دیدگانی هـِنـِر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اتا نمونه دید ِخطا، ویکتور وازارلی،مجاری تبار ره هنرمند ِاثر

دیدگانی هـِنـِر (Optical Art یا Op Art) به اتا نوع نقاشی یا دیگر ِاشکال هنر ره بائوت بونه که بدی ین ِ خطای جا سر و کار دارنه و یا ونه جا استفاده کنده. دیدگانی هـِنـِر، اتا جنبش هـِنـِری بیه که میلادی ره شصت ِدهه ی سالون ِدله، پاپ هـِنـِر (Pop Art) جا موشتق بهیه و به صورت اتا موستقل ِمکتب در بیمو.
خله از دیدگانی هـِنـِر ره مشهور ِنمونه ئون ، سیو و اسپه رسم بهینه، همینتای وسه برخی وه ره آبستره دون نه. بیننده‌ای که اینتا سبک ِآثار ره اشه نه ، امکان داره حرکت، چشمک بزوئن، خاموش و روشن بَیین، چرخش، لرجش یا جهش مشاهده هاکنه.
Op Art ره اینگیلیسی عبارت اولین بار ۱۹۶۴ سال دله تایمز مجله دله بیموئه ، اگر چه خله اثرونی که امروزه به عنوان Op Art دسته بندی بونه ، اینتا تاریخ ره پیش آفریده بهینه.
اخیر سالون دله با گسترش و رشد گرافیک کامپیوتری گرافیک ِگوسترش جا ، اینتا اثرون ره نوی انواع پدید بیموئه که وشون شاخص نمونه، تصاویری بیه که خورشیدی ره دهه ۷۰ سالون دله به نام سه بوعدی تصویر جراید دله چاپ بیه.