جریان ترانس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
شبکهٔ 110kV ِسی‌تی

جریان ِترانسفورماتور (انگلیسی جه: current transformer ) که وه ره خلاصه گنه CT، ات‌جور ترانس هسته که وه ره برق پست دله یلنه که جریان ِقایده ره سرصاب بوئن و ونه حفاظت دله هم بکار اِنه. سی.تی. شه انواع و اقسام دارنه که هر نوعِ نصب و کار بزوئن فرق کنده و وشون ِدله-درون هم ات‌جور نی‌یه.

سی.تی. درون دِ سر سیم پیچ دَپیت هسته که اتا ره اولیه و اتی دیگر ره ثانویه گننه. اولیه که پچیک‌ته هسته جه راستکی جریان گذر کانده و شونه و این هِدارِ مسیر دله جه رد وونه، ونه مغناطیسی میدون ثانویه ره چک گیرنه و باعث وونه ثانویه دله اتا پچیک‌ته جریان راه دکفه که ونه قِد کمتر هسته ولی چون ونه ضریب ره دومبی که چنده هسته، تومبی دَر بَوِریم که اصلی جریان چنده بی‌یه.

سی‌تی برخلاف ولتاژ ترانس (PT)، شه اولیه‌یِ وَر دکّل سنگین و کلفتِ سیم‌پیچی ندارنه و خله اوقات فقط اتا سولاخی فلز دله (که ونه سطح مقطع گت ونه بوئه) جه اصلی جریانِ کابل ره گذر دنّه که ونه مغناطیسی خاصیت فلز درون دپیچه و ثانویه ره اینتا فلز دور پیجنّه که جریان دوّم ره بَیره و بَوِره آمپرمتر دله اندا-ور-اندا هاکنه. همینسه سی‌تی ِاتا دیگر نوم ره «سری ِترانسفورماتور» هم گنّه چون اولیه‌یِ سیم‌پیچ و جریانِ اصلی سیم هِئی جا سری وونه.

این فرمول جه تومبی جریان اولیه و ثانویه‌یِ نسبت ره مخبر بوئیم. وشونِ جریان‌ها و سیم‌پیچیِ تعداد دور پشت‌دیم (=معکوس) رابطه دارننه:
Is = Ip(Np/Ns)

ثانویه‌ی جریان معمولاً آمپرمتر جه وصل وونه ولی تونده رله و حفاظتِ ابزار تن هم وصل بوو و وشون ره راه دینگنه و این کار سّه خاره، چون توان و جریان زیادی ندارنه که ابزار ره خطر اینگنه و ابزار اینتی فشار قوی جه عایق موندنه. ثانویه ره نَوِنه مدارباز (اوپن سرکوئت OC) بی‌یشتن یا بی‌بار ول هکردن چون اینتی افزایشی ترانس ره تبدیل وونه و اصلی خطِ ولتاژ ره چندین برابر بالا وَرنه که خطرناک هسته. اگه خانه ونه تن ِبار یا آمپرمتر ره بَیرین، اوّل ونه اتا سیم جه ونه دِ سر ره اتصال کتا (SC) هاکنین تا ولتاژ بالا در نشو.

انواع[دچی‌ین]

سه جور سی‌تی وجود دارنه:

  1. پیچشی (Wound)
  2. چنبره (Toroidal)
  3. میله‌ای (Bar)

دپیته چرخه‌تو[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]