دیس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

دیس(diss) اتی موسیقی سبک هسته که ونجه خونش‌کرون هئی ره توهین کننه و فُش و کتره گننه. اینتی آهنگون هیپ هاپ ِسبک دله باب بیّه و آمریکای 1990 دهه گدر راه هکته. دلایل مختلف تونده باعث بوو که اتا هنرمند اتی دیگر ره دیس هاکنه؛ مثلاً بعضی‌شون قبلاً اتا باند دله دینه و وقتی وشون میون خراب بیّه، هئی ره دیس و دیس‌بک دِنّه یا بعضی گدر ات نفر بی اینکه میّن بوو کی ره دره فُش دِنه، اسنیک‌دیس خوندنه که اتی ره اشاره زنده و ریک چینده.

منابع[دچی‌ین]