خازن

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اتا معمولی خازن

خازن اتا الکتریکی وسیله هسه که دتا صفحه جه تشکیل بونه و معمولاً این صفحاتِ بین اتا نارسانا ماده دره و با اعمال اختلاف پتانسیل بین ونه دِتا صفحه، الکتریکی بار و نتیجتاً الکتریکی انرژی ونه دله ذخیره بونه. بیشتر دستگاه‌های الکترونیکی دله، این الکتریکی قطعه جه استفاده بونه که در اغلب موارد نقش فیلتر ره دارنه و گاهی این وسّه که مدارِ دِتا قسمت ره همدیگه جه سِوا هاکنه و مستقیمِ جریان وارد اتا قسمت دیگه ناوه بکار شونه.

خازن ظرفیت ره اینتی حیساب کانّه:

  • C = ظرفیت خازن بر حسب فاراد
  • Q = بار ذخیره بیی برحسب کولن
  • V = اختلاف پتانسیل بین مولد دتاسر برحسب ولت
  • ε0 = قابلیت گذر دهی خلا هسه که برابر هسه با:
  • k (بی یکا) = ثابت دی‌الکتریک اهسه که هرماده وسه فرق کنه. تقریباً هوا و خلأ وسه 1=K هسه و برای محیطهای دیگر مانند شیشه و روغن ۱
  • A = سطح خازن بر حسب
  • d =فاصله بین دتا صفه خازن بر حسب متر(m)