳۹]
Gotsuگوتسو، شیمانه ۲۶٬۹۵۸ ۲۶۸٫۵۱ ۱۰۰ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۶۴۰]
اون‌نان، شیمانه ۴۳٬۲۶۹ ۵۵۳٫۳۷ ۷۸٫۲ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۶۴۱]
هامادا، شیمانه ۶۱٬۳۲۵ ۶۸۹٫۶۰ ۸۸٫۹ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۶۴۲]
Odaاودا، شیمانه ۳۹٬۵۹۳ ۴۳۶٫۱۱ ۹۰٫۸ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۶۴۳]

شیزوئوکا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۵]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
شیزوئوکا ۷۱۰٬۹۴۴ ۱٬۳۸۸٫۷۸ ۵۱۲ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۶۴۴]
هاماماتسو، شیزوئوکا ۸۱۱٬۴۳۱ ۱٬۵۱۱٫۱۷ ۵۳۷ ۱۹۱۱-۰۷-۰۱ [۶۴۵]
نومازو، شیزوئوکا ۲۰۶٬۸۱۸ ۱۸۷٫۱۱ ۱٬۱۰۵ ۱۹۲۳-۰۷-۰۱ [۶۴۶]
آتامی، شیزوئوکا ۴۰٬۵۲۴ ۶۱٫۵۶ ۶۵۸ ۱۹۳۷-۰۴-۱۰ [۶۴۷]
میشیما، شیزوئوکا ۱۱۲٬۳۲۰ ۶۲٫۱۳ ۱٬۸۰۸ ۱۹۴۱-۰۴-۲۹ [۶۴۸]
فوجی‌نومیا، شیزوئوکا ۱۲۲٬۱۲۲ ۳۱۴٫۸۱ ۳۸۸ ۱۹۴۲-۰۶-۰۱ [۶۴۹]
Itoایتو، شیزوئوکا ۷۲٬۰۳۸ ۱۲۴٫۱۳ ۵۸۰ ۱۹۴۷-۰۸-۱۰ [۶۵۰]
شیمادا، شیزوئوکا ۹۵٬۷۶۲ ۱۹۵٫۴۰ ۴۹۰ ۱۹۴۸-۰۱-۰۱ [۶۵۱]
ایواتا، شیزوئوکا ۱۷۲٬۵۸۳ ۱۶۴٫۰۸ ۱٬۰۵۲ ۱۹۴۸-۰۴-۰۱ [۶۵۲]
یایزو، شیزوئوکا ۱۲۰٬۳۳۱ ۴۶٫۰۱ ۲٬۶۱۵ ۱۹۵۱-۰۳-۰۱ [۶۵۳]
کاکه‌گاوا، شیزوئوکا ۱۱۸٬۶۶۰ ۲۶۵٫۶۳ ۴۴۷ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۶۵۴]
فوجی‌ئدا، شیزوئوکا ۱۲۹٬۶۳۷ ۱۴۰٫۷۴ ۹۲۱ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۶۵۵]
گوتنبا، شیزوئوکا ۸۸٬۰۷۸ ۱۹۴٫۶۳ ۴۵۳ ۱۹۵۵-۰۲-۱۱ [۶۵۶]
فوکورویی، شیزوئوکا ۸۵٬۱۶۳ ۱۰۸٫۵۶ ۷۸۴ ۱۹۵۸-۱۱-۰۳ [۶۵۷]
فوجی، شیزوئوکا ۲۳۷٬۲۷۹ ۲۱۴٫۱۰ ۱٬۱۰۸ ۱۹۶۶-۱۱-۰۱ [۶۵۸]
شیمودا، شیزوئوکا ۲۵٬۷۸۴ ۱۰۴٫۷۰ ۲۴۶ ۱۹۷۱-۰۱-۰۱ [۶۵۹]
سوسونو، شیزوئوکا ۵۳٬۷۴۰ ۱۳۸٫۳۹ ۳۸۸ ۱۹۷۱-۰۱-۰۱ [۶۶۰]
کوسای، شیزوئوکا ۴۴٬۵۴۵ ۵۵٫۰۸ ۸۰۹ ۱۹۷۲-۰۱-۰۱ [۶۶۱]
ایزو، شیزوئوکا ۳۵٬۹۱۱ ۳۶۳٫۹۷ ۹۸٫۷ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۶۶۲]
اومائه‌زاکی، شیزوئوکا ۳۵٬۰۱۵ ۶۵٫۸۵ ۵۳۲ ۲۰۰۴-۰۴-۰۱ [۶۶۳]
کیکوگاوا، شیزوئوکا ۴۷٬۷۰۲ ۹۴٫۲۴ ۵۰۶ ۲۰۰۵-۰۱-۱۷ [۶۶۴]
ایزونوکونی، شیزوئوکا ۴۹٬۷۱۱ ۹۴٫۷۱ ۵۲۵ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۶۶۵]
ماکینوهارا، شیزوئوکا ۴۹٬۷۲۶ ۱۱۱٫۵۰ ۴۴۶ ۲۰۰۵-۱۰-۱۱ [۶۶۶]

توچیگی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۶]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
اوتسونومیا، توچیگی ۵۰۷٬۸۳۳ ۴۱۶٫۸۴ ۱٬۲۱۸ ۱۸۹۶-۰۴-۰۱ [۶۶۷]
آشیکاگا، توچیگی ۱۵۷٬۷۹۳ ۱۷۷٫۸۲ ۸۸۷ ۱۹۲۱-۰۱-۰۱ [۶۶۸]
توچیگی (شهر) ۸۱٬۶۰۱ ۱۲۲٫۰۶ ۶۶۹ ۱۹۳۷-۰۴-۰۱ [۶۶۹]
کانوما، توچیگی ۱۰۳٬۶۹۰ ۴۹۰٫۶۲ ۲۱۱ ۱۹۴۸-۱۰-۱۰ [۶۷۰]
اویاما، توچیگی ۱۶۲٬۲۸۳ ۱۷۱٫۶۱ ۹۴۶ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۶۷۱]
موکا، توچیگی ۶۶٬۷۰۵ ۱۱۱٫۷۶ ۵۹۷ ۱۹۵۴-۱۰-۰۱ [۶۷۲]
Otawaraاوتاوارا، توچیگی ۷۸٬۵۶۳ ۳۵۴٫۱۲ ۲۲۲ ۱۹۵۴-۱۲-۰۱ [۶۷۳]
یایتا، توچیگی ۳۵٬۴۶۲ ۱۷۰٫۶۶ ۲۰۸ ۱۹۵۸-۱۱-۰۱ [۶۷۴]
ناسوشیوبارا، توچیگی ۱۱۵٬۶۳۳ ۵۹۲٫۸۲ ۱۹۵ ۲۰۰۵-۰۱-۰۱ [۶۷۵]
سانو، توچیگی ۱۲۳٬۰۳۴ ۳۵۶٫۰۷ ۳۴۶ ۲۰۰۵-۰۲-۲۸ [۶۷۶]
ساکورا، توچیگی ۴۲٬۴۰۳ ۱۲۵٫۴۶ ۳۳۸ ۲۰۰۵-۰۳-۲۸ [۶۷۷]
ناسوکاراسویاما، توچیگی ۳۰٬۴۳۳ ۱۷۴٫۴۲ ۱۷۴ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۶۷۸]
شیموتسوکه، توچیگی ۵۹٬۴۵۹ ۷۴٫۵۸ ۷۹۷ ۲۰۰۶-۰۱-۱۰ [۶۷۹]
Nikkoنیکو، توچیگی ۹۲٬۱۸۱ ۱٬۴۴۹٫۸۷ ۶۳٫۶ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۶۸۰]

توکوشیما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۷]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
توکوشیما ۲۶۶٬۳۷۰ ۱۹۱٫۳۹ ۱٬۳۹۲ ۱۸۸۹-۱۰-۰۱ [۶۸۱]
ناروتو، توکوشیما ۶۲٬۴۵۳ ۱۳۵٫۴۶ ۴۶۱ ۱۹۴۷-۰۳-۱۵ [۶۸۲]
کوماتسوشیما، توکوشیما ۴۱٬۵۴۰ ۴۵٫۲۴ ۹۱۸ ۱۹۵۱-۰۶-۰۱ [۶۸۳]
آنان، توکوشیما ۷۷٬۰۹۹ ۲۷۹٫۳۹ ۲۷۶ ۱۹۵۸-۰۵-۰۱ [۶۸۴]
یوشینوگاوا، توکوشیما ۴۴٬۹۰۵ ۱۴۴٫۱۹ ۳۱۱ ۲۰۰۴-۱۰-۰۱ [۶۸۵]
میما، توکوشیما ۳۳٬۵۲۰ ۳۶۷٫۳۸ ۹۱٫۲ ۲۰۰۵-۰۳-۰۱ [۶۸۶]
آوا، توکوشیما ۴۰٬۳۰۳ ۱۹۰٫۹۷ ۲۱۱ ۲۰۰۵-۰۴-۰۱ [۶۸۷]
میوشی، توکوشیما ۳۲٬۳۲۹ ۷۲۱٫۴۸ ۴۴٫۸ ۲۰۰۶-۰۳-۰۱ [۶۸۸]

توکیو[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۸]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
Hachiojiهاچی‌اوجی، توکیو ۵۶۷٬۳۶۷ ۱۸۶٫۳۱ ۳٬۰۴۵ ۱۹۱۷-۰۹-۰۱ [۶۸۹]
تاچیکاوا، توکیو ۱۷۵٬۶۳۹ ۲۴٫۳۸ ۷٬۲۰۴ ۱۹۴۰-۱۲-۰۱ [۶۹۰]
موساشینو، توکیو ۱۳۸٬۵۱۶ ۱۰٫۷۳ ۱۲٬۹۰۹ ۱۹۴۷-۱۱-۰۳ [۶۹۱]
میتاکا، توکیو ۱۸۰٬۷۹۷ ۱۶٫۵۰ ۱۰٬۹۵۷ ۱۹۵۰-۱۱-۰۳ [۶۹۲]
Omeاومه، توکیو ۱۴۱٬۷۰۸ ۱۰۳٫۲۶ ۱٬۳۷۲ ۱۹۵۱-۰۴-۰۱ [۶۹۳]
Fuchuفوچو، توکیو ۲۴۸٬۴۴۵ ۲۹٫۳۴ ۸٬۴۶۸ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۶۹۴]
آکیشیما، توکیو ۱۱۱٬۷۶۳ ۱۷٫۳۳ ۶٬۴۴۹ ۱۹۵۴-۰۵-۰۱ [۶۹۵]
Chofuچوفو، توکیو ۲۱۹٬۰۵۳ ۲۱٫۵۳ ۱۰٬۱۷۴ ۱۹۵۵-۰۴-۰۱ [۶۹۶]
ماچیدا، توکیو ۴۱۳٬۷۸۶ ۷۱٫۶۳ ۵٬۷۷۷ ۱۹۵۸-۰۲-۰۱ [۶۹۷]
کوگانه‌ای، توکیو ۱۱۵٬۱۱۶ ۱۱٫۳۳ ۱۰٬۱۶۰ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۶۹۸]
کودائیرا، توکیو ۱۸۵٬۸۲۹ ۲۰٫۴۶ ۹٬۰۸۳ ۱۹۶۲-۱۰-۰۱ [۶۹۹]
هینو، توکیو ۱۷۹٬۴۸۲ ۲۷٫۵۳ ۶٬۵۲۰ ۱۹۶۳-۱۱-۰۳ [۷۰۰]
هیگاشی‌مورایاما، توکیو ۱۴۶٬۵۸۵ ۱۷٫۱۷ ۸٬۵۳۷ ۱۹۶۴-۰۴-۰۱ [۷۰۱]
کوکوبونجی، توکیو ۱۱۸٬۸۰۱ ۱۱٫۴۸ ۱۰٬۳۴۹ ۱۹۶۴-۱۱-۰۳ [۷۰۲]
کونیتاچی، توکیو ۷۳٬۳۶۲ ۸٫۱۵ ۹٬۰۰۱ ۱۹۶۷-۰۱-۰۱ [۷۰۳]
فوسا، توکیو ۶۰٬۴۱۳ ۱۰٫۲۴ ۵٬۹۰۰ ۱۹۷۰-۰۷-۰۱ [۷۰۴]
کومائه، توکیو ۷۸٬۲۳۷ ۶٫۳۹ ۱۲٬۲۴۴ ۱۹۷۰-۱۰-۰۱ [۷۰۵]
هیگاشی‌یاماتو، توکیو ۸۱٬۴۴۵ ۱۳٫۵۴ ۶٬۰۱۵ ۱۹۷۰-۱۰-۰۱ [۷۰۶]
کیوسه، توکیو ۷۳٬۵۱۸ ۱۰٫۱۹ ۷٬۲۱۵ ۱۹۷۰-۱۰-۰۱ [۷۰۷]
هیگاشی‌کورومه، توکیو ۱۱۵٬۴۰۵ ۱۲٫۹۲ ۸٬۹۳۲ ۱۹۷۰-۱۰-۰۱ [۷۰۸]
موساشی‌مورایاما، توکیو ۶۸٬۳۳۳ ۱۵٫۳۷ ۴٬۴۴۶ ۱۹۷۰-۱۱-۰۳ [۷۰۹]
تاما، توکیو ۱۴۹٬۴۰۴ ۲۱٫۰۸ ۷٬۰۸۷ ۱۹۷۱-۱۱-۰۱ [۷۱۰]
ایناگی، توکیو ۸۰٬۷۷۲ ۱۷٫۹۷ ۴٬۴۹۵ ۱۹۷۱-۱۱-۰۱ [۷۱۱]
هامورا، توکیو ۵۶٬۹۸۴ ۹٫۹۱ ۵٬۷۵۰ ۱۹۹۱-۱۱-۰۱ [۷۱۲]
آکیرونو، توکیو ۸۰٬۲۶۸ ۷۳٫۳۴ ۱٬۰۹۴ ۱۹۹۵-۰۹-۰۱ [۷۱۳]
Nishitokyoنیشی‌توکیو، توکیو ۱۹۳٬۳۵۰ ۱۵٫۸۵ ۱۲٬۱۹۹ ۲۰۰۱-۰۱-۲۱ [۷۱۴]

توتوری[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۴۹]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
توتوری ۲۰۰٬۳۱۵ ۷۶۵٫۶۶ ۲۶۲ ۱۸۸۹-۱۰-۰۱ [۷۱۵]
یوناگو، توتوری ۱۴۹٬۱۴۰ ۱۳۲٫۲۱ ۱٬۱۲۸ ۱۹۲۷-۰۴-۰۱ [۷۱۶]
کورایوشی، توتوری ۵۱٬۴۵۳ ۲۷۲٫۱۵ ۱۸۹ ۱۹۵۳-۱۰-۰۱ [۷۱۷]
ساکای‌میناتو، توتوری ۳۵٬۹۰۸ ۲۸٫۷۹ ۱٬۲۴۷ ۱۹۵۶-۰۴-۰۱ [۷۱۸]

تویاما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۵۰]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
تویاما ۴۲۱٬۱۱۶ ۱٬۲۴۱٫۸۵ ۳۳۹ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۷۱۹]
اوئوزو، تویاما ۴۵٬۹۴۵ ۲۰۰٫۶۳ ۲۲۹ ۱۹۵۲-۰۴-۰۱ [۷۲۰]
هیمی، تویاما ۵۳٬۳۱۶ ۲۳۰٫۴۷ ۲۳۱ ۱۹۵۲-۰۸-۰۱ [۷۲۱]
نامه‌ریکاوا، تویاما ۳۳٬۷۸۹ ۵۴٫۶۱ ۶۱۹ ۱۹۵۴-۰۳-۰۱ [۷۲۲]
تونامی، تویاما ۴۹٬۳۹۶ ۱۲۶٫۹۶ ۳۸۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۷۲۳]
اویابه، تویاما ۳۲٬۶۵۶ ۱۳۴٫۱۱ ۲۴۴ ۱۹۶۲-۰۸-۰۱ [۷۲۴]
نانتو، تویاما ۵۷٬۰۶۱ ۶۶۸٫۸۶ ۸۵٫۳ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۷۲۵]
تاکائوکا، تویاما ۱۷۸٬۹۶۵ ۲۰۹٫۳۸ ۸۵۵ ۲۰۰۵-۱۱-۰۱ [۷۲۶]
ایمیزو، تویاما ۹۴٬۶۹۱ ۱۰۹٫۱۸ ۸۶۷ ۲۰۰۵-۱۱-۰۱ [۷۲۷]
کوروبه، تویاما ۴۲٬۶۱۲ ۴۲۶٫۳۴ ۹۹٫۹ ۲۰۰۶-۰۳-۳۱ [۷۲۸]

واکایاما[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۵۱]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
واکایاما ۳۷۲٬۱۷۵ ۲۰۹٫۲۳ ۱٬۷۷۹ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۷۲۹]
کاینان، واکایاما ۵۵٬۸۷۷ ۱۰۱٫۱۸ ۵۵۲ ۱۹۳۴-۰۵-۰۱ [۷۳۰]
تانابه، واکایاما ۸۰٬۴۷۸ ۱٬۰۲۶٫۷۷ ۷۸٫۴ ۱۹۴۲-۰۵-۲۰ [۷۳۱]
Goboگوبو، واکایاما ۲۶٬۳۳۵ ۴۳٫۹۳ ۵۹۹ ۱۹۵۴-۰۴-۰۱ [۷۳۲]
آریدا، واکایاما ۳۱٬۱۹۴ ۳۶٫۹۲ ۸۴۵ ۱۹۵۶-۰۵-۰۱ [۷۳۳]
Shinguشینگو، واکایاما ۳۲٬۶۵۴ ۲۵۵٫۴۳ ۱۲۸ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۷۳۴]
کینوکاوا، واکایاما ۶۷٬۱۹۲ ۲۲۸٫۲۴ ۲۹۴ ۲۰۰۵-۱۱-۰۷ [۷۳۵]
هاشیموتو، واکایاما ۶۷٬۵۰۵ ۱۳۰٫۳۱ ۵۱۸ ۲۰۰۶-۰۳-۰۱ [۷۳۶]
ایواده، واکایاما ۵۱٬۸۴۳ ۳۸٫۵۰ ۱٬۳۴۷ ۲۰۰۶-۰۴-۰۱ [۷۳۷]

یاماگاتا[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۵۲]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
یاماگاتا ۲۵۵٬۳۷۰ ۳۸۱٫۳۴ ۶۷۰ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۷۳۸]
یونه‌زاوا، یاماگاتا ۹۱٬۷۰۴ ۵۴۸٫۷۴ ۱۶۷ ۱۸۸۹-۰۴-۰۱ [۷۳۹]
Shinjoشینجو، یاماگاتا ۳۹٬۸۰۸ ۲۲۳٫۰۸ ۱۷۸ ۱۹۴۹-۰۴-۰۱ [۷۴۰]
ساگائه، یاماگاتا ۴۳٬۲۹۹ ۱۳۹٫۰۸ ۳۱۱ ۱۹۵۴-۰۸-۰۱ [۷۴۱]
کامینویاما، یاماگاتا ۳۵٬۰۸۶ ۲۴۰٫۹۵ ۱۴۶ ۱۹۵۴-۱۰-۰۱ [۷۴۲]
مورایاما، یاماگاتا ۲۷٬۵۸۶ ۱۹۶٫۸۳ ۱۴۰ ۱۹۵۴-۱۱-۰۱ [۷۴۳]
ناگای، یاماگاتا ۳۰٬۲۸۵ ۲۱۴٫۶۹ ۱۴۱ ۱۹۵۴-۱۱-۱۵ [۷۴۴]
Tendoتندو، یاماگاتا ۶۳٬۴۷۰ ۱۱۳٫۰۱ ۵۶۲ ۱۹۵۸-۱۰-۰۱ [۷۴۵]
هیگاشینه، یاماگاتا ۴۶٬۱۴۱ ۲۰۷٫۱۷ ۲۲۳ ۱۹۵۸-۱۱-۰۳ [۷۴۶]
اوبانازاوا، یاماگاتا ۱۹٬۹۳۷ ۳۷۲٫۳۲ ۵۳٫۵ ۱۹۵۹-۰۴-۱۰ [۷۴۷]
Nan'yoنانیو، یاماگاتا ۳۴٬۵۴۲ ۱۶۰٫۷۰ ۲۱۵ ۱۹۶۷-۰۴-۰۱ [۷۴۸]
تسورواوکا، یاماگاتا ۱۴۰٬۰۹۷ ۱٬۳۱۱٫۵۱ ۱۰۷ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۷۴۹]
ساکاتا، یاماگاتا ۱۱۴٬۹۶۴ ۶۰۲٫۷۹ ۱۹۱ ۲۰۰۵-۱۱-۰۱ [۷۵۰]

یاماگوچی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۵۳]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
اوبه، یاماگوچی ۱۷۶٬۳۷۰ ۲۸۷٫۶۹ ۶۱۳ ۱۹۲۱-۱۱-۰۱ [۷۵۱]
Hofuهوفو، یاماگوچی ۱۱۶٬۳۹۳ ۱۸۸٫۵۹ ۶۱۷ ۱۹۳۶-۰۸-۲۵ [۷۵۲]
کوداماتسو، یاماگوچی ۵۴٬۰۲۶ ۸۹٫۳۶ ۶۰۵ ۱۹۳۹-۱۱-۰۳ [۷۵۳]
مینه، یاماگوچی ۱۷٬۳۵۵ ۲۲۸٫۲۵ ۷۶٫۰ ۱۹۵۴-۰۳-۳۱ [۷۵۴]
Shunanشونان، یاماگوچی ۱۵۰٬۲۹۹ ۶۵۶٫۲۵ ۲۲۹ ۲۰۰۳-۰۴-۲۱ [۷۵۵]
هیکاری، یاماگوچی ۵۳٬۲۷۴ ۹۱٫۹۴ ۵۷۹ ۲۰۰۴-۱۰-۰۴ [۷۵۶]
شیمونوسکی، یاماگوچی ۲۸۶٬۰۷۳ ۷۱۶٫۰۶ ۴۰۰ ۲۰۰۵-۰۲-۱۳ [۷۵۷]
یانای، یاماگوچی ۳۵٬۴۳۸ ۱۳۹٫۹۰ ۲۵۳ ۲۰۰۵-۰۲-۲۱ [۷۵۸]
هاگی، یاماگوچی ۵۵٬۸۳۱ ۶۹۸٫۸۷ ۷۹٫۹ ۲۰۰۵-۰۳-۰۶ [۷۵۹]
ناگاتو، یاماگوچی ۳۹٬۸۲۵ ۳۵۷٫۹۲ ۱۱۱ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۷۶۰]
San'yo-Onodaسانیو-اونودا، یاماگوچی ۶۵٬۵۲۳ ۱۳۲٫۹۹ ۴۹۳ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۷۶۱]
یاماگوچی ۱۹۲٬۰۰۸ ۷۳۰٫۲۳ ۲۶۳ ۲۰۰۵-۱۰-۰۱ [۷۶۲]
ایواکونی، یاماگوچی ۱۴۶٬۸۸۵ ۸۷۲٫۷۱ ۱۶۸ ۲۰۰۶-۰۳-۲۰ [۷۶۳]

یاماناشی[دچی‌ین]

 • population:۲۰۰۸-۰۱-۰۱[۵۴]
نام شهر جمعیت گتی تراکم تاسیس نشانی وب‌گاه
Kofuکوفو، یاماناشی ۱۹۹٬۳۷۴ ۲۱۲٫۴۱ ۹۳۹ ۱۸۸۹-۰۷-۰۱ [۷۶۴]
فوجی‌یوشیدا، یاماناشی ۵۱٬۸۷۹ ۱۲۱٫۸۳ ۴۲۶ ۱۹۵۱-۰۳-۲۰ [۷۶۵]
تسورو، یاماناشی ۳۴٬۴۳۹ ۱۶۱٫۵۸ ۲۱۳ ۱۹۵۴-۰۴-۲۹ [۷۶۶]
اوتسوکی، یاماناشی ۲۹٬۸۶۹ ۲۸۰٫۳۰ ۱۰۷ ۱۹۵۴-۰۸-۰۸ [۷۶۷]
نیراساکی، یاماناشی ۳۳٬۵۳۹ ۱۴۳٫۷۳ ۲۳۳ ۱۹۵۴-۱۰-۱۰ [۷۶۸]
مینامی-آروپوسو، یاماناشی ۷۲٬۲۹۵ ۲۶۴٫۰۶ ۲۷۴ ۲۰۰۳-۰۴-۰۱ [۷۶۹]
کای، یاماناشی ۷۴٬۰۷۷ ۷۱٫۹۴ ۱٬۰۳۰ ۲۰۰۴-۰۹-۰۱ [۷۷۰]
فوئه‌فوکی، یاماناشی ۷۱٬۱۸۴ ۲۰۱٫۹۲ ۳۵۳ ۲۰۰۴-۱۰-۱۲ [۷۷۱]
هوکوتو، یاماناشی ۴۷٬۷۵۴ ۶۰۲٫۸۹ ۷۹٫۲ ۲۰۰۴-۱۱-۰۱ [۷۷۲]
اوئنوهارا، یاماناشی ۲۸٬۲۹۵ ۱۷۰٫۶۵ ۱۶۶ ۲۰۰۵-۰۲-۱۳ [۷۷۳]
یاماناشی، یاماناشی ۳۸٬۲۰۲ ۲۸۹٫۸۷ ۱۳۲ ۲۰۰۵-۰۳-۲۲ [۷۷۴]
Koshuکوشو، یاماناشی ۳۵٬۰۷۲ ۲۶۴٫۰۱ ۱۳۳ ۲۰۰۵-۱۱-۰۱ [۷۷۵]
Chuoچوئو، یاماناشی ۳۱٬۸۷۵ ۳۱٫۸۱ ۱٬۰۰۲ ۲۰۰۶-۰۲-۲۰ [۷۷۶]

بن‌بنویشت[دچی‌ین]

 • کلید دانش فرهنگ‌نومه، حسن سالاری، حسین سوزنچی، ممرضا سُرابی، عدالت پیغوم، چاپ یک، ۱۳۸۵
 1. 月報 あいちの人口. Toyokawa's data is adopted the total of Otowa, Mito, and Toyokawa before the recent merger.
 2. 美の国あきたネット [秋田県の人口と世帯(月報)過去データ]
 3. 青森県人口移動統計調査
 4. 黒石市−ホームページ移転のお知らせ
 5. 十和田市ホームページ移転のお知らせ
 6. 毎月常住人口調査月報インデックス
 7. 愛媛県統計BOX 推計人口
 8. 福井県の人口と世帯(推計)
 9. 月報「福岡県の人口と世帯(推計)」
 10. ふくしま統計情報ボックス 福島県の推計人口
 11. 岐阜県統計課(岐阜県の人口・世帯数 調査結果)
 12. 基本統計・群馬県移動人口調査
 13. 推計人口(甲調査)第3表
 14. 住民基本台帳人口・世帯数
 15. 北海道赤平市ホームページ
 16. 兵庫県/推計人口
 17. 茨城県の人口と世帯(推計)
 18. https://web.archive.org/web/20080918222403/http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/toppage.html
 19. いしかわ統計指標ランド 石川県の統計情報ポータルサイト
 20. 毎月人口推計の概要
 21. 統計速報(香川県推計人口及び人口移動)
 22. 鹿児島県毎月推計人口
 23. 神奈川県の人口と世帯: 神奈川県
 24. 住民基本台帳人口移動
 25. https://web.archive.org/web/20051212060935/http://www.inforyoma.or.jp/tosashi/
 26. 熊本県の人口と世帯数 月報
 27. https://web.archive.org/web/20080225175115/http://www.pref.kyoto.jp/tokei/data/a0300i.html
 28. みえDataBox(データライブラリ)毎月調査
 29. 宮城県/統計課/統計データ/宮城県推計人口(月報)
 30. 市町村別人口と世帯数
 31. 毎月人口異動調査結果
 32. 長崎県公式ウェブサイト|長崎県の統計長崎県統計課のホームページへようこそ世帯数と推計人口
 33. 各種人口統計
 34. 新潟県庁:新潟県人口移動調査(推計人口および人口移動)
 35. 各種統計調査結果/毎月流動人口調査
 36. 岡山県統計管理課 毎月流動人口調査
 37. 沖縄県推計人口データ一覧(Excel形式)
 38. 大阪府毎月推計人口
 39. 推計人口(月報・年報)
 40. 埼玉県推計人口
 41. 桶川市公式ホームページ
 42. 滋賀県/滋賀県の人口と世帯数
 43. しまね統計情報データベース 新着情報 今月の統計 推計人口(市町村別)
 44. 益田市ホームページ
 45. 統計センターしずおか 静岡県人口推計
 46. 栃木県毎月人口推計速報/栃木県
 47. 徳島県の統計情報 推計人口
 48. 東京都の人口推計トップページ
 49. 鳥取県人口移動調査/とりネット/鳥取県公式サイト
 50. 人口移動調査
 51. 毎月推計人口
 52. 山形県の人口と世帯数(月報)(推計)の統計表電子データについて — 山形県ホームページ
 53. 山口県/統計分析課/人口・人口移動統計調査(平成۲۰年۳月۱日現在)
 54. 山梨県統計データバンク aa۰۴۰۰۰