حبیب برجیان

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

حبیب برجیان ایران‌شناس و "ایرانیج زوونون تاریخ" دله متخصص هسه. وه اتا ایرانیکا دانشنومه ِ ویراستاری هیأت عضو هسه. اون گادر که احسان یارشاطر زنده بی‌یه برجیان ونه دستیار بی‌یه. برجیان شه آکادمیک ِِِ تحصیلات وسه مهندسی رشته‌ئون و انسانی ِ علوم بخوندسته. و هر دِ رشته دله یاهی تدریس کارده و آثاری ره شه جه منتشر هاکارده. وه همون گادر که شه فوق‌دکترا تحصیلات ره مکانیک جامدات دله تکمیل کارده، کارشناسی درسون ره خاور نزدیک و آسیای میانه مطالعات ِ دله ره کلمبیا دانشگا دله بخوندسته. وه ایرانیج زوونون مطالعات ره کلمبیا دانشگا، تهرون دانشگا و ایروان ِ دولتی دانشگا دله بخوندسته که آخرسر دکترا بئیته. اسا، برجیان نیوجرسی ایالتی دانشگا دله محقق هسه.[۱]

بنویشته‌ئون[دچی‌ین]

·      Borjian, Habib. 2004. Mazandaran: Language and People: The State of Research. Iran and the Caucasus 8. 289–328.

·      Borjian, Habib. 2005. Tabari Festivals in Espivard district of Mazandaran (in Persian). Nāme-ye pārsi10(3). 73–78.

·      Borjian, Habib. 2006. Mazandarani: language or dialect? (in Persian), Irānšenāsi 18(1). 43–49.

·      Borjian, Habib. 2008a. The Extinct Language of Gurgan: Its Sources and Origins. Journal of the American Oriental Society 128(4). 681–707.

·      Borjian, Habib. 2008c. Two Mazandarani Texts from the Nineteenth Century. Studia Iranica 37(1). 7–50

·       Borjian, Habib. 2009. Motun-e ṭabari, Tehran. Mirās̱-e maktub.

·       Borjian, Habib, 2010. Kalārestāq and Kelārdašt. Encyclopædia Iranica 15(4). 367–373.

·      Borjian, Habib, 2012. The Dialects of Velātru and Gachsar: The Upper Karaj Valley in the Caspian-Persian Transition Zone. Journal of the Royal Asiatic Society 22(2). 227–63.

·      Borjian, Habib. 2013. The Tabaroid Dialects of South-Central Alborz. Acta Orientalia 66(4). 427–41.

·      Borjian, Habib. 2013. Perso-Tabaric Dialects in the Language Transition Zone Bordering Mazandaran. Studia Iranica 42(2). 195–225.

·      Borjian, Habib. 2013. Is there Continuity between Persian and Caspian? Linguistic Relationships in South-Central Alborz. New Haven: American Oriental Society.

·      Borjian, Habib. 2013. Yushij: A Caspian Dialect of the Central Alborz. Persica 24. 127–153.

·      Borjian, Habib. 2013e. The Caspian Dialect of Kujūr in The Central Alborz. Iran. Journal of the British Institute of Persian Studies 51. 237–248.

·      Borjian, Habib. 2018. The Caspian Dialect of Māhā, Studia Iranica 47(2). 273–90.

·      Borjian, Habib. 2019. The Mazandarani Dialect of Kalijān Rostāq. Iranian Studies 52(3–4). 551–573.

·     Borjian, Habib. 2019. The Caspian dialect of Šahmirzād. Journal of the American Oriental Society 139. 361–79.·      

·       Borjian, Habib & Maryam Borjian 2008. Amir Pāzvāri. Encyclopædia Iranica, online edition. www.iranicaonline.org (accessed 7 April 2008).

·          Borjian, Maryam & Habib Borjian 2006. The Story of Rostam and the White Demon in Mazandarani. Nāme-ye Irān-e Bāstān 5(1–2). 107–116.

·      Borjian, Maryam & Habib Borjian 2007. Marriage Rites in South Caspian Villages: Ethnographic and Linguistic Materials from Mazandaran. Archiv Orientální 75(2). 191–214.

·      Borjian, Maryam & Habib Borjian 2007. Ethno-Linguistic Materials from Rural Mazandaran: Mysterious Memories of a Woman. Iran and the Caucasus 11(2). 226–254.

·      Borjian, Maryam & Habib Borjian 2008. The Last Galesh Herdsman: Ethno-Linguistic Materials from South Caspian Rainforests. Iranian Studies 41(3). 365–402.

·      Borjian, Maryam & Habib Borjian 2008. Twenty-five Mazandarani quatrains. In M. Ja’afari-Dehaghi (ed.), Nawabi Memorial Volume, 9–37. Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopedia.


ویشته بخوندین[دچی‌ین]

https://columbia.academia.edu/HabibBorjian?from_navbar=true[دچی‌ین]

بن‌مایه[دچی‌ین]