خورشیدی منظومه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
خورشیدی منظومه‌ی دله

خورشیدی منظومه اتا اساره‌یی منظومه هسه که خورشید و فضایی اجرام جه بساته بیّه که ونه گرانش دام دله درنّه.

وشون سرجمع ۸تا سیاره، ۵تا کوتوله سیاره، ۱۶۲تا قمر و بعضی اجرام (سیارکون واری)، دنباله‌دارون و میون‌سیاره‌یی غبار (شامل کویی‌پر کمربند و اورت ابر) جه تشکیل وونه.

زمین هم اتا سیاره هسته که خورشیدی منظومه ِسیاره‌ئون دله دره.

خورشیدی سامانه اجرام[دچی‌ین]

خورشیدی منظومه ات خله عضو دانّه که بنشنه وشون ره ۴تا رج دله بی‌یشتن خورشید، سیارات، کوتوله سیارات و پچیک اجرام.

خورشید[دچی‌ین]

خورشید نزدیک‌ترین اساره زمین جه هسته و خورشیدی منظومه نیشتنگاء وونه.

سیارات[دچی‌ین]

گردشگر نوم قطر(برحسب قوطر زمین) گتی(برحسب جرم زمین) مداری شعاع (برحسب واحد نجومی) سال روز
عطارد ۰٫۳۸۲ ۰٫۰۶ ۰٫۳۸ ۰٫۲۴۱ ۵۸٫۶
روجا ۰٫۹۴۹ ۰٫۸۲ ۰٫۷۲ ۰٫۶۱۵ -۲۴۳
زمین ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰ ۱٫۰۰
مریخ ۰٫۵۳ ۰٫۱۱ ۱٫۵۲ ۱٫۸۸ ۱٫۰۳
مشتری ۱۱٫۲ ۳۱۸ ۵٫۲۰ ۱۱٫۸۶ ۰٫۴۱۴
زحل ۹٫۴۱ ۹۵ ۹٫۵۴ ۲۹٫۴۶ ۰٫۴۲۶
اورانوس ۳٫۹۸ ۱۴٫۶ ۱۹٫۲۲ ۸۴٫۰۱ ۰٫۷۱۸
نپتون ۳٫۸۱ ۱۷٫۲ ۳۰٫۰۶ ۱۶۴٫۷۹ ۰٫۶۷۱

پچیک‌سیارات[دچی‌ین]

پچیک‌سیارات خورشیدی منظومه دله درنه اینانِنه:[۱]

پچیک‌سیارات
نوم قطر(برحسب قطر ماه) قطر (برحسب km) گتی (برحسب جرم ماه) گتی
(‎×۱۰21 kg)
چگالی
(‎×۱۰3g/m³)
Surface
گرانش
(m/s2)
سرعت
فرار
(km/s)
کجی
محور
دوره
چرخش
(روز)
ماه‌ئون سطح
دما(K)
اتمسفر
سرس[۲][۳] 28.0% 974.6±3.2 1.3% 0.95 2.08 0.27 0.51 ~3° 0.38 0 167 none
پلوتو[۴][۵] 68.7% 2306±30 17.8% 13.05 2.0 0.58 1.2 119.59° -6.39 ۳ 44 transient
هائومیا[۶][۷] 33.1% 1150+250−100 5.7% 4.2 ± 0.1 2.6–3.3 ~0.44 ~0.84 ۲ 32 ± 3 ?
ماکی‌ماکی[۶][۸] 43.2% 1500+400−200 ~5%? ~4? ~2? ~0.5 ~0.8 0 ~30 transient?
اریس[۹][۱۰] 74.8% 2400±100 22.7% 16.7 2.3 ~0.8 1.3 ~0.3 ۱ 42 transient?

پچیک‌چیزون[دچی‌ین]

خورشیدی منظومه پچیک‌چیزون، سیارکون و دمباله‌دار اساره‌ئون و قمرون هستنه.

خورشیدی منظومه
خورشید
سیارات:عطارد - روجا - زمین - مریخ -مشتری - زحل - اورانوس - نپتون
پچیک‌سیارات:پلوتو-سرس-اریس-ماکی‌ماکی-هائومیا
دیگرون: ماه - دمباله‌دارون - کایپر کمربند - سیارکون کمربند - اورت ابر


منابع[دچی‌ین]

  1. Wikipedia contributors, "Dwarf planet," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dwarf_planet&oldid=271748398 (accessed February 26, 2009).
  2. Thomas, ‎P.C. «Differentiation of the asteroid Ceres as revealed by its shape”. Nature. 2005.437, doi: 10.1038/nature03938. ‏ Retrieved on 2008-02-16.
  3. Calculated based on the known parameters. APmag and AngSize generated with Horizons (Ephemeris: Observer Table: Quantities = 9,13,20,29)
  4. Williams, ‎D.R.. “Pluto Fact Sheet». NASA. 2006-09-07. Retrieved on 2007-03-24.
  5. Buie, ‎M. W.. “Orbits and photometry of Pluto's satellites: Charon, S/2005 P1, and S/2005 P2». Astronomical Journal. 2006.132، doi: 10.1086/504422. ‏
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ Stansberry, ‎J.. “Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope(abstract)». 2007.
  7. Rabinowitz, ‎David L.. “Photometric Observations Constraining the Size, Shape, and Albedo of 2003 EL61, a Rapidly Rotating, Pluto-Sized Object in the Kuiper Belt». The Astrophysical Journal. 2006.639 (2)،
  8. J. Licandro, N. Pinilla-Alonso, M. Pedani, et. al.. “The methane ice rich surface of large TNO 2005 FY9: a Pluto-twin in the trans-neptunian belt?». Astronomy and Astrophysics. 2006.445، doi: 10.1051/0004-6361:200500219. ‏ Retrieved on 2008-07-14.
  9. Stansberry, ‎John. “Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope». 2007. Retrieved on 2007-05-18.
  10. Brown, ‎Michael E.. “The Mass of Dwarf Planet Eris». Science. 2007.316 (5831)، doi: 10.1126/science.1139415. ‏