پرش به محتوا

دپرسونالیزیشن

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

دپرسونالیزیشن، یا شه دیر وینش روون اشناسی دله، حالتی ره بئوته بونه که ونه دله شخص شه ره غیرواقعی یا دچار تغییرات شگفت‌آور احساس کنّه.

شخص خوددگربین حس کنّه که تغییر هکرده و شه دور و ور دنیا رخ وه دیگر اونتی واقعی نی‌یه بلکه مبهم، رؤیامونا یا بی‌اهمیت بیّه. مبتلایون به این معضل روحی، حالتی ناراحت دارنّه چون فکر کنّه که همیشک اتا رؤیا دله به‌سر ورنّه.

اینتا بیماری روانی ره «دگرسون‌بینی محیط» هم گنّنه. خوددگربینی اتا از اشکال اختلالات گسستی به شمار شونه.

منابع[دچی‌ین]